3

Uutiset & tiedotteet

25.01.2018 klo 16.55

Näin digitalisaatio auttaa opettajaa ja innostaa oppilasta

Sanoma Pro digitaalinen oppiminen

Oppimateriaalikustantaja Sanoma Pro listasi viisi trendiä, jotka näkyvät nyt oppimisessa ja oppimateriaaleissa. Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia muun muassa yksilölliseen opettamiseen ja välittömän palautteen antamiseen.

Asiakas- ja markkinaymmärrys ovat Sanoma Pron liiketoiminnan keskiössä.

– Kehitämme palveluitamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme toiveita. Kuuntelemme herkällä korvalla käyttäjiä ja otamme käyttäjät – niin opettajat kuin oppilaatkin – jo varhaisessa vaiheessa mukaan tuotekehitykseemme. Listasimme trendejä, joita olemme itse havainneet koulumaailmassa, sanoo Sanoma Pron toimitusjohtaja Kirsi Harra-Vauhkonen.

Opettajan materiaalien rikastuminen ja palvelullistuminen

Digitaalisuuden ansiosta opetuksessa käytettävät aineistot monipuolistuvat. Tarjolla on entistäkin enemmän vaihtoehtoisia aineistoja erilaisiin opetustilanteisiin. Digitaalisia oppimateriaaleja käytettäessä opettajan on helpompi poimia kuhunkin tarpeeseen parhaiten sopivat sisällöt haluamassaan järjestyksessä.
Opetus palveluna -ajattelu leviää: Erona painettuihin materiaaleihin, digitaaliset opetusmateriaalit hankitaan määräaikaisina lisensseinä ja niiden sisältöä päivitetään jatkuvasti.

Uudenlaiset tavat omaksua sisältöä

Oppimateriaalien niin sanottu hybridikäyttö on yleisin malli kouluissa. Opetuksessa käytetään sekä painettuja että digimateriaaleja, ja opettaja valitsee niistä tilanteeseen sopivimmat. Tyypillisessä mallissa oppilailla on kirjat, ja muu oppilaan ja opettajan materiaali on digitaalista.

Lisätty todellisuus (engl. augmented reality, AR) yhdistää painetun materiaalin ja digitaaliset sisällöt uudella tavalla. Kun oppilas tarkastelee painettua kirjaa puhelimen avulla, hän saa helposti käyttöönsä aihetta tukevaa digitaalista materiaalia. Myös oppilaiden omien laitteiden käyttö koulutyössä yleistyy (engl. Bring Your Own Device, BYOD).

Yksilöllinen oppiminen

Yksilöllisessä oppimisessa tavoitellaan jokaiselle oppilaalle parasta oppimistulosta huomioimalla hänen oma tasonsa. Digipalveluiden avulla opettaja voi joustavasti rakentaa erilaisille oppijoille räätälöityjä oppimispolkuja. Oppilaan motivaatio kasvaa, kun hän saa tehdä itselleen sopivan tasoisia tehtäviä. Samalla opettajan ajankäyttö tehostuu, kun hän voi kohdistaa aikansa kullekin oppijalle tarpeen mukaan.

Reaaliaikainen arviointi ja palaute

Opettaja voi tehdä arviointia ja antaa palautetta suorituksista reaaliaikaisesti oppitunnin aikana digitaalisen palvelun avulla. Välitön ja jatkuva palaute motivoi oppilaita harjoittelemaan enemmän. Arviointi liittyy myös edelliseen, yksilöllisen oppimisen trendiin. Suoriutumisen perusteella opettaja voi eriyttää oppilaita tarjoamalla heille juuri oikeantasoisia sisältöjä.

Mobiilioppiminen ajasta ja paikasta riippumatta

Mobiililaitteiden ja nopeiden internet-liittymien ansiosta oppiminen onnistuu myös luokkahuoneen ulkopuolella. Mobiiliopiskelu on monimuotoista; käytössä ovat muun muassa äänikirjat, yksilöllinen harjoittelu, videosisällöt ja virtuaalitodellisuus.

Tervetuloa kuulemaan aiheesta lisää Educa-messuille perjantaina 26.1.2018. Sanoma Pron toimitusjohtaja Kirsi Harra-Vauhkonen kertoo viidestä trendistä tarkemmin ja syventää niiden merkitystä oppimisen polulla.

Digitalisaatio: viisi keskeistä trendiä

Aika: perjantai 26.1. klo 15.30 – 16.15
Paikka: tila 201, Educa-messut, Messukeskus

Kenelle: Opettajat