3

Inspiraatiota opetukseen

Neljä tapaa, joilla harjoituskirja tukee oppimista peruskoulussa

Moderni harjoituskirja on muutakin kuin yksin puurtamista – se tarjoaa oppilaalle tarkkaan suunnitellun oppimisen polun, joka tukee uuden asian opiskelua monipuolisesti ja helposti. Pedagogisten ratkaisujen kehityspäällikkö Kati Pärkkä ja liiketoimintajohtajamme Mika Perttola kertovat, millaista hyötyä uudenlaisista harjoituskirjoista on oppilaalle ja opettajalle.

Tehtävien tekemistä vihkoon ja monisteisiin ei pidetä peruskoulussa mieluisana osana opetusta, vaikka se on luokkahuoneissa entistä yleisempää. Tämä ilmeni teettämästämme laajasta asiakaskyselystä, jossa selvitettiin opettajien käyttämiä harjoittelutapoja yläkoulussa.

Sen sijaan harjoituskirjat ovat edelleen suosiossa, esimerkiksi digitaalisten ja toiminnallisten tehtävien ohella.

“Huomasimme, että opettajat pitävät harjoituskirjaa ikään kuin oppimisen peruspolkuna tai tikapuina, joiden ympärille on helppo rakentaa monipuolista opiskelua ja opetusta”, kertoo Kati Pärkkä, pedagogisten ratkaisujen kehityspäällikkö.

Siinä tehtävässä harjoituskirja toimiikin loistavasti. Se luo opetukseen hyvän perustan, josta harjoittelua voi laajentaa ja syventää oppilaan, ryhmän ja opiskeltavan asian mukaan – oppilaiden osaamisen tasosta riippumatta.

Moderneista harjoituskirjoista on paljon muutakin hyötyä. Lue alta neljä tapaa, joilla voit hyödyntää harjoituskirjaa opetuksessa:

1. Vanhat ennakkoluulot on syytä unohtaa – ryhmätyöskentely ja toiminnallinen oppiminen ovat kiinteä osa uusia harjoituskirjoja

Usein mielikuva harjoituskirjasta on vanhanaikainen. Helposti ajatellaan, että sen sisältämät tehtävät ovat yksinäistä kirjan täyttämistä, vaikka moderneissa harjoituskirjoissa on paljon toiminnallisia tehtäviä, pelejä, vuorovaikutuksen harjoittelua, pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä oppimisen arviointiin liittyvää tekemistä.

– Pedagogiikan kehittäminen ei tarkoita vain digitaalisuuden lisäämistä, vaan kehitys näkyy myös sisällöissämme. Toiminnalliset harjoitukset, kuten keskustelutehtävät vieraissa kielissä, projektityöt matematiikassa, kokeelliset tehtävät luonnontieteissä sekä draamatehtävät äidinkielessä ja kirjallisuudessa, ovat harjoituskirjojemme sydämessä, sanoo liiketoimintajohtaja Mika Perttola.

Harjoituskirjat ovat alan asiantuntijoiden tekemiä, joten niissä on otettu huomioon viimeisimmät pedagogiset trendit. Niinpä niissä on myös tehtäviä, joissa oppilas pääsee itse tekemään kysymyksenasettelun tutkimuksiin tai soveltamaan opittua tietoa pelissä. Lisäksi harjoituskirjoihin on lisätty ääntä, videoita ja testaa taitosi -harjoitteita – joko kirjojen digitaalisiin versioihin tai erillisiin sovelluksiin.

– Kun sisältö on monikanavaista, voi oppilas hahmottaa asian uudella tavalla ja oppia helpommin. Tätä ajattelua hyödynnetään esimerkiksi suositussa Arttu-sovelluksessamme, Pärkkä sanoo.

2. Harjoituskirja toimii opettajan tukena kasvavissa haasteissa

Kun peruskoulussa luokkakoot suurenevat ja erikoisluokat integroidaan normaaleihin luokkiin, jää yksittäisen opettajan vastuulle yhä enemmän eritasoisia oppijoita.

– Olemme huolissamme opettajien jaksamisesta, ja mietimme jatkuvasti, miten voimme oppimateriaalikustantajana auttaa opettajaa, Perttola sanoo.

Yksi apukeinoista uudessa opetusmaailmassa on vanha tuttu harjoituskirja. Se sujuvoittaa luokkatyöskentelyn ohjaamista ja opetuksen eriyttämistä. Kun samasta paikasta löytyy riittävästi materiaalia niin lisätukea kuin lisähaasteitakin kaipaaville oppilaille, jää opettajalle enemmän aikaa oppilaiden ohjaamiseen ja opiskelun tukemiseen.

– Oppilaat voivat myös työskennellä samanaikaisesti erilaisten tehtävien parissa ja hakea vertaistukea toisiltaan. Digitaaliset harjoituskirjat tekevät eriyttämisestä vielä helpompaa, kun tehtävät voi asettaa määräytymään oppilaan edellisten suoritusten perusteella, Pärkkä sanoo.

3. Harjoituskirja rauhoittaa luokkatilannetta ja sitoo yksittäiset harjoitukset osaksi isompaa kokonaisuutta

Painetun harjoituskirjan etu on selkeä käyttöliittymä, joka toimii luokkahuoneissa hyvin. Ei tarvita muuta kuin kirja, kynä ja kumi, ja oppilaat pääsevät harjoittelemaan opiskeltavaa asiaa.

– Harjoituskirjassa tuttu rakenne ja samat elementit toistuvat, mikä luo rauhoittavan pohjan opiskelulle. Kun käyttää painettua kirjaa, huomio pysyy paremmin olennaisessa eikä oppilailla ole mahdollisuutta eksyä surffailemaan muualle, muistuttaa Pärkkä.

Toinen kiistaton etu on, että harjoituskirja sitoo yksittäiset harjoitteet isompaan kokonaisuuteen. Kun tunnilla harjoitellaan yhtä pientä asiaa, oppilas näkee heti laajemman kuvan: milloin tarvitsen eri taitoja ja mihin kontekstiin ne kuuluvat.

– Samanlaista ymmärrystä ei aina synny, jos tunneilla saa paljon yksittäisiä monisteita. Niillä on myös tapana ruttaantua repussa ja kadota nopeasti, Pärkkä sanoo.

4. Harjoituskirjoissa oppimisen arviointi on sisäänrakennettuna

Harjoituskirja tarjoaa opettajalle välineitä oppimisen arviointiin. Se tekee oppilaan oppimista ja edistymistä näkyväksi, tukee itseohjautuvuuden ja oppimaan oppimisen taitojen kasvua sekä vertaisarvioinnin taitojen harjoittelua. Lisäksi opettaja pääsee paremmin kiinni myös osaamisen aukkoihin.

– Oppimisen arviointi on sisäänrakennettu jokaiseen harjoituskirjaamme. Näin varmistamme, että opettajan on helpompi tehdä todellista oppimista edistävää arviointia, jossa oppilas saa riittävästi palautetta ja apua niin, että pääsee eteenpäin oppimisen polulla, Pärkkä sanoo.

Tutustu innostaviin oppimateriaaleihimme:

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Laadukkaat oppimateriaalit takaavat sen, että opettaja voi keskittyä ydintehtäväänsä – opettamiseen

Inspiraatiota opetukseen

Näin uusi alakoulun Huima vie polulle kohti vahvaa luku- ja kirjoitustaitoa

Motivointi

Ekalla luokalla kaikki rakastavat matikkaa, mutta sitten tapahtuu jotain – uskon omiin kykyihin voi säilyttää huomioimalla nämä asiat