3

Inspiraatiota opetukseen

Näin eriytät Kuutio-sarjalla

Opetussuunnitelmassa korostetaan yksilöllistä oppimista, ja sen vuoksi on tärkeää, että myös oppimateriaalit tukevat tätä tavoitetta. Kuutio-sarja tarjoaa mahdollisuuden rakentaa jokaisen oppilaan omien taitojen ja edellytysten mukaisia oppimispolkuja ja se huomioi monipuolisesti erilaisia oppimistyylejä.

Olemme varmistaneet, että oppimateriaaleissamme on tarjolla kaikille riittävästi haasteita ja motivoivia tehtäviä, jotka mahdollistavat etenemisen itselle sopivalla tavalla, tasolla ja nopeudella.

Kuutio-sarja tuo joustavuutta eriyttämiseen

Oppikirjan tehtävissä on niin sanottu tasojaottelu, jonka mukaan oppilas pystyy valitsemaan itselleen sopivan tasoisia harjoituksia. Ajatuksena on, että oppilaat aloittavat uuden asian harjoittelun kaikille yhteisillä tehtävillä, jotta peruskäsitteet ja -taidot vahvistuvat. Tämän jälkeen on mahdollista eriytyä oman tasonsa mukaan, joko jatkamalla perustehtävillä tai siirtymällä soveltaviin tehtäviin. Matemaattisesti suuntautuneille oppilaille on lisätehtävissä tarjolla myös harrastustehtäviä, joista löytyy enemmän haasteita. Tehtävien tasojaottelua voi käyttää apuna yksilöllisten tehtäväpolkujen valitsemisessa, ja materiaali soveltuu helposti myös käänteiseen oppimiseen. Opettaja voi ohjata oppilaitaan valitsemaan sopivia tehtäviä, mutta tasomerkintöjen avulla oppilaiden on mahdollista eriytyä myös itsenäisesti.

Oma-Kuutio-materiaali mahdollistaa alaspäin eriyttämisen ilman erillisen tuen päätöstä

Mikäli perustaidot vaativat yhdellä tai useammalla osa-alueella enemmän tukea tai oppilaalla nähdään matemaattista oppimisen vaikeutta, kannattaa ottaa avuksi Kuution OMA-kirjat. OmaKuutiot ovat alaspäin eriyttäviä oppikirjoja, joissa tuetaan harjoittelua monella eri tavalla: oppilasta ohjataan alkuun tehtävissä konkreettisten vastauspohjien avulla, vihjeet ja esimerkkiviittaukset toimivat vapuna silloin, kun tehtävässä etenemiseen kaivataan tukea. OmaKuutio-materiaali on rakennettu niin, että ne täyttävät OPSin vähimmäisvaatimukset, mikä mahdollistaa sen, että tämän materiaalin käyttämiseen ei vaadita erillisiä tuen päätöksiä. Materiaalissa käsitellään kaikki samat perussisällöt, ainoastaan harjoittelu on tehty helpommaksi. Tehtäviä on vähemmän, ja kaikki todella haastavat tehtävät on jätetty kokonaan pois turhautumisen välttämiseksi. Perustaitoja vahvistavia tehtäviä on sen sijaan enemmän, ja suurin osa tehtävistä tehdään suoraan kirjan sivulle, mikä vähentää kopioivaan kirjoittamiseen käytettävää aikaa. Tämä saattaa olla suuri helpotus esimerkiksi hienomotoriikan vaikeuksista kärsivälle oppilaalle. Myös lukemisen ja hahmottamisen vaikeutta on pyritty huomioimaan käyttämällä suurempaa kirjasinkokoa ja vähentämällä sanallisten tehtävien määrää. Myös Kuution Tulostettaviin kokeisiinon laadittu erilliset tehtävät OmaKuution käyttäjille.

 

Ekspertti-lisämateriaali on ratkaisu ylöspäin eriyttämiseen

Mikäli Kuution harrastustehtävät eivät riitä tarjoamaan riittävästi haasteita edistyneimmille, myös ylöspäin eriyttämiseen on tarjolla lisämateriaalia. Kuutio Ekspertissä on kaikkiin Kuutio-sarjan opiskeltaviin aiheisiin liittyviä vaikeampia lisätehtäviä, joita voi antaa pohdittavaksi haasteita kaipaaville. Näiden tehtävien joukossa on erittäinkin vaativia tehtäviä, joissa tarvitaan jo runsaasti soveltavaa ajattelua ja matemaattista osaamista. Ekspertti-materiaali saa mielenkiinnon pysymään yllä myös niillä oppilailla, jotka harrastavat matematiikkaa.

Digimateriaalit tuovat vaihtelua työtapoihin

Sarjaan liittyvien digitaalisten oppimateriaalien avulla voi lisätä monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja matematiikan harjoitteluun. Näissäkin materiaaleissa on otettu huomioon erilaiset oppilaat ja pyritty tarjoamaan eritasoisia tehtäviä. Esimerkiksi Kuution digilisätehtävissä on kaikkiin oppikirjan aihealueisiin liittyviä tehtäviä, joista suurin osa tarkistuu koneellisesti. Osa oppilaista kokee välittömän palautteen kannustavana ja tällaisen harjoittelumuodon innostavana ja opettavaisena. Digitaalisissa materiaaleissa on mahdollisuus harjoitella myös kaavaeditorin käyttöä, joka saattaa tuoda joillekin lisämaustetta ja vaihtelua opiskeluun. Lisäksi Kuutio sisältää tietokoneella suoritettavia tehtäviä esimerkiksi ohjelmoinnissa ja tilastokurssissa, mikä mahdollistaa itselle sopivien työtapojen valinnan.

Tutustu myös Kuutio-sarjan kurssijakoon, joka on suunniteltu toimimaan kaikissa kouluissa ja kunnissa >

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Näin uudistettu Kuutio-sarja mukautuu erilaisiin tuntijakoihin

Opevinkit

Kuutio-sarjan päättelytehtävät

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Kuutio tarjoaa valinnanvapautta ja eriyttämisen keinoja sekä oppilaille että opettajille