3

Uutiset & tiedotteet

18.05.2017 klo 11.05

Kustantajien yhteistyönä maksuton suomen kielen oppimateriaali vastaanottokeskuksiin

Kustantajien yhteistyönä maksuton suomen kielen oppimateriaali vastaanottokeskuksiin

Oppimateriaalikustantajien tuottama Hauska tavata! Opin suomea -alkeisoppikirja jaetaan maksutta kaikkiin Suomen Punaisen Ristin ylläpitämiin vastaanottokeskuksiin.

Kirja on tilattavissa muihin vastaanottokeskuksiin Punaisen ristin kautta, ja se on myös vapaasti ladattavissa hauskatavata.fi-sivulta. Oppimisen helpottamiseksi kirja on rakennettu siten, ettei oppilaalla ja opettajalla tarvitse olla yhteistä kieltä.

Vapaasti käytettävällä oppimateriaalilla oppimateriaalikustantajat haluavat tukea vastaanottokeskusten työtä ja edistää turvapaikanhakijoiden kotoutumista. Muuttoliikkeen myötä suomalaiset kohtaavat arjessaan yhä enemmän kulttuurista moninaisuutta, jolloin yhteisen kielen merkitys korostuu. Sanoma Pro on mukana alkeisoppikirjan kustantamisessa.

”Viimeisten kahden vuoden aikana Suomeen on saapunut huomattava määrä turvapaikanhakijoita. On luontevaa, että autamme siinä, mitä osaamme parhaiten: kieli on avain kotoutumiseen, ja onnistunut kotoutuminen tuo yhteiskunnalle myös säästöjä”, Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho sanoo.

Turvapaikanhakijoiden suomen kielen kerhot ovat keskeinen osa Punaisen Ristin kotoutumista tukevaa toimintaa, ja uusi oppimateriaali tulee tarpeeseen.

”Sadat suomea opettavat Punaisen Ristin vapaehtoiset ovat kovasti toivoneet ajantasaista opetusmateriaalia. Tuore alkeisoppikirja on erittäin tervetullut apu turvapaikanhakijoiden ja muidenkin maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen”, kiittelee Punaisen Ristin maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö Johanna Matikainen.

Tiivis paketti suomen kielen opetukseen

Hauska tavata! Opin suomea on 500 sanan avainpaketti siihen, mitä suomalainen kulttuuri on ja miten Suomessa selviää. Kokonaisuudessaan kaikille turvapaikanhakijoille yhteinen oppimateriaali tekee turvapaikanhakijoiden suomen kielen opiskelusta aiempaa järjestelmällisempää.

”Oppiminen on kansallinen ylpeydenaiheemme, ja oppimisen kulttuurista on varaa ammentaa myös Suomeen tuleville turvapaikanhakijoille. Maksuton oppimateriaali helpottaa opettajan työtä, sillä sen avulla kuka tahansa voi opettaa suomea. Tämä auttaa myös opettajien rekrytointia vastaanottokeskuksiin”, kirjan tekijä Tuula Mänty kertoo.

Suomalainen kulttuuri tutuksi arkitilanteiden kautta

Kirja on rakennettu runsaan kuvituksen avulla siten, ettei oppilaalla ja opettajalla tarvitse olla yhteistä kieltä. Piirrosten kautta kirjassa tuodaan esiin myös suomalaista kulttuuria ja tasa-arvoista arvomaailmaa.

”Turvapaikanhakijoiden koulutustausta vaihtelee suuresti. Siksi suomen kieltä lähestytään arkisten tilanteiden kautta, ja vuoropuheluiden mallilauseet rohkaisevat puhumaan. Kielen teoreettinen sisältö on karsittu minimiin”, toinen kirjan tekijä Ulla Paavilainen kertoo.

Kirjan lopussa on sanasto neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi. Tyhjä viiva sanastossa mahdollistaa opiskelijan omakielisen sanaston rakentamisen. Suomen kielen lausumisohjeet löytyvät mobiilioptimoidulta hauskatavata.fi -internetsivulta.

Hauska tavata! Opin suomea –kirjan kustantamiseen ovat osallistuneet e-Oppi Oy, Edita Publishing Oy, Finn Lectura Oy, Kustannusosakeyhtiö Otava, Opike, Lasten Keskus, Sanoma Pro Oy ja Schildts & Söderströms Oy.

Kenelle: Opettajat