3

Uutiset & tiedotteet

22.01.2018 klo 14.01

Opettajien kanssa kehitetty digipalvelu helpottaa jatkuvaa arviointia

Sanoma Pro on kehittänyt yhdessä opettajien kanssa uuden digitaalisen palvelun oppilaiden jatkuvaan arviointiin. Kehitystyötä on tehty tiiviisti useiden opettajien kanssa.

Uusi opetussuunnitelma korostaa jatkuvaa arviointia ja edellyttää opettajia kirjaamaan havaintoja oppilaan työskentelystä ja edistymisestä pitkin lukuvuotta. Keväällä 2017 oppimateriaalikustantaja Sanoma Pro kysyi opettajilta, millaista tukea ja apua he kaipaavat jatkuvaan arviointiin. Asiakaskyselyn tulosten perusteella Sanoma Pro kehitti uuden digitaalisen palvelun, Ohjaamon, jonka avulla oppilaiden suorituksia voi tarkastella yhdessä näkymässä yksinkertaisina visuaalisina koosteina. Kehitystyötä tehtiin yhteistyössä opettajien kanssa useissa suomalaiskouluissa.

Lähtökohtana opettajien tarpeet ja käyttäjäkokemus

Arviointipalvelua on kehitetty alusta alkaen asiakaskokemus ja käyttäjien tarpeet edellä. Opettajien tarvetta kartoittavaan Sanoma Pron kyselyyn vastasi noin 950 peruskoulun ja lukion opettajaa keväällä 2017. Perusopetuksen opettajat (1. – 9. lk) mainitsivat arvioinnissa työlääksi muun muassa jatkuvan arviointitiedon kirjaamisen ja haasteelliseksi arvioinnin yksilöllisyyden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Tukea kaivattiin muun muassa oppilaiden itse- ja vertaisarviointiin. Toiveena oli järjestelmä, jossa myös oppilas voi itse seurata omaa edistymistään.

–    Kaikki sai alkunsa piirroksestani, josta suunnittelija laati ensimmäisen prototyypin palvelusta, joka kokoaa oppilaan tekemät suoritukset yhteen. Tuota prototyyppiä esittelimme kymmenille opettajille ja keräsimme ensimmäiset palautteet, kertoo Ohjaamo-palvelusta vastaava tuotepäällikkö Elina Marttila Sanoma Prolta.

Pilottiluokkien palautetta hyödynnettiin jatkuvasti

Keskeisessä osassa kehitystyötä olivat pilottiluokat. Mukana oli sekä digipalveluiden käytössä kokeneita että kokemattomia opettajia, jotta käyttökokemukset edustaisivat mahdollisimman laajasti opettajakuntaa.

Ohjaamoa kehitettiin ketterän kehityksen menetelmin, jossa palvelua työstettiin pienin sykäyksin käyttäjien – niin opettajien kuin oppilaiden – havaintojen ja palautteen perusteella. Yksi kehitystyössä mukana ollut opettaja on Outi Parikka Karhunkorven koulusta Nurmijärveltä.

–    Minusta oli hienoa nähdä, miten tehokkaasti kehitystyö tapahtui. Joka tapaamisessa huomasimme, että palautetiimimme ajatuksia oli otettu huomioon, Parikka sanoo.

Parikka sai muiden opettajien tavoin testattavakseen useita keskeneräisiä versioita ennen sen ensimmäisen julkaisuversion valmistumista. Sanoma Pron Marttila arvioi, että opettajien jatkuvan läsnäolon ja yhteisen sparrailun ansiosta palvelusta tuli parempi kuin yksin tehden. Valmista tuli joulukuussa.

–    Yhdessä loimme erinomaisen palvelun. Saimme kullanarvoisia vinkkejä niin opettajilta kuin oppilailtakin. Kommentit ohjasivat aidosti kehitystyötämme. Olin jopa jättämässä pois erään toiminnallisuuden, kunnes juuri sen hyödyllisyydestä saimme kiitosta, Marttila kertoo.

Ohjaamon kehitystyö ei suinkaan lopu tähän, vaan palvelua muokataan jatkuvasti muun muassa asiakkaiden käyttökokemusten perusteella.

Yhdellä silmäyksellä reaaliaikainen näkymä suorituksiin

Ohjaamon käytön myötä opettajan ei tarvitse enää käyttää aikaa suoritusten kirjaamiseen tai tehtävien tarkistamiseen, vaan hän voi keskittyä työskentelytaitojen havainnoimiseen ja oppilaiden ohjaamiseen luokkahuoneessa. Opettaja voi seurata oppilaiden edistymistä sekä ryhmätasolla että yksilöllisesti.

–    Minusta suurin hyöty on se, että näen yhdellä silmäyksellä todella paljon asioita. Tämä säästää ihan oikeasti valtavasti aikaa! Näen kuka on tehnyt tehtävät ja kenellä ne ovat tekemättä. Monista tehtävistä näen myös, miten oppilas on suoriutunut ilman, että käyn perinteisesti jokaisen tehtävän läpi jokaisen oppilaan kohdalla. Ohjaamo kokoaa oppimisprosessin tuotokset opettajalle valmiiksi tiivistetyssä muodossa, Parikka sanoo.

Opetussuunnitelmassa painotetaan oppilaan omaa aktiivista roolia oppimisprosessissa. Ohjaamossa oppilas voi itse seurata omaa edistymistään ja kehittää omia työskentelytapojaan, jotta hän saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa.

–    Ohjaamo helpottaa arvioinnin kokonaisuuden hallintaa, mutta edelleen opettaja on se, joka tulkitsee dataa ja asiantuntijana arvioi oppilaan suoriutumista, tuotepäällikkö Marttila muistuttaa.

Faktat: Ohjaamo

  • Digitaalinen palvelu oppilaan edistymisen seurantaan.
  • Kokoaa oppilaan digitaalisten tehtävien suoritustiedot yhteen näkymään.
  • Opettaja voi tarkastella yhdessä näkymässä koosteena yhden oppilaan tai koko ryhmän suoritustietoja.
  • Oppilas voi tarkastella yhdessä näkymässä omia suorituksiaan.
  • Sisältyy maksutta Sanoma Pron peruskoulun digikirjoihin ja -tehtäviin tammikuusta 2018 alkaen (lukuun ottamatta Kuution digikirjoja). Palvelu avautuu tammikuussa opettajille ja myöhemmin keväällä oppilaille.

Lisätietoa Ohjaamosta

Artkkeli: Tutustu uuteen Ohjaamoon ja ota jatkuva arviointi haltuun peruskoulussa
Video: Tutustu Ohjaamoon
Blogi: Data on tullut luokkahuoneeseen

Tervetuloa kuulemaan lisää Ohjaamosta Educa-messuilla osastollemme ja tietoiskuihin:

Ohjaamo ja Kompassi – työkalut jatkuvan arvioinnin toteuttamiseen

Aika: perjantai 26.1. klo 11.30 – 12.00 ja lauantai 27.1. klo 11.45 – 12.15
Paikka: Tulevaisuuden luokkahuone, Educa-messut, Messukeskus

Kenelle: Opettajat