3

Motivointi

Ekalla luokalla kaikki rakastavat matikkaa, mutta sitten tapahtuu jotain – uskon omiin kykyihin voi säilyttää huomioimalla nämä asiat

Matematiikan taitojen merkitys ja hiipunut matematiikan opiskelumotivaatio on ollut tapetilla, kun suomalaisten koululaisten PISA-tuloksissa on nähty notkahduksia. Oululainen luokanopettaja kertoo, mistä opiskelumotivaation romahtaminen voi johtua.

Lasse Vallo on luokanopettaja Oulussa Hintan koulussa. Hän opettaa tällä hetkellä kolmosluokkaa ja on ollut mukana tekemässä alkuvuodesta ilmestynyttä matematiikan Milli-sarjaa. Oppimateriaalityössä hän pääsee vaikuttamaan oppilaiden matematiikan taitoihin kautta maan.

– Matikka on usein monien oppilaiden suosikkiaine alakoulun ensimmäisillä luokilla. Lasten mielestä se on usein helppoa ja kivaa. Kun asiat muuttuvat haastavammaksi, edellyttää se suurempaa työmäärää; enemmän ponnistelua ja sinnikkyyttä. Ylemmillä luokilla lapset myös alkavat verrata tuloksiaan kavereiden tuloksiin, ja näillä tekijöillä saattaa olla vaikutusta omaan minäkäsitykseen matematiikassa, Vallo kuvailee.

Kun oppilas saa jatkuvaa palautetta ja tukea jo opiskeltavan jakson aikana, muodostuu hänelle realistinen käsitys omista taidoista ja kehittämiskohteista. Jos osaamisesta tuleva ainoa palaute on jakson lopussa pidetty koe, ja siitä saa heikon arvosanan, saattaa minäkäsitys romahtaa – etenkin, ja tulos tulee yllätyksenä.

Milli-sarjassa jatkuvaa arviointia tehdään jokaisen luvun lopusta löytyvän Milli-mittarin avulla. Milli-mittarissa on kaksi tehtävää, joista toinen testaa, onko oppitunnin tärkein asia omaksuttu ja toinen, pystyykö oppilas soveltamaan oppimaansa tietoa.

­– Oppimisen ja opiskelun taidot vaihtelevat alakouluikäisillä suuresti, ja epäonnistuminen saattaa johtaa minäpystyvyyden ja motivaation laskemiseen, Vallo kertoo.

Vahvan minäpystyvyyden eli itseluottamuksen omaava lapsi pystyy kohtaamaan välillä myös pettymyksiä ja kasvaa niistä sinnikkäämmäksi. Heikon minäpystyvyyden omaava ei välttämättä uskalla kohdata haasteita, vaan ajattelee, että en minä kuitenkaan osaa.

Perusasioiden oppimiseen on annettava aikaa

Vallo näkee, että oppimateriaalilla on tärkeä osa opiskelumotivaation ylläpitämisessä. Lapset pitävät monipuolisesta tekemisestä ja haasteita tulisi kohdata omalla taitotasolla.

– Uudessa Milli-sarjassa ydinjuttu on se, että perusasiat opitaan kunnolla. Jos lapsi ymmärtää riittävän hyvin lukukäsitteen ja peruslaskutoimitukset, on hänen helpompi oppia myös uutta. Jos alkuopetuksessa opittavat tärkeät taidot, kuten kymmenjärjestelmän ymmärtäminen, hajotelmat tai lukujonotaidot jäävät huteralle pohjalle, saattaa lapsi pudota kelkasta, kun ylemmillä luokilla aletaan opiskella vaikkapa murto- tai desimaalilukuja. Perusasioiden opettamisen tärkeys on valtava eikä sitä voi painottaa liikaa, Vallo sanoo.

Milli-sarjassa on Vallon mukaan paljon perusharjoittelua, mutta myös monia uudenlaisia tehtävätyyppejä ja toiminnallisuutta. Kivaa ja motivoivaa tekemistä riittää runsaasti.

– Kaikki teemat, tehtävänannot ja kuvitukset ovat lähellä lasten arkea, mikä on omiaan herättämään innostuksen opiskeltavaan aiheeseen. Kun tehtävänannot ovat lapsille tuttuja arjesta, heille on itsestään selvää, miksi taito on tärkeä oppia ja osata, hän kuvailee.

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on käänteentekevää

Tärkeä tekijä lapsen koulumenestyksessä on vanhempien tuki. Vallon mukaan yhteistyö koulun ja kodin välillä voi tuoda näkyväksi ne alueet, joissa lapsi tarvitsee tukea ja estää opiskelumotivaation loppumisen.

– Olen saanut tehdä yhteistyötä aivan loistavien vanhempien kanssa. Siitä on todella suuri apu, kun vanhemmat suhtautuvat myönteisesti ja kannustavasti koulunkäyntiin ja voivat tarvittaessa auttaa lastaan esimerkiksi tarkistamalla matematiikan kotitehtävät. Milli-sarjassa kotitehtävät ovat helppoja perustehtäviä, joista oppilaan tulisi suoriutua itsenäisesti. Jos lapsella on toistuvasti vaikeuksia kotitehtävien tekemisessä, on se selkeä merkki siitä, että oppimisen tukea on lisättävä esimerkiksi tuki- tai erityisopetuksella. Myös opettajan on pohdittava, voisiko oppitunnilla tai opetustuokiossa tehdä joitain asioita toisin, Vallo kommentoi.

Sukella Milli-sarjan maailmaan:

Kenelle: Vanhemmat Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Opevinkit vappuun valmistautumiseen

Arviointi

Kuudennen luokan arviointikriteerien sisältöjen kertaamiseen runsaasti apua opettajan materiaalissa

Askarteluvinkit

Käsityövinkki: Milli-sylipaino auttaa keskittymään