3

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Kuutio tarjoaa valinnanvapautta ja eriyttämisen keinoja sekä oppilaille että opettajille

Matematiikan opettaja Maria Pirttimaa on ollut mukana uudistamassa Sanoma Pron yläkoulun matematiikan Kuutio-sarjaa. Nyt Pirttimaa kertoo, miten Kuutio-sarja vastaa matematiikan maailmassa puhuttaviin aiheisiin, kuten koodaukseen ja yksilöllisiin oppimispolkuihin.

Matematiikan perussisällöt, kuten geometrian perusteet, yhtälön ratkaiseminen ja prosenttilaskut ovat edelleen osa yläkoulun oppitunteja. Uusi opetussuunnitelma on tuonut matematiikan opetukseen kuitenkin uusia tuulia, joihin Kuutio-sarja vastaa monipuolisesti.

Kuutio tarjoaa kaksi vaihtoehtoa ohjelmoinnin opettamiseen

Kuutiossa jokaisella yläkoulun vuosiluokalla opiskellaan ohjelmointia viiden oppitunnin ohjelmointikokonaisuuden avulla. Kokonaisuus ajoittuu kaikissa Kuutio-sarjan vuosiluokkakirjoissa ensimmäisen kurssin puoleenväliin. Näin opettajat löytävät ohjelmointiosion helposti. Kuution valmiit oppituntikokonaisuudet helpottavat opettajan työtä, mutta opettaja voi myös halutessaan rakentaa oman etenemismallinsa.

– Henkilökohtainen vinkkini on, että ohjelmointijaksoa ei ole pakko ottaa ohjelmaan juuri silloin, kun kirja määrää. Jos tuntuu, että oma luokka ei ole vielä valmis ohjelmointiin heti yläkoulun alussa, voi koko koodauspaketin käydä läpi vaikkapa vasta yhdeksännen luokan syksyllä. Se onnistuu helposti, jos koulu on hankkinut lisenssin Viopen kanssa yhteistyössä toteutettuun Kuution ohjelmointimateriaaliin, Pirttimaa vinkkaa.

Viopen oppimisalustaan syötetty verkkomateriaali sisältää sekä ohjelmoinnin teoriaa että tehtäviä, kuten oppikirjatkin. Seitsemännellä luokalla opiskellaan peruskomentoja, myöhemmin siirrytään muihin ohjelmoinnin perusteisiin. Tehtävät on toteutettu Python-ohjelmointikielellä.

– On hienoa, että Kuutio-sarjan avulla opetetaan käyttämään oikeaa ohjelmointikieltä. Tunneilla ei siis opetella mitään lapsille suunnattua harjoitteluversiota vaan aitoa, työelämässäkin käytettävää ohjelmointikieltä. Tästä on valtavasti hyötyä koodauksesta innostuville oppilaille.

Kuutio-sarjassa matematiikka on osa jokapäiväistä elämää

Vaikka päätyisikin sellaiseen työhön, jossa matematiikka ei ole kovin keskeisessä roolissa, kaikki tarvitsevat aineen perustaitoja yhteiskunnassa toimimiseen. Siksi matematiikan sisällöt, esimerkiksi prosenttilaskut, yhdistetään Kuutiossa arkielämään erilaisten teemojen ja joustotehtävien avulla. Kirjasarjassa lasketaan tehtäviä, jotka liittyvät omaan talouteen, verotukseen, liikenteeseen sekä pelimatematiikkaan.

– Lisäksi tehtävissä mietitään omaa tulevaisuutta ja lasketaan, kuinka helppoa on päästä jollekin alalle opiskelemaan. Näin oppilaat voivat jo matematiikan oppitunneilla pohtia, minkälaiset arvosanat he tarvitsevat päättötodistukseensa, jotta he pääsevät haluamaansa jatkokoulutukseen, kertoo Pirttimaa.

Kuutio taipuu myös yksilöllisen oppimisen materiaaliksi

Uusi peruskoulun opetussuunnitelma korostaa yksilöllisiä oppimispolkuja. Kuution tehtävien tasojaottelu mahdollistaa oppimisen eriyttämisen mutkattomasti. Oppilas valitsee itse, ratkaiseeko hän yhteisten tehtävien jälkeen perustehtäviä vai siirtyykö hän syventäviin tehtäviin.

– Syventävien tehtävien avulla on helppo eriyttää ylöspäin. Lisätehtävistä löytyvät harrastustehtävät tarjoavat vieläkin haastavamman tason. Sarjaan kuuluvien testien avulla oppilas voi saada paremman kuvan omasta tasostaan, Pirttimaa kuvailee.

Matematiikasta toden teolla innostuneille oppilaille on tarjolla Ekspertti-kirja, joka sisältää ylöspäin eriyttäviä tehtäviä koko yläkoulun oppiainekseen. Kirja on suunniteltu niin, että muidenkin sarjojen käyttäjät voivat hyödyntää sitä. Alaspäin puolestaan voi eriyttää Kuutio-sarjan Oma-kirjojen avulla.

Kuution digitaalinen opetusmateriaali havainnollistaa ja helpottaa opettajan työtä

Pirttimaa suosittelee hyödyntämään Kuution digiopetusmateriaalia. Se on helppokäyttöinen paketti, joka sisältää kaiken, mitä opettaja tarvitsee oppitunnin aikana: teoriaa, havaintomateriaalia, tunti-, koti- ja lisätehtäviä ratkaisuineen sekä päässälaskuharjoituksia.

 

 

Kuutio-sarjan rakenne

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Näin uudistettu Kuutio-sarja mukautuu erilaisiin tuntijakoihin

Opevinkit

Kuutio-sarjan päättelytehtävät

Inspiraatiota opetukseen

Näin eriytät Kuutio-sarjalla