3

Näin yläkoulun oppimateriaalit tukevat S2-oppilasta

Katso kattavasta koosteesta, miten yläkoulun eri oppimateriaaleissa huomioidaan S2-oppilaat.

Yläkoulun oppimateriaaleissamme on huomioitu äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvat. S2-oppilaiden tueksi on saatavilla monenlaisia S2-opetukseen suunniteltuja tuotteita. Tarkemman sarjakohtaisen listauksen löydät alempaa artikkelista.

Suomen kielen ja kirjallisuuden Loisto Oma -oppimateriaali on S2-oppilaille suunniteltu oppimateriaali, jota voi käyttää rinnakkain Loisto-sarjan kanssa. Loisto Omaan on saatavana sekä painetut että digitaaliset materiaalit. Lisäksi Loisto-sarjaan kuuluu S2-digiharjoitukset jokaiselle vuosiluokalle. Digiharjoitukset tukevat S2-oppilasta erityisesti opiskelutaidoissa, muiden aineiden käsitteiden oppimisessa sekä kielitiedon aiheissa.

Valmistavan opetuksen uusi Valoisa-oppimateriaali puolestaan tarjoaa kattavan avun suomen kielen alkeiden oppimiseen sekä tukee eri aineiden käsitteiden oppimisessa.

Muiden oppiaineiden materiaaleissa S2-oppilaat on huomioitu erityisesti selkeydessä sekä kielellisissä ratkaisuissa, jotka auttavat S2-oppilaita. Otsikot, ingressit, tiivistelmät ja kuvatekstit ovat selkeitä. Lisäksi keskeisimmät käsitteet löytyvät myös listattuina.

Digitaalisessa Kampus-oppimisympäristössä S2-oppilas saa apua erityisesti käännöstyökalusta, jonka avulla oppilas voi kääntää suomenkielisen tekstin muutamalla klikkauksella haluamalleen kielelle. Tällä hetkellä valittavana on lähes 30 eri kieltä. Digikirjoissa on myös sanakirja-ominaisuus, jonka avulla voi etsiä tekstissä käytetyn verbin perusmuodon ja esimerkkejä verbin käytöstä. Digikirjan muistiinpanotyökalulla voi tehdä tekstiin omia huomioita, jotka tukevat oppimista.

Myös digitaalisen oppimisalustan kuuntelutyökalu auttaa tekstinymmärtämisessä, sillä tekstit voi kuunnella suomeksi tai valitulla kielellä. Oppilaat saavat lisätukea myös maksuttomien Arttu- ja Sanastot-sovelluksien sekä runsaan videovalikoiman avulla.

Alakoulun S2-koosteen löydät täältä

Oppiainekohtaiset materiaalit S2-oppilaan tueksi

(Sarjakohtainen luettelo aukeaa Alasveto-painikkeella)

Suomen kieli: Loisto Oma

 • Loisto Oma -sarjan teksti- ja harjoituskirjat sekä digitekstit ja -harjoitukset sopivat sekä S2-oppilaalle että tukea tarvitsevalle S1-oppilaalle. Loisto Oma -materiaalit ovat rakenteeltaan tavallisen Loisto-oppimateriaalin mukaisia, joten molempia on helppo käyttää opetuksessa rinnakkain.
 • Loisto Oma -tekstikirjan ja digitekstien opetustekstit ovat selkeytettyjä, ja kirja tarjoaa runsaasti tukea tekstinäytteiden lukemiseen sekä tehtävien tekemiseen.
 • Loisto Oma -harjoituskirjan ja digiharjoitusten tehtäviä on muokattu helpommiksi kuin Loisto-harjoituskirjoissa.
 • Loisto-sarjan Suomi toisena kielenä Digiharjoitukset on suunniteltu lisätueksi S2-opetukseen. S2 Digiharjoitukset tarjoavat harjoitusta sanaston kehittämiseen, erilaisten tekstien ymmärtämisen taitoihin sekä kielitiedon aiheisiin.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.

Suomen kieli: Valoisa

 • Valoisa-oppimateriaali on uusi oppimateriaali valmistavan opetuksen luokille 7–9.
 • Valoisa tarjoaa kattavan avun suomen kielen alkeiden oppimiseen sekä tukee eri aineiden, kuten biologian, maantiedon ja historian, käsitteiden oppimisessa. Valoisassa kielen opetus liittyy keskeisesti oppilaiden arkeen niin koulussa kuin vapaa-ajalla.
 • Oppimateriaalissa on selkeä rakenne, jossa lähdetään helpoista perusasioista kohti haastavampia tekstejä.
 • Valoisa-materiaali koostuu teksteistä, sanastoista, kielitiedosta ja monipuolisista, asteittain vaikeutuvista tehtäväsarjoista. Alussa harjoitellaan perussanastoa ja fraaseja muun muassa kuvasanaston avulla ja myöhemmin edetään tutkimaan ja tuottamaan haastavampia tekstejä ja viestintätilanteita.
 • Selkeät aukeamat ja tehtävänannot helpottavat käyttöä ja mahdollistavat itsenäisen etenemisen.
 • Opittava sisältö ja harjoittelu ovat kätevästi samassa painetussa kirjassa.
 • Valoisa tukee yläkouluun integroitumista.

Matematiikka: Kuutio

Sanoma Pron yläkoulun matematiikan Kuutio-sarja
 • Oppimateriaalin kieli on kompaktia ja tiivistetty selkeästi.
 • Tekstissä vältetään moniosaisia virkkeitä ja lauseenvastikkeita.
 • Kuvat selkeyttävät tehtävänantoja.
 • Arttu-sovelluksen avulla oppilas voi katsoa painetun kirjan sivuilta sarjan opetusvideoita.

Englanti: Level Up

 • Monipuolisissa harjoituksissa on huomioitu eritasoiset oppilaat. Tehtävien taso on merkitty timanteilla.
 • Rakenteet esitetään visuaalisesti infograafien ja animoitujen videoiden avulla.
 • Opettajan materiaalista löytyy aukkosuomennoksia ja muuta tukimateriaalia.
 • Study Buddyn videoiden avulla selitetään kielioppia selkosanoin ja visuaalisesti.
 • Sanastoissa keskeiset sanat merkitty erikseen. Oppimateriaalissa on kattavat kappalesanastot ja aakkosellinen sanasto.
 • Kuvasanasto sisältää keskeisimmän sanaston.
 • Kuuntelutehtävät on jaoteltu kahteen osaan, joista toinen on helpompi ja toinen haastavampi. Toinen tehtävistä on myös täysin englanniksi.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla.

Englanti: Elements Basic

Sanoma Pron yläkoulun englannin sarja Elements
 • Oppimateriaali soveltuu lukion lisäksi kymppiluokalle, ammatilliseen koulutukseen, aikuisopetukseen sekä itsenäiseen harjoitteluun.
 • Runsas valikoima kuvia, ääniä ja videoita rikastuttaa opiskelua.
 • How to say it -monisteet selventävät vaikeasti äännettäviä sanoja.
 • Tehtävänannot ovat napakoita.
 • Opettajan oppaassa on tekstien suomennokset ja aukkosuomennokset tekstin läpikäynnin avuksi.
 • Tekstit voi kuunnella digikirjasta tai Arttu-sovelluksen avulla.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella sanoja kätevien kääntökorttien avulla.

Ruotsi: Katapult

 • Sarja mukautuu erilaisten oppilaiden ja opetusryhmien tarpeisiin.
 • Sarja sisältää runsaasti oppimista edistäviä videoita ja animaatioita.
 • Materiaalissa on kuvasanasto sekä aihepiireittäin teemasanastoja, joiden avulla on mahdollista eriyttää opetusta. Kuvien lisäksi sanat on myös suomennettu.
 • Tekstikirjassa on tekstin jälkeen apusanasto, jossa on korostettu tärkeimpiä sanoja ja ilmauksia.
 • Tekstikirjan takana on myös sanasto kuvasanaston sanoille sekä kulttuuriaukeamille.
 • Opettajan opas tarjoaa runsaasti eriyttämiseen sopivaa materiaalia, kuten aukkosuomennoksia, kertauspelien alaspäin eriyttäviä versioita ja erilaisia AB-harjoituksia.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksesta löytyvät kirjan kaikki sanastot, joita voi harjoitella kätevästi kääntökorttien avulla. Kääntökortit sisältävät myös äänet, mikä mahdollistaa sanojen ääntämisen harjoittelun.

Ruotsi: Applåd

 • Sarjassa on selkeä kuvasanasto, jossa sanat ovat sekä ruotsiksi että suomeksi.
 • Kattavat sanastot.
 • Kielioppi on pilkottu omaksuttaviin palasiin.
 • Animoidut selkeät kielioppivideot.
 • Eritasoisia tehtäviä.
 • Tukea tehtävien tekemiseen ja tarkistamiseen kuuntelemalla.
 • Opettajan materiaalissa ymmärtämistä tukevia tehtäviä.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksesta löytyvät kirjan kaikki sanastot, joita voi harjoitella kätevästi kääntökorttien avulla. Kääntökortit sisältävät myös äänet, mikä mahdollistaa sanojen ääntämisen harjoittelun.

Ranska: Escalier yläkouluun

 • Rauhallinen ulkoasu ja selkeä rakenne tukevat oppimista.
 • Sisällön painopiste on arkikielen tilanteissa ja sanastossa.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla.

Saksa: Lich an!

 • Ryhmäyttävät tehtävät ja toiminnallisuus luovat luokkaan kannustavan yhdessä toimimisen ilmapiirin.
 • Eritasoisia tehtäviä on runsaasti ja kielioppi on pilkottu sopiviin osiin.
 • Opettajan digiopetusmateriaalissa on lisätehtäviä ja eriyttävää materiaalia.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella sanoja kätevien kääntökorttien avulla.

Saksa: Plan D

 • Kielioppi on esitetty selkeästi ja tehokkaasti.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kappale- ja teemasanastoja kätevien kääntökorttien avulla.

Espanja: Mi mundo

 • Espanjaa harjoitellaan todellisia käyttötilanteita varten.
 • Digitaalisessa oppimateriaalissa on Practica más -osio, jossa on paljon itsetarkistuvia tehtäviä keskeisimpien rakenteiden ja sanaston harjoitteluun.
 • Arttu-sovelluksen avulla video- ja äänisisällöt sekä digivälineet avautuvat helposti.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella sanoja kätevien kääntökorttien avulla.

Historian ja yhteiskuntaopin Taitaja -sarja (7–9)

Sanoma Pron Historian ja yhteiskuntaopin taitaja -sarja
 • Sarja uudistuu 2025. Uudistuksen myötä Taitaja-sarjaan tulee lisää ratkaisuja S2-oppilaan tueksi.
 • Painetun oppikirjan lopussa oleva suomenkielinen sanasto auttaa S2-oppilaita (käsite–selitys).
 • Taitaja-sarjan (Historian Taitajan 7–8 ja Yhteiskuntaopin Taitaja 9) Opettajan materiaaleissa on tulostettavat käsitekortit (käsite–selitys) oppituntityöskentelyä varten.
 • Digikirja sisältää oppilaan äänitiedostot.
 • Digiharjoitukset sisältävät oppilaan taitotasoon mukautuvan adaptiivisen tehtäväsarjan, jossa kerrataan käsitteitä.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella keskeisiä käsitteitä kääntökorttien avulla. Käsitteistä on koottu luvuittain käsite–selitys-kääntökortteja, joiden avulla yksittäisten termien harjoittelu on helppoa.

Uskonto: Lipas 7–9

 • Digikirjassa keskeiset käsitteet on listattu jokaisen luvun alussa, ja käsite-kääntökortit löytyvät lukujen lopusta.
 • Digikirja sisältää oppilaan äänitiedostot.
 • Digiharjoituksissa on adaptiivisia tehtäviä kolmelle eri tasolle.
 • Painetussa kirjassa sanasto löytyy oppikirjan lopusta.
 • Opettajan digiopetusmateriaalista löytyy helpotettuja tiivistelmiä ja alaspäin eriyttäviä tehtäviä.
 • PDF-muotoisesta Opettajan materiaalista löytyy ideoita käsitekorttien käyttöön luokkahuoneessa
 • Tulostettavissa kokeissa on jokaiseen tehtävään kolme eri tasoa.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.

Biologia: Koodi

 • Sarja uudistuu 2025. Uudistuksen myötä Koodi-sarjaan tulee lisää ratkaisuja S2-oppilaan tueksi.
 • Otsikot ovat lausemuotoisia.
 • Oppikirjan ingressin, kuvien ja kuvatekstien, väliotsikoiden ja lopun tekstitiivistelmän tekstit on laadittu selkokieliasiantuntijan avulla. Näiden tekstien pohjalta opiskelija voi vastata luvun kolmeen ensimmäiseen tehtävään.
 • Alaluvut ovat aina kokonaisuudessaan yhdellä sivulla, eli sivunkäännön jälkeen on aina uusi otsikko.
 • Digiopetusmateriaalista löytyy jokaiseen lukuun Tukea oppimiseen -moniste, joka on tarkoitettu alaspäin eriyttämiseen.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella keskeisiä käsitteitä kääntökorttien avulla. Käsitteistä on koottu luvuittain käsite–selitys-kääntökortteja, joiden avulla yksittäisten termien harjoittelu on helppoa.

Maantieto: Geoidi

Sanoma Pron yläkoulun maantiedon sarja Geoidi
 • Sarja uudistuu 2025. Uudistuksen myötä Geoidi-sarjaan tulee lisää ratkaisuja S2-oppilaan tueksi.
 • Otsikot ovat lausemuotoisia.
 • Oppikirjan ingressin, kuvien ja kuvatekstien, väliotsikoiden ja lopun tekstitiivistelmän tekstit on laadittu selkokieliasiantuntijan avulla. Näiden tekstien pohjalta oppilas voi vastata luvun kolmeen ensimmäiseen tehtävään.
 • Digiopetusmateriaalista löytyy jokaiseen lukuun moniste, joka soveltuu alaspäin eriyttämiseen.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella keskeisiä käsitteitä kääntökorttien avulla. Käsitteistä on koottu luvuittain käsite–selitys-kääntökortteja, joiden avulla yksittäisten termien harjoittelu on helppoa.

FyKe Fysiikka

 • Otsikot ovat lausemuotoisia.
 • Jokaisen luvun lopussa on tiivistelmä, ja leipätekstin lomassa olevia tiivistelmälaatikoita voi käyttää eriyttämiseen.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.

FyKe Kemia

 • Otsikot ovat lausemuotoisia.
 • Jokaisen luvun lopussa on tiivistelmä, ja leipätekstin lomassa olevia tiivistelmälaatikoita voi käyttää eriyttämiseen.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuihin kirjoihin liittyvät videot ja äänisisällöt.

Terveystieto: Lähde

 • Oppimateriaalissa on selkeä rakenne.
 • Otsikot tiivistävät luvun keskeisen sisällön.
 • Opettajan digiopetusmateeriaali sisältää selkokieliset tekstit ja selkokieliset äänitteet.
 • Käännöstyökalu auttaa digikirjan lukemisessa.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuun kirjaan liittyvät videot ja äänisisällöt.
 • Sanasto-sovelluksen avulla voi kerrata keskeisiä käsitteitä.

Kotitalous: Kimara

 • Oppimateriaalissa on selkeä rakenne.
 • Otsikot tiivistävät luvun keskeisen sisällön.
 • Teksteistä on laadittu myös selkokieliset versiot.
 • Digiharjoituksista löytyy eritasoisille oppilaille sopivia tehtäviä.
 • Arttu-sovelluksella voi katsoa ja kuunnella painettuun kirjaan liittyvät videot ja äänisisällöt.