3

Motivointi

Näin Level Up kannustaa yläkoululaisia englannin opiskelussa

Yläkoulun A-englannin Level Up -sarja kannustaa rohkeaan kielenkäyttöön. Oppilaiden kielitaito kehittyy sarjan kiinnostavien sisältöjen tuella kuin itsestään.

Positiivisella palautteella on valtava merkitys. Näin tiivistää englannin ja saksan opettaja Saila Ketonen keinot, joilla oppilasta motivoidaan kielenopiskeluun.

− Oppilasta kannattaa kehua pienestäkin onnistumisesta, sillä se lisää hänen luottamustaan omaan osaamiseensa. Opettajana parhaita hetkiä ovatkin, kun oppilaan pään päälle syttyy lamppu hänen oivaltaessaan, miten aluksi vaikealta tuntunut asia menee. Tässä erinomainen apu on innostava oppimateriaali.

Ketonen kuuluu yläkoulun A-englannin Level Up -sarjan tekijäryhmään. Level Up -sarjassa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että oppimateriaalin kaikki sisällöt tekstejä, videoita, kielen rakenteita ja harjoituksia myöden ovat aidosti kiinnostavia nuorelle ja kannustavat oppimisessa.

− Lisäksi pieni kilpailullinen asetelma itseä tai muita vastaan saa oppilaat usein innostumaan. Tällaisia elementtejä löytyy runsaasti Level Up -sarjan opinpoluilta. Niitä voi käyttää oppilaiden kanssa myös osittain tai kokonaan riippuen siitä, miten ne sopivat opetukseen tai kullekin opetusryhmälle.

Kannusta kaveria

Level Up -sarjassa vertaisoppiminen on keskeisessä roolissa. Sarja ohjaa siihen, että opettajan lisäksi myös luokkakaverit kannustavat toisiaan, sillä joskus paras kannustaja voikin olla oppilaan itsensä vertainen.

− Kun oppilaita ohjaa tekemään harjoituksia eri luokkakavereiden kanssa, oppivat he kielen lisäksi myös vertaisoppimisen iloja, Ketonen summaa.

Level Up rohkaisee kielen aktiiviseen käyttöön. Harjoituksissa on runsaasti pari- ja ryhmätehtäviä, jotka parhaassa tapauksessa edistävät myös luokan yhteishenkeä ja ryhmäytymistä. Oppilaiden yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät myös sarjan pakohuonepelien kautta.

Vertaisoppimisen hyödyt käyvät toteen myös Level Upin sisällöissä, joissa nuorten oma ääni pääsee totuttua enemmän esiin.

Sarjan videoilla esiintyy oppilaiden ikäisiä nuoria eri puolilta maailmaa. He esittelevät kulttuuriaan ja omaa elämäänsä, käsittelevät englannin ääntämiseen ja puhumiseen liittyviä asioita ja kertovat kielitiedosta. Rakennevideoiden infografiikat ovat selkeitä ja sopivan lyhyitä. Jos jokin asia jää mietityttämään oppilasta, selventää Study Buddy Ricardo asiaa videollaan.

Digimateriaalit ja pelit lisäävät opiskeluintoa

Level Up -sarjassa uusien tekstien käsittely alkaa sanastoon tutustumisella ja vasta sen jälkeen syvennytään tekstiin.

− Kun tutustaan ensin sanastoon, teksti avautuu paremmin ensimmäisestä kuuntelu- tai lukukerrasta alkaen. Tämä edesauttaa opiskelumotivaatiota, koska tekstissä on jo tuttua sanastoa. Harjoittelun tukena ovat myös digikirja ja Arttu-sovellus.

Rakenneasian opettelu puolestaan alkaa aina kertaamisella tai uuden pienemmän rakenneasian opiskelulla. Tekstikirjassa tutustutaan uuteen asiaan kuunteluharjoituksen sekä ohjattujen suullisten pariharjoitusten ja pellillisen tehtävän avulla.

Sarjan harjoituksien taustalla on timanttiajattelu, josta voi valita perustason, syventävän tason ja soveltavan tason tehtäviä. Vaikka opettaja ei hyödyntäisikään sarjan pelillisyyttä ja opinpolkuajattelua, timanteista on apua tehtävien vaativuustasojen hahmottamisessa.

Level Up – sarjan digiopetusmateriaali on täynnä digitaalisia lisäharjoituksia ja -tehtäviä, jotka täydentävät opetusta.

− Aina kun digiopetusmateriaaliin on merkitty arpakuutio, kannattaa sitä klikata ja katsoa, mitä juuri kyseiseen aukeamaan liittyen on lisätty. Muun muassa kaikkiin teksteihin löytyy helppoja sisältökysymyksiä tai keskusteluharjoituksia, Ketonen vinkkaa.

Nopan takana myös runsaasti erilaisia sanaston kertaamiseen suunniteltuja tehtäviä ja pelejä. Oppilaan digitehtävistä puolestaan löytyy adaptiivisia lisäharjoituksia, joilla voi testata omaa osaamistaan.

Level Up X Ismo Leikola

Level Up 9 -oppimateriaaliin sisältyy täysin uusi koomikko Ismo Leikolan kanssa yhteistyössä toteutettu A Finn Abroad -videosarja.

− Ismon kanssa on toteutettu ysiluokkalaisille sopivia videoita, joissa hän tekee hauskoja huomioita kielestä ja kulttuurista ulkomailla asuvan suomalaisen näkökulmasta.

Leikolan videoissa käsitellään teemoja, joita hän on kohdannut Yhdysvalloissa asuessaan. Lisäksi koomikko käy läpi asioita, joita ei ollut aiemmin oppinut englannin kielestä, mutta joita huomasi tarvitsevansa Suomesta muuttaessaan.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Level Up ohjaa aktiiviseksi oppijaksi

Opevinkit

Level Up -vinkki: Maantuntemustehtäviä yläkoulun englannin tunnille

Tulevaisuuden taidot

Level Up täyttää yläkoulun englannin kieltenopettajan vaatimukset – lue opettajan kokemuksista