3

Inspiraatiota opetukseen

Näin uudistettu Kuutio-sarja mukautuu erilaisiin tuntijakoihin

Yläkoulun matematiikan sarjamme kurssijako on suunniteltu toimimaan kaikissa kouluissa ja kunnissa.

Kun uudessa opetussuunnitelmassa lisättiin matematiikkaan yksi vuosiviikkotunti, eri kunnissa ja kouluissa sijoitettiin tämä lisätunti eri vuosiluokille. Tämä on tuonut mukanaan haasteen matematiikan oppimateriaalin kurssirakenteille. Uudistetussa Kuutiossa on tehty joustava ratkaisu, jotta materiaali mukautuisi mahdollisimman monen koulun käyttöön. Myös eriyttämiseen on kiinnitetty sarjassa runsaasti huomiota, jotta jokainen oppilas saisi kokea onnistumisia ja edistyä omalla tasollaan.

Eriyttäminen tehty helpoksi

Kuutio-sarjaan on saatavilla yhteensä viisi oppikirjaa: 7, X, 8, Y, 9. Eriyttäminen on huomioitu näissä materiaaleissa vahvasti eritasoisilla tehtävillä. Harjoittelu alkaa yhteisillä tehtävillä, jonka jälkeen jokainen oppilas voi edetä harjoittelussa omaa polkuaan valiten itselleen sopivantasoisia tehtäviä.

Mikäli Kuution sisäinen eriyttäminen ei riitä, kaikista edellä mainituista oppikirjoista on saatavana myös alaspäin eriyttävä OMA-kirja. OmaKuutioissa teoriasivut ovat identtisiä varsinaisen Kuution kanssa, mutta tehtäviä on helpotettu. Niitä on vähemmän ja kaikkein haastavimmat tehtävät on jätetty kokonaan pois. Myös fontti ja riviväli ovat suurempia, mikä helpottaa hahmottamista. Suurin osa OmaKuution tehtävistä tehdään suoraan kirjan sivuille. OmaKuutiot noudattavat opetussuunnitelman vaatimuksia, eikä mitään sisältöjä ole jätetty pois. Siksi se soveltuu myös yleisopetuksen oppilaille, joilla on haasteita matematiikan opiskelussa.

Kuutio-sarjan lisätehtävien joukossa on ”harrastustehtäviä”, jotka soveltuvat matematiikkaan suuntautuneille oppilaille. Lisäksi ylöspäin eriyttämiseen vastaa erillinen Kuutio Ekspertti 7–9 -kirja, johon on koottu kaikkiin yläkoulun 11 kurssiin liittyviä ylöspäin eriyttäviä tehtäviä. Ekspertti tarjoaa haasteita myös kaikkein taitavimmille.

Mitä ovat Kuutio X ja Y?

Kuutio X ja Y on painettu erillisiksi kirjoiksi, jotta kukin koulu pystyy käyttämään Kuutio-sarjaa oman opetussuunnitelman mukaisesti. Kuutio X sisältää kurssin 4 ja se voidaan ottaa käsittelyyn 7. luokan lopussa tai 8. luokan alussa. Kuutio Y sisältää vastaavasti kurssin 8 ja se sopii 8. luokan viimeiseksi tai 9. luokan ensimmäiseksi kurssiksi. Nämä ”muuttujakurssit” otetaan joustavasti käyttöön sillä luokka-asteella, johon ne kussakin koulussa tarvitaan.

Alla olevasta kuvasta näet Kuution kurssirakenteen:

Kuutio-sarjan rakenne

Avainsanat: Kuutio
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Kuutio-sarjan päättelytehtävät

Inspiraatiota opetukseen

Näin eriytät Kuutio-sarjalla

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Kuutio tarjoaa valinnanvapautta ja eriyttämisen keinoja sekä oppilaille että opettajille