3

Digitaalisen oppimisympäristön kehitys on jatkuvaa oppimista 

03.08.2021 / Matias Vakkilainen

Kun aikoinaan ryhdyimme suunnittelemaan Sanoma Pron digitaalista Kampus-palvelua, teimme ensin laajoja kyselyitä ja haastatteluita siitä, mitkä ovat opettajan arkipäivän kipupisteet. Halusimme löytää niitä kohtia opettajan arjesta, jotka vievät paljon aikaa ja joissa meidän on mahdollista auttaa.

Vastauksissa korostuivat helppokäyttöisyyden kaipuu, eriyttämisen kasvavat tarpeet, opettajan roolin muuttuminen, arviointiin kuluva aika ja digitalisaatio yleensä. Yksi esiin noussut asia oli digikehityksen kova vauhti ja se, etteivät koulut millään voi pysyä siinä mukana.  

Sanoma Pron teettämän kyselyn tuloksia opettajan työn haasteista.

Ideoista haastatteluiden kautta konkretiaan 

Näistä lähtökohdista aloimme suunnitella ympäristöä, jota opettaja voi käyttää kurssiensa suunnitteluun, pyörittämiseen ja arviointiin. Osallistimme opettajia joka vaiheessa, jotta saimme palvelusta mahdollisimman käytettävän. Meitä mietitytti muun muassa se, miten kouluissa otetaan vastaan ideamme soittolistamaisesta sisältövirrasta, jota opettaja voi käyttää hyväkseen suunnitellessaan opetusta.   

Vaikka olimme jo haastatelleet useita opettajia ja oppilaita tästäkin aiheesta, laitoimme Kampuksen vielä testikäyttöön kahdelle luokalle ennen kuin varsinaisia suunnittelutyökaluja oli edes tarjolla. Sekä opettajat että oppilaat kokivat sisältövirran sen verran toimivaksi, että päätimme jatkaa sen kehittämistä. Lanseerauksen jälkeen on toki kuulunut myös kriittisiä kommentteja, ja siksi kehitys jatkuu edelleen.  

Sisältövirta rakennettiin siis nimenomaan opettajan suunnittelun apuvälineeksi, mutta sama virta näkyy myös oppilaalle. Halusimme välttää tilannetta, että opettajalla on ”opettajan digikirja” ja oppilaalla omansa. Pelkomme oli, että nämä eri versiot lähtevät eriytymään toisistaan. On tärkeää, että opettajalla on koko ajan selkeä kuva siitä, mitä oppilaat näkevät.   

Ajatus tehtäväkeskuksesta syntyi, kun mietimme, miten voimme tukea oppilaita ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Ajattelimme ensimmäisen askeleen olevan se, että oppilas tietää, mitä hänen täytyy tehdä. Käyttäjätesteissä ajatus otettiin niin hyvin vastaan, että priorisoimme sen monen muun ominaisuuden edelle. Kaikille ajatuksille ei suinkaan käynyt näin: moni meidän mielestämme erinomainen idea sai niin nihkeän vastaanoton, että ideat ohjattiin tyynesti kääntöraiteelle.  

 

Sanoma Pron Kampus-palvelun tehtäväkeskus

Palaute on elinehto 

Saamme jatkuvasti palautetta ja ideoita opettajilta, opiskelijoilta, tekijöiltä ja joskus jopa vanhemmilta. Palaute on ensiarvoisen tärkeää, koska muuten emme tiedä, mikä auttaa eniten ja mikä olisi vain kiva lisä palveluun. Käyttäjähaastatteluita olemme jatkaneet edelleen, koronan takia toki etänä. Haastatteluita tehdään kymmenittäin vuosittain. Käymme myös seuraamassa tunteja aina kun mahdollista.  

Kysyimme opettajilta tulevien vuosien näkymistä.

Palautteista on käynyt ilmi, että palvelun kehitys on huomattu. Hyviksi validoidut ajatukset päätyvät aina kehitykseen ja lopulta itse palveluun auttamaan kaikkia käyttäjiä. Alkuvuoden 2021 aikana olemme saaneet palveluun paljon toivottuja ominaisuuksia, kuten:  

  • avovastausten kommentointityökalun  
  • vaikeustasotähdet tehtäviin  
  • moduuleiden yhdistämisen ryhmissä  
  • tehtävien vastausten näyttämisen kohta kohdalta  
  • itsearviointi-toiminnon  
  • yleistä visuaalista muokkausta käyttäjäpalautteisiin perustuen.  

Täydellisen listan Kampuksen ominaisuuksista löydät täältä. 

Kehitys ei tietenkään lopu tähän. Kehitystiimimme edistääkin jo toivottuja ominaisuuksia, kuten muistiinpanojen ja alleviivausten mahdollistamista sekä Ohjaamon uusia, työtä helpottavia näkymiä. Emme myöskään ole unohtaneet yleisen käytettävyyden kehitystä. Kerromme uusista ominaisuuksista lisää, kun saamme ne käyttöönne.  


Matias Vakkilainen

Työskentelen Sanoma Prola yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen digikehityksen tuotepäällikkönä. Blogiteksteissäni käsittelen päivänpolttavia aiheita ja uusia tuulia digitaalisuuteen peilaten.

JUTUN KIRJOITTI

Matias Vakkilainen

Työskentelen Sanoma Prola yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen digikehityksen tuotepäällikkönä. Blogiteksteissäni käsittelen päivänpolttavia aiheita ja uusia tuulia digitaalisuuteen peilaten.
Kaikki blogikirjoitukset