3

Musiikin monet vaikutukset oppimiseen

17.03.2017 / Matias Vakkilainen

Istuin muutama päivä sitten odottelemassa musiikkiopiston nokkahuilukonsertin alkua, kun vanha luokkakaverini istahti viereeni.

Kuulumisien ohella keskustelu sivusi myös oppimista: kaverini kertoi tyttärensä oppineen lukemaan nuotteja ennen kuin oppi lukemaan kirjaimia. Konserttia kuunnellessani mieleeni palasi pari Facebook-feedissä vastaan tullutta oppimiseen liittyvää mielenkiintoista näkökulmaa.

Toinen oli esitetty TED-ED videossa, joka koski harjoittelun ja erityisesti toistojen merkitystä oppimisessa. Videossa on hienosti ja havainnollisesti kuvattu, kuinka toistot vahvistavat liikkeitä tukevia hermoratoja. Video on tehty erityisesti liikunnan ja soitto-opintojen näkökulmasta, sillä niissä oikeiden liikeratojen oppiminen on tärkeää. Samaa voidaan kuitenkin soveltaa esimerkiksi alakoulussa kirjoittamaan oppimisessa tai matematiikassa, jossa oppiminen tapahtuu nimenomaan tekemisen kautta. Videon mukaan toistot vahvistavat tiettyjä hermoratoja, jolloin signaalit kulkevat tehokkaammin hermoratoja pitkin. Niin musiikissa kuin kirjoittamisessa toiminta muodostuu automaattisemmin oikeaksi, jolloin luovuus pääsee helpommin esiin.

Toinen mielenkiintoinen näkökulma oli esitetty Helsingin Sanomien artikkelissa, jossa käsiteltiin yleisimmin musiikin vaikutusta oppimiseen. Musisoinnissa opitaan vaikuttamaan opittuihin liikeratoihin kuulo- tunto- ja näköaistimuksia yhdistelemällä. Tämä hyödyttää monin tavoin ajattelua ja oppimista, kuten herkistää kielikorvaa tai edistää matemaattista hahmotusta. Toki musisointi myös vahvistaa luovaa tunneilmaisua, josta on hyötyä erityisesti viestintä- ja yhteistyötaidoissa.

Oppiminen on merkillinen prosessi, joka on jokaisella hieman omanlaisensa. Kaikki kuitenkin oppivat, kun motivaatio oppimiselle löytyy. Jollekin se voi tulla musiikin ja jollekin pelien kautta. Mikä motivoi sinua?


Matias Vakkilainen

Työskentelen Sanoma Prola yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen digikehityksen tuotepäällikkönä. Blogiteksteissäni käsittelen päivänpolttavia aiheita ja uusia tuulia digitaalisuuteen peilaten.

JUTUN KIRJOITTI

Matias Vakkilainen

Työskentelen Sanoma Prola yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen digikehityksen tuotepäällikkönä. Blogiteksteissäni käsittelen päivänpolttavia aiheita ja uusia tuulia digitaalisuuteen peilaten.
Kaikki blogikirjoitukset