3

Tulevaisuuden taidot

Ystävien aapinen luo vahvan pohjan tunne- ja vuorovaikutustaidoille

Ystävien aapisessa nostetaan luku- ja kirjoitustaidon opettelemisen rinnalle kolme tärkeää asiaa: monilukutaito, toiminnallisuus sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Aapisen avulla opitaan luku- ja kirjoitustaito, ja se on myös tukena koululaiseksi kasvamisessa. Ystävien aapisessa keskitytään siihen, että jokainen oppilas osaisi tunnistaa ja tulkita kirjainten ja sanojen lisäksi monimuotoisia tekstejä ja kuvia – ja tunteita. Ystävien aapisen kolmen kärki nousee suoraan opetussuunnitelmasta. Tekijät Johanna Asplund ja Matti Ryhänen kertovat, miten nämä näkyvät kaikissa Ystävien aapisen materiaaleissa.

Ystävien aapisen tekijäryhmään kuuluvat muun muassa luokanlehtori Johanna Asplund, joka opettaa Tampereen yliopiston normaalikoulussa, ja luokanopettaja Matti Ryhänen, joka työskentelee Oulun Pohjois-Ritaharjun koulussa.

– Aapisen maailma muodostuu valtavan tärkeäksi eka- ja tokaluokkalaisille. Siksi uuden opetussuunnitelman korostamat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä monilukutaito oli luontevaa linkittää kiinteäksi osaksi uutta aapista, sanoo Asplund.

Opetussuunnitelmasta nouseva kolmen kärki näkyykin kattavasti aapisen koko tuoteperheessä: opettajan ja oppilaan tuotteissa, printeissä ja digimateriaalissa.

Aapisen avulla harjoitellaan tunteiden käsittelyä ja toisen ymmärtämistä

Tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat oppilaiden kykyä ymmärtää omia ja toisten tunteita, mutta ne liittyvät myös keskeisesti kykyyn toimia koulumaailmassa ja myöhemmin arki- ja työelämässä. Toisinaan ne koetaan kuitenkin haastaviksi opettaa tai opetella.

Ystävien aapisessa niitä harjoitellaan palkitun lastenkirjailijan Anneli Kannon kirjoittaman kehyskertomuksen kautta. Vaikka tarinat sijoittuvat eläinmaailmaan ja luontoon, kokeneista alkuopettajista koostuva tekijäryhmä on huolehtinut, että niissä esiin nousevat tunteet linkittyvät juuri ekaluokkalaisten arkeen. Aapisessa käsitellään esimerkiksi iloa, jännittämistä ja itsensä voittamista.

– Oppilaita herätellään myös siihen, että tunteet ovat paitsi näkyviä, ne myös fyysisesti tuntuvat. Vatsakipu voi vaikkapa kertoa siitä, että oppilasta jännittää, kertoo Ryhänen.

Kannon tarinoissa kutkutellaan nauruhermoja, mutta lukuvuoden aikana käsitellään vaikeitakin tunteita. Harjoitusten ja yhdessä tekemisen avulla opetellaan, miten vaikkapa kateutta tai epäonnistumisen tunnetta voi käsitellä sekä miten ristiriitatilanteita ratkotaan.

Monipuolista ja värikästä kuvitusta tutkimalla lapset oppivat tulkitsemaan tunteita myös aapisen hahmojen ilmeistä ja asennoista. Opettajan ei tarvitse itse pohtia, miten kuvaa tai tarinaa kannattaisi luokassa käsitellä, vaan opettajan materiaalissa on kattavasti vinkkejä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Monilukutaito auttaa oppilaita jäsentämään maailmaa

 Peruslukutaidon rinnalla Ystävien aapisessa harjoitellaan erilaisia lukustrategioita ja ymmärtävää lukemista.

– Monilukutaito on todella tärkeä tulevaisuuden taito, joka kuuluu äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ytimeen, Ryhänen sanoo. Ystävien aapisessa onkin haluttu aloittaa sen opettelu entistä aiemmin.

Aapisen materiaaleissa monilukutaitoa voi harjoitella riippumatta siitä, osaako oppilas lukea vasta yksittäisiä äänteitä tai sanoja vai saako hän selvää jo pitemmistä teksteistä. Kaikki oppilaat pääsevät harjoittelemaan erilaisten tekstien tulkintaa eriyttävien harjoitusten avulla.

Laajan tekstikäsityksen mukaisesti lukemisen harjoittelu ulotetaan aapisessa myös kirjoitetun tekstin ulkopuolelle.

– Hyvä lukutaito on muutakin kuin äänteiden yhdistämistä sanoiksi ja sanoja virkkeiksi. Siksi aapisessa harjoitellaan myös, mitä esimerkiksi diagrammeista, sääkartoista ja opasteista voi saada selville, sanoo Asplund.

Toiminnallisuutta voi tuoda myös perinteisiin harjoituksiin

Ystävien aapinen perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija ja asioita opetellaan tekemisen kautta. Siksi toiminnallisuus näkyy aapisen harjoituksissa kautta linjan.

Toiminnallisuutta ei toteuteta vain opettajajohtoisesti, vaan oppilaat pääsevät toimimaan ja harjoittelemaan myös itsenäisesti esimerkiksi kirjainaukeamien tehtävien avulla. Hauskoilla toiminnallisilla harjoituksilla on aina pedagoginen lähtökohta.

– Passiivista istumista voi vähentää vaikkapa parityönä tehtävissä tavuharjoituksissa. Oppilas voi esimerkiksi hypätä ilmaan, kun hän tunnistaa parinsa lukemasta tekstistä ennalta sovitun äänteen, kertoo Asplund.

Harjoituskirjassa jokaiseen kappaleeseen on tuotu toiminnallisuutta peleillä, jotka auttavat oppilasta sisäistämään uutta asiaa ja toimimaan yhdessä muiden kanssa.

–  Olemme Ystävien aapisessa pyrkineet ohjaamaan oppimista ennen kaikkea myönteisen tekemisen ja hyvän ilmapiiriin kautta, sanoo Asplund.

Ystävien aapisen työryhmään kuuluu neljä kokenutta alkuopettajaa: Johanna Asplund, Arttu Hartikainen, Matti Ryhänen ja Johanna Tamminen. Yhdessä he ovat tehneet aapiseen laajan tuoteperheen, jotta jokainen opettaja löytää omaan opetustyyliinsä sopivia tehtäviä ja tukea.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Ystävien aapisen musiikki on silta lukemisen maailmaan

Inspiraatiota opetukseen

Lukemaan opettelua ja jännittäviä juonenkäänteitä! Palkittu lastenkirjailija kertoo, miten Ystävien aapisen tarina syntyi

Näkökulmia oppimiseen -blogi

Ystävien aapinen on tehty yhdessä alkuopettajien kanssa