3

S2-oppilaan tukeminen alakoulun sarjoissamme

Katso kattavasta koosteesta, miten alakoulun eri oppimateriaaleissa huomioidaan S2-oppilaat.

Meille on tärkeää tarjota sellaisia oppimateriaaleja, joilla kaikki voivat loistaa. Tutustu tästä, millaisia S2-oppilaille sopivia ratkaisuja alakoulun sarjoissamme on.

Jos sinua kiinnostaa jokin tietty oppiaine, pääset niihin suoraan tästä:

Katso myös listaus valmistavaan opetukseen soveltuvista materiaaleista (ladattava PDF-tiedosto)

Yläkoulun S2-koosteen löydät täältä


Englanti

Come with me!

S2/selkokieltä tarvitsevaa oppilasta hyödyttävät sisällöt:

 • Tehtävänannot kuunneltavissa Artulla (CWM 1)
 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Kuvasanastoihin merkitty keskeisimmät sanat väripalloilla
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Paljon kuviin perustuvia tehtäviä, jolloin suomen osaaminen ei ole vaatimus
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Tehtävänannot ovat lyhyitä ja selkeitä
 • Työkirjan tehtävät etenevät tunnistamisen tasosta soveltaviin tehtäviin
 • Opettajan oppaassa on alaspäin eriyttävä liite “Bob’s Basic”, joka tarjoaa lisätekemistä kappaleen perussisällöstä
 • Videoissa mahdollisuus valita tekstitys kohdekielellä, suomeksi tai ilman tekstiä
 • Kappaleteksteihin merkitty tummentamalla tärkeimmät fraasit, joita harjoitellaan harjoituskirjassa (CWM 3 ja siitä eteen päin)
 • Kappalesanastoissa lihavoitu tärkeimmät sanat ja fraasit (CWM 3 ja siitä eteen päin)
 • Keskeiset sisällöt merkittyinä oppilaan kirjaan: väripalloilla merkityt kohdat tarkoitettu alaspäin eriyttämiseen

Kokeet:

 • Koetehtävissä osa tehtävistä perustuu kuviin ja hyödyntää visuaalisia apukeinoja
 • Koepaketti sisältää valmiiksi alaspäin eriyttävän kokeen

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Sanoma Pron alakoulun englannin sarja Go for it

Go for it!

S2-oppilasta hyödyttävät sisällöt:

 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Kuvasanastojen tärkeimmät sanat on kerätty ylimmälle riville
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Perustekstin ensimmäinen osa ja liitteet: keskeiset sisällöt opetetaan kappaleiden perustekstien ensimmäisellä sivulla, siihen liittyy aina opettajan oppaan tehtävät “Easy way” (tutki tekstiä -tehtävä, aukkosuomennos, teksti tukisanoilla)
 • Työkirjan tehtävät etenevät tunnistamisen tasosta soveltaviin tehtäviin

Kokeet:

 • Muokattavat kokeet sisältävät valmiiksi kolmentasoisia valinnaisia tehtäviä, joista opettaja voi itse valita sopivat tason

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Go!

 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Paljon kuuntelutehtäviä ja ääneen toistamista
 • Aiheen ensimmäisen aukeaman tehtävät eivät vaadi kirjoitustaitoa vaan perustuvat toimintaan, kuunteluun ja toistamiseen
 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Elämänkatsomustieto

Sanoma Pron alakoulun elamankatsomustieto Aatos

Aatos 1–6 digiopetusmateriaali

 • Aatos 1–6 digiopetusmateriaalissa kukin luokka-aste sisältää monipuolisia, eri tasoisia tuntitehtäviä, oppilaille tulostettavia tehtävämonisteita, pari- ja ryhmätehtäviä, toiminnallisia videotehtäviä ja draamaharjoituksia.
 • Aatoksen avulla eri luokka-asteet voivat opiskella elämänkatsomustietoa vaivatta samassa ryhmässä, sillä kaikille löytyy omantasoisia tehtäviä käsiteltävästä aiheesta.
 • Aatoksessa on panostettu ryhmässä tekemiseen, ja suuren osan tehtävistä voikin ratkaista yhdessä.
 • Aatokseen kuuluu myös Muokattavat kokeet luokille 3–6. Koetehtävistä löytyy kolme eri tasoa, joista voi koostaa erilaisia kokeita ryhmän tarpeisiin.
 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä.

Espanja

Dale!

 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Paljon kuuntelutehtäviä ja ääneen toistamista
 • Aiheen ensimmäisen aukeaman tehtävät eivät vaadi kirjoitustaitoa vaan perustuvat toimintaan, kuunteluun ja toistamiseen
 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Historia

Ritari 5–6

 • Ritari-sarjassa eriyttäminen on huomioitu sarjan eri osissa. Oppimateriaalin lukujen otsikointi, kuvitus ja selkeät sisältöelementit tukevat uusien käsitteiden oppimista. Oppikirjassa on toistuva aukeamarakenne, mikä helpottaa tietotekstin lukemista. Teksti on selkokieliasiantuntijan tarkistama ja muokkaama.
 • Tehtäväkirjan monipuoliset tehtävät etenevät aina helpommista vaativampiin. Tehtävät tukevat historian keskeisten käsitteiden oppimista.
 • Muokattavissa kokeissa opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia myös omia tehtäviä. Kokeissa on myös valmiit suulliset kokeet, jotka sopivat erinomaisesti eriyttämiseen.
 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Matematiikka

Milli

Milli-sarjassa oppilaan kirjan tehtävät ja tehtävänannot on pyritty laatimaan niin, että kielelliset vaikeudet eivät vaikeuttaisi matemaattisten sisältöjen ymmärtämistä eikä harjoittelua. Kielellistä ymmärtämistä tuetaan mm. seuraavin keinoin:

 • Vältämme pitkiä, vaikeita ja harvinaisia sanoja tehtävissä ja tehtävänannoissa.
 • Jos vaikeita sanoja on pakko käyttää, tuemme niiden ymmärtämistä kuvilla tai muilla havainnollistavilla keinoilla.
 • Luokilla 5–6 vaikeita sanoja ja käsitteitä havainnollistetaan valokuvilla.
 • Vältämme tehtävänannoissa sivulauseita, lauseenvastikkeita ja pronomineja, jotka ovat tyypillisesti hankalia S2-oppilaille.
 • Kun lukutaito ja luetun ymmärtäminen on vielä heikko 1.–2. luokalla, oppilas voi kuunnella kotitehtävien ja projektiaukeamien tehtävänannot Arttu-sovelluksen avulla. Tämä helpottaa itsenäistä suoriutumista tehtävistä.
 • Alaspäin eriyttävissä Oma-kirjoissa luettavaa tekstiä on entistäkin vähemmän, ja tehtävissä alkuun pääsyä on tuettu vihjeillä tai valmiilla malleilla.

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Ranska

Vas-y

 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Paljon kuuntelutehtäviä ja ääneen toistamista
 • Aiheen ensimmäisen aukeaman tehtävät eivät vaadi kirjoitustaitoa vaan perustuvat toimintaan, kuunteluun ja toistamiseen
 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Ruotsi

Allihopa!

 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Kuvasanastojen tärkeimmät sanat on kerätty ylimmälle riville
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Tekstit voi kuunnella Arttu-sovelluksella
 • Ääntämistä voi harjoitella Arttu-sovelluksen avulla itsekseen
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Kuvasanasto ja dialogi sisältävät kappaleen ydinaineksen
 • Bonustekstien Kappsäck -projektityöosio, jonka oppilaat voivat tehdä omalla tasollaan yksin, pareittain tai ryhmissä

Kokeet:

 • Muokattavat kokeet sisältävät valmiiksi kolmentasoisia valinnaisia tehtäviä, joista opettaja voi itse valita sopivat tason

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Fram!

 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Paljon kuuntelutehtäviä ja ääneen toistamista
 • Aiheen ensimmäisen aukeaman tehtävät eivät vaadi kirjoitustaitoa vaan perustuvat toimintaan, kuunteluun ja toistamiseen
 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Sanoma Pron ruotsin sarja På gång

På gång

 • Tekstit voi kuunnella Arttu-sovelluksella
 • Videoissa mahdollisuus valita tekstitys kohdekielellä, suomeksi tai ilman tekstiä
 • Sarjakuva blogiteksti muodostavat kappaleen ydinaineksen
 • Digiopetusmateriaalin avulla sarjakuvan voi näyttää joko suomen- tai ruotsinkielisillä teksteillä tai täysin ilman tekstejä
 • Ydinaineksen tärkeimmät ilmaisut on merkitty sanastoon harmaalla pallolla
 • Työkirjan tehtävät etenevät tunnistamisen tasosta soveltaviin tehtäviin

Kokeet:

 • Sarja sisältää suullisia kokeita, joita voi käyttää eriyttämisen apuna
 • Koetehtäväpankki sisältää koetehtäviä, jotka on merkitty tähtisymboleilla (*, **, ***), joista opettaja voi koota sopivan tasoisen kokeen

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä


Sanoma Pron ruotsin sarja Hallonbåt

Hallonbåt

 • Tekstit voi kuunnella Arttu-sovelluksella
 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Työkirjan tehtävät etenevät tunnistamisen tasosta soveltaviin tehtäviin
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Videoissa mahdollisuus valita tekstitys kohdekielellä, suomeksi tai ilman tekstiä
 • Kappaleen ydinaines on koottu aloitusvideoon ja dialogiin
 • Sanaportaat -harjoitus on eriyttävä ja sen avulla oppilas voi harjoitella lauseiden muodostusta omalla tasollaan

Kokeet:

 • Muokattavat kokeet sisältävät valmiiksi kolmentasoisia valinnaisia tehtäviä, joista opettaja voi itse valita sopivat tason

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Saksa

Los!

 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Paljon kuuntelutehtäviä ja ääneen toistamista
 • Aiheen ensimmäisen aukeaman tehtävät eivät vaadi kirjoitustaitoa vaan perustuvat toimintaan, kuunteluun ja toistamiseen
 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Los geht´s!

 • Kuvasanastoissa sekä kuva että sana kirjoitettuna
 • Kuvasanastojen tärkeimmät sanat on kerätty ylimmälle riville
 • Mahdollisuus kuunnella sanastot Sanastot-sovelluksella
 • Tekstit voi kuunnella Arttu-sovelluksella
 • Kielenoppiminen toiminnallisuuden kautta
 • Kuvasanasto ja dialogi sisältävät kappaleen ydinaineksen
 • Bonusecke -kappaleisiin sisältyy Meine ecke -projektityöosio, jonka oppilaat voivat tehdä omalla tasollaan yksin, pareittain tai ryhmissä

Kokeet:

 • Muokattavat kokeet sisältävät valmiiksi kolmentasoisia valinnaisia tehtäviä, joista opettaja voi itse valita sopivat tason

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Uskonto

Aarre 1–6

 • Aarre-sarjassa eriyttämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota niin oppikirjan rakenteessa kuin tehtävissä.
 • Alkuopetuksen materiaalit tukevat lukemaan oppimista ja antavat jo lukeville haastetta laajennetun tekstin parissa. Jokainen oppitunti on aina aukeaman mittainen: vasemmalla sivulla on tavutettu perusteksti ja oikealla sivulla tavuttamaton laajennettu teksti.
 • Aarre 3–6 -osissa tietotekstin rakenteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota, uudet ja abstraktit käsitteet selitetään tarkasti.
 • Eriyttämistä tukevat myös kolmiportaiset kokeet, joista opettaja valitsee ryhmälleen sopivat tehtävät.
 •  Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Yhteiskuntaoppi

Vaikuttaja

 • Vaikuttaja-sarjan selkeä ja rauhallinen aukeamarakenne sekä luvuittain toistuvat elementit auttavat opetuksen eriyttämisessä ja tietotekstin omaksumisessa. Tietotekstien lisäksi oppikirjassa on lyhyitä tarinoita alakouluikäisten arkielämästä, jotka avaavat uusia käsitteitä.
 • Tehtävät harjoittavat monipuolisesti yhteiskuntaopin taitoja ja tukevat käsitteiden oppimista. Soveltavissa Ota selvää -tehtävissä oppilaat pääsevät harjoittelemaan tiedonetsintää.
 • Sarjan muokattavista kokeista opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia siihen myös omia tehtäviä. Kokeista löytyvät myös itsearviointilomakkeita ja suulliset kokeet eriyttämiseen.
 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Ympäristöoppi

Kätkö 1–6

 • Kätkö-sarjassa eriyttäminen on rakennettu oppikirjan lukujen sisään siten, että pääkuva, tiivistelmä, väliotsikot ja keskeiset käsitteet toimivat alaspäin eriyttävinä elementteinä. Tekstiä ja käsitteitä on oppilaan ikätasolle sopivasti.
 • Kätkö 3–6 osissa syventävät Kurkistus-aukeamat eriyttävät ylöspäin tarjoten syventävää ja mielenkiintoista tietoa eri teemoista.
 • Kätkö-sarjan opettajan digiopetusmateriaaleista löytyy työkaluja opettamiseen erityisesti S2-oppilaita varten. Materiaali sisältää esimerkiksi lyhennetyn, selkokielisen version luvun tekstistä, sanat kuvassa -elementin ja luvun käsitteet selityksineen.
 • Kätkö 3–6 Muokattavissa kokeissa opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia siihen myös omia tehtäviä. Kokeista löytyvät lajitestit ja suulliset kokeet eriyttämiseen.

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Pisara 1–6

 • Pisara-sarjassa eriyttäminen on rakennettu sarjaan huolellisesti, Tietotekstiä ja käsitteitä on oppikirjassa harkittu määrä ja asiat on kerrottu oppilaan ikätasolle sopivasti. Kirjasarjan tekstit ovat selkokieliasiantuntijan tarkistamia.
 • Tehtävät on jaoteltu perustehtäviin ja soveltamista vaativia tehtäviä.
 • Pisara 3–6 kokeissa opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä oman opetusryhmän mukaan.

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Äidinkieli ja kirjallisuus

Ystävien aapinen ja lukukirja

S2-harjoituskirjat

 • Ystävien aapisen ja lukukirjan tuoteperheeseen kuuluu S2-harjoituskirjat, joissa tehtäviä ja tekstejä on muokattu S2-oppilaan tarpeisiin.
 • S2-harjoituskirjojen rakenne noudattaa tavallisen tehtäväkirjan rakennetta, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain.
 • S2-harjoituskirjojen lopussa on erilliset sanastoaukeamat, jotka sopivat käsiteltäviksi erillisillä S2-tunneilla. Sanastoaukeamien teemat liittyvät oppilaiden arkeen (esim. ruokailu ja uimahalli). Sanastotehtävien tavoitteena on oppilaan sanavaraston laajentaminen ja vahvistaminen.
 • S2-harjoituskirjojen tehtävänantoja, tietolaatikoita ja tekstejä on lyhennetty ja selkomukautettu. Tehtävien sisältöihin on valittu tuttuja sanoja ja uusien sanojen yhteyteen on lisätty kuva-, sana- tai äänitukea.
 • S2-oppilas saa avattua Arttu-sovelluksella lisätukea tehtäviin. Arttu-sovellusta on hyödynnetty erityisesti kotitehtävissä.

Opettajan materiaali S2-opetukseen

 • Sarjaan kuuluu molemmille vuosiluokille S2-opettajalle ja -oppilaalle räätälöity tuote: Opettajan materiaali S2-opetukseen. Materiaalissa on mm.
  • käsittelyvinkit S2-harjoituskirjojen sanastosivuille
  • sanastokortteja
  • sanasto- ja kielitietomonisteita
  • selkoversiot aapisen ja lukukirja tarinasta
  • aapisen ja lukukirjan tarinoiden juonisarjakuvia
  • selkoversiot tehtävineen aapisen kevään ja kaikista lukukirjan lukijateksteistä

Eriyttäminen, arviointi ja lisämateriaali

 • Eriyttäminen, arviointi ja lisämateriaali -tuotteessa sekä digiopetusmateriaalissa on alaspäin eriyttäviä tehtävämonisteita, joita voi hyödyntää S2-oppilaiden kanssa.
 • Paketista löytyy aapisen ja lukukirjan tarinoiden juonisarjakuvia, joiden avulla S2-oppilas pääsee osalliseksi tarinoihin, jos ne ovat sanastoltaan vielä liian haastavia. Juonisarjakuvat myös tukevat tekstin ymmärtämistä.

Digiopetusmateriaali

 • Digiopetusmateriaalissa (ja opettajan oppaassa) on sanavarastoa laajentavia sanastotehtäviä, joita voi tehdä koko luokan kanssa.
 • Ystävien aapisen ja lukukirjan tarinoiden selkoversiot ovat kuunneltavissa myös digiopetusmateriaalista.
 • Oppilas voi kuunnella aapisen ja lukukirja tekstit Arttu-sovelluksella.
 • Digiopetusmateriaalista löytyy aapisen ja lukukirjan tarinoiden juonisarjakuvia, joiden avulla S2-oppilas pääsee osalliseksi tarinoihin, jos ne ovat sanastoltaan vielä liian haastavia.

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Apilatien aapinen ja lukukirja

S2-harjoitusvihkot

 • Apilatien aapisen ja lukukirjan tuoteperheeseen kuuluu S2-harjoitusvihkot, jotka ovat muokattuja versioita tavallisista harjoitusvihkoista. Näissä sanavarannon laajentamista tuetaan mm. kuvien avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään myös sanaston ja kielen rakenteiden harjoitteluun.
 • S2-harjoitusvihko 1A: Harjoitusvihkon lopussa olevat lisäsivut on räätälöity erityisesti S2-oppilaan tarpeita ajatellen. Ne sisältävät jokaiseen aapisen kirjainkuvaan liittyviä sanastotehtäviä.
 • S2-harjoitusvihko 1B, 2A ja 2B: Vihkojen lopussa on lyhennetyt versiot jokaisesta aapisen perustekstistä. Näiden avulla harjoitellaan ymmärtävää lukemista. Niiden avulla S2-oppilas pääsee kiinni samoihin teksteihin, joita luokan muut oppilaat käsittelevät. Teksteihin liittyy sanavarantoa täsmentäviä ja laajentavia tehtäviä.

Opettajan materiaali S2-opetukseen

 • Tuotteet sisältävät opettajan oppaan kertomusten selkoversiot sekä vihjeitä ja tehtäviä sana- ja käsitevarannon täsmentämiseen ja laajentamiseen. Kirja etenee luku luvulta aapista ja lukukirjaa seuraten ja sopii käytettäväksi perusoppaan rinnalla täydentävänä materiaalina.

Muuta

 • Aapisen ja lukukirjan kertomuksista on tehty juonisarjakuvat. Ne löytyvät digiopetusmateriaalista sekä sarjan monisteista. Sarjakuvien avulla S2-oppilas pääsee osalliseksi tarinoihin, jos ne ovat sanastoltaan vielä liian haastavia. Juonisarjakuvat myös tukevat tekstin ymmärtämistä.
 • Apilatien aapisen ja lukukirjan monisteissa on alaspäin eriyttäviä tehtävämonisteita, joita voi hyödyntää S2-oppilaiden kanssa.

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Sanasankari S2

Sanasankari S2 -tuotteilla, jotka on tarkoitettu valmistavaan opetukseen sekä perusopetuksen erillisille S2-oppitunneille. Sanasankari S2 -tuotteiden tavoitteena on S2-oppilaan sanavaraston laajentaminen ja vahvistaminen.

Sanasankari S2-harjoituskirja

 • Harjoituskirja pitää sisällään Ystävien aapisen ja lukukirjan S2-harjoituskirjojen suositut sanastosivut 20 kielitiedon lisäsivulla täydennettynä.
 • Harjoituskirjan sopii käytettäväksi alakoulun erillisille S2-tunneille ja valmistavaan opetukseen.
 • Harjoituskirjan sisällöt toimivat irrallaan Ystävien aapisesta ja lukukirjasta.

Sanasankari S2 -Bingel-tehtävät

 • Jokaiseen harjoituskirjan sanastoteemaan ja lukuun on tehty sanavarastoa vahvistavat oppilaan digitaaliset Bingel-tehtävät.
 • Tehtävät toimivat Sanasankari S2-harjoituskirjan ja Ystävien aapisen ja lukukirjan S2-harjoituskirjojen sanastosivujen kanssa.

Sanasankari S2 -digiopetusmateriaali

 • Kattava digiopetusmateriaali sisältää interaktiivisia tehtäviä ja monisteita jokaiseen sanastoteemaan ja lukuun. Se sisältää myös testejä ja sopii käytettäväksi sekä Sanasankari S2-harjoituskirjan että Ystävien aapisen ja lukukirjan S2-harjoituskirjojen sanastosivujen kanssa.
 • Digiopetusmateriaali sisältää lisäksi Ystävien aapisen ja lukukirjan Opettajan materiaali S2-opetukseen -tuotteen kaikki liitteet ja sisällöt.


Huima

S2-tehtäväkirjat

 • Huima-sarjaan kuuluu S2-tehtäväkirjat. Näissä kirjoissa tehtäviä ja tekstejä on muokattu S2-oppilaan tarpeisiin.
 • S2-tehtäväkirjojen rakenne noudattaa tavallisen tehtäväkirjan rakennetta, joten niitä on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain.
 • S2-tehtäväkirjojen tehtävänantoja on helpotettu ja vaiheistettu. Tehtävien yhteyteen on lisätty sanasto- ja kuva-apuja. Tehtävissä tutkittavia tekstejä on lyhennetty, muokattu tai ne on korvattu kokonaan helpommalla tekstillä. Opiskelun runkona toimivat tiiviit tietolaatikot, joiden opetustekstejä on muokattu S2-oppilaalle sopivaksi.

Muuta

 • Oppikirjan teksteistä on tehty juonipiirrokset. Ne löytyvät digiopetusmateriaalista ja opettajan oppaiden liitteistä. Oppilas voi myös avata piirrokset itse Arttu-sovelluksella. Juonipiirrosten avulla S2-oppilas pääsee osalliseksi tarinoihin, jos ne ovat sanastoltaan vielä liian haastavia. Juonisarjakuvat myös tukevat tekstin ymmärtämistä.
 • Digiopetusmateriaalissa (ja opettajan oppaassa) on sanavarastoa laajentavia sanastotehtäviä, joita voi tehdä koko luokan kanssa.
 • Oppilas voi kuunnella oppikirjan tekstit Arttu-sovelluksella.

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä


Välkky

S2-harjoituskirjat

 • Välkky-sarjaan kuuluu S2-harjoituskirjat. Harjoituskirjojen tekstejä ja tehtäviä on muokattu S2-oppilaan tarpeisiin.
 • Tekstien ja tehtävien muokkaamista ovat ohjanneet kaksi ydinkysymystä: Mitä suomea opettelevan pitäisi tästä oppia? Miten hän voi tästä hyötyä? Esimerkiksi kirjoitustehtävissä annetaan sanoja valmiiksi.
 • S2-harjoituskirjojen lopussa on Tekstejä tutkimaan -osio, jonka tehtävät harjaannuttavat luetun ymmärtämistä sekä avaavat tekstien kieltä ja sanastoa. Näin sanaston ja kieliopin opiskelu kytkeytyvät kielen käyttöön ja samoihin teksteihin, joita luokan muutkin oppilaat käsittelevät.

Muuta

 • Digiopetusmateriaalissa (ja opettajan oppaassa) on sanavarastoa laajentavia sanastotehtäviä, joita voi tehdä koko luokan kanssa.
 • Oppilas voi kuunnella oppikirjan kaunokirjalliset tekstit Arttu-sovelluksella.

Bingel:

 • Bingel toimii eriyttävänä tehtävänä tarjoamalla oppilaalle oman tasoisia harjoituksia seuraamalla oppilaan edistymistä

Lue lisää S2-materiaaleista ja eriyttämisestä sarjoissamme