3

Kuutio

Oivalluksia ja oppimisen iloa matematiikkaan! Kuutio on yläkoulun matematiikan sarja, jossa joustava rakenne ja monipuolinen eriyttäminen tukevat jokaisen oppilaan yksilöllistä oppimista.

Sarjan esittely

Kuutio-sarjan tavoitteena on looginen ja luova ajattelun taito 

Kuutio-sarja tarjoaa opettajalle valmiit tuntikokonaisuudet ja runsaat tehtävävalikoimat, joista löytyy jokaiselle oppilaalle sopivan tasoisia haasteita. Sarjan eriyttämismalli antaa mahdollisuuksia yksilöllisten oppimispolkujen rakentamiseen ja huomioi erilaisten oppijoiden tarpeet. Digitaaliset materiaalit tarjoavat lisää tukea opetukseen sekä oppimiseen mm. havaintovälineiden ja opetusvideoiden muodossa. Kuutiossa jokaiselle vuosiluokalle on suunniteltu ohjelmointikokonaisuus Python-kielellä, ja se on mahdollista opiskella myös valmiin digitaalisen materiaalin avulla. 

Sarja mukautuu joustavasti erilaisiin tuntijakoihin 

Kuutio-sarjan rakenne on suunniteltu joustamaan kuntien erilaisten opetussuunnitelmien mukaan. Yhden kurssin sisältävät Kuutio X- ja Kuutio Y -kirjat liikkuvat joustavasti vuosiluokkien välissä sille vuosiluokalle, jolle sisällöt on koulun opetussuunnitelmassa merkitty. Myös kursseittain saatavilla olevat Kuutio-digikirjat antavat lisää mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun.

Kuutio -sarjan vahvuudet

  • Kirjoissa on runsaasti eritasoisia tehtäviä ja valmiit oppituntikokonaisuudet. 
  • Laajaa eriyttämismallia täydentävät alaspäin eriyttävät OMA-kirjat ja ylöspäin eriyttävä Kuutio Ekspertti -kirja.  
  • Matematiikan sisällöt yhdistetään arkielämään teemojen ja joustotehtävien avulla. 
  • Digiopetusmateriaalin kattavat lisäsisällöt (mm. ratkaisut, havaintovälineet, monisteet ja animaatiot) auttavat opettajaa. 
  • Monipuoliset koemateriaalit tukevat arviointia. 
  • Python-ohjelmointikokonaisuudet on suunniteltu jokaiselle vuosiluokalle.

Tekijät

Sanna Hassinen, Olli Latva, Jari-Pekka Makkonen, Maria Pirttimaa ja Aulis Tolvanen

Kaikki opettajan digimateriaalit nyt samassa paketissa

Yksinkertaistimme opettajan digimateriaalien hankintaa ja hinnoittelua. Saat kaikki oppimateriaalisarjaan sisältyvät opettajan digimateriaalit käyttöösi yhdellä lisenssillä.

Kuutio-sarjan opettajan digimateriaalien lisenssiin sisältyvät:

  • digiopetusmateriaali
  • tulostettavat kokeet.

​Tilaa opettajan digimateriaali suoraan välittäjältä tai sähköpostitse asiakaspalvelustamme (asiakaspalvelu@sanomapro.fi).

Tutustu käyttäjäetuihin ja hinnastoon »

Kuutio-sarjan rakenne

Kuutio-sarjan rakenne

.

Painetut materiaalit

Kuutio-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluu viisi oppikirjaa: Kuutio 7, X, 8, Y ja 9. Kaikista näistä kirjoista on saatavilla myös alaspäin eriyttävä OMA-kirja. Ylöspäin eriyttämiseen on laadittu Kuutio Ekspertti 7–9, joka sisältää ylöspäin eriyttäviä tehtäviä kaikkiin yhteentoista kurssiin. Arttu-sovelluksen avulla oppilas voi katsoa painetun kirjan sivuilta sarjan opetusvideoita, jotka tukevat itsenäistä opiskelua. Opettajan materiaaleihin kuuluvat Kuutio-sarjan oppaat, jotka on mahdollista tilata painettuina versioina.

Digitaaliset materiaalit

Kuutio-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digiopetusmateriaalitdigilisätehtävät, tulostettavat kokeet, ohjelmointimateriaali sekä kurssikohtaiset digikirjat. 

Digiopetusmateriaali 

Opettajalle tarkoitettu digiopetusmateriaali sisältää runsaan materiaalipankin opetuksen tueksi. Sieltä löytyy mm. kaikkien tehtävien ratkaisut välivaiheineen. Lisäksi saatavilla on havaintovälineitä, monisteita, opetusvideoita ja -animaatioita, opetusvinkkejä, TVT-vinkkejä ja taustatietoa opetuksen tueksi. Aineistoa voi käyttää myös mobiililaitteilla.  

Digilisätehtävät 

Jokaiseen Kuutio-sarjan kirjaan on saatavilla myös digilisätehtävät. Ne sisältävät kahdentasoisia tehtäviä lisäharjoitteluun. Kone tarkistaa tehtävät automaattisesti, ja niistä kertyy suoritustietoa Ohjaamoon, josta oppilas ja opettaja voivat seurata edistymistä. Digilisätehtäviin kuuluu myös Kuution sisältöihin liittyviä monivalintatestejä, joita voi käyttää itsearvioinnin työkaluna. Digilisätehtäviä voi käyttää tuntiopetuksessa tai osana omatoimista harjoittelua. 

Tulostettavat kokeet 

Tulostettavat kokeet -aineisto sisältää kattavan paketin materiaalia arvioinnin tueksi. Joukossa on pieniä tuntitestejä sekä valmiita summatiivisia kokeita. Lisäksi materiaali sisältää laajan koetehtäväpankin, jonka tehtävistä opettaja voi itse laatia formatiivisia ja summatiivisia kokeita tarpeen mukaan. Materiaalissa on sisäänrakennettuna koetyökalu, jonka avulla opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan lisätä siihen myös omia tehtäviä. Valmiita tehtäviä ja pisteytyksiä voi halutessaan myös muokata. 

Kuutio 7–9 ohjelmointi

Kuutio 7–9 ohjelmointi -materiaali on toteutettu yhteistyössä Viopen kanssa. Oppilaat voivat harjoitella Kuution ohjelmointisisältöjä Viopen tarjoamassa alustassa, jossa Python-tulkki on sisäänrakennettuna. Materiaali sisältää 7.–9. luokan Kuution ohjelmointisisältöjen teorian, esimerkit ja tehtävät. Koodaaminen tapahtuu suoraan selaimessa, ja kääntäjä antaa oppilaalle välittömän palautteen koodin toimivuudesta. Materiaalin rakenne ja tehtävät ovat muokattavissa, ja halutessaan opettaja voi lisätä joukkoon myös omia tehtäviä. 

Digikirjat

Kuutio-digikirjat ovat saatavilla kurssimuotoisina, mikä pienentää kynnystä kokeilla digitaalista opiskelua. Digikirjat pohjautuvat painetun kirjan sivuihin, ja niihin on lisätty erilaisia rikasteita, kuten havaintovälineitä, opetusvideoita, pieniä tuntitestejä ja esimerkkien animaatioita. Kaikki digikirjat sisältävät myös kurssin ylöspäin eriyttävät Ekspertti-tehtävät. Digikirjaa käyttävä oppilas voi tehdä tehtäviä perinteisesti vihkoon saaden kuitenkin digirikasteista apua opiskeluun. Toinen vaihtoehto on tehdä tehtäviä materiaalin sisällä olevaan digivihkoon, jossa pääsee samalla harjoittelemaan kaavaeditorin käyttöä. 

UUTTA! Kuution digilisätehtävät mukautuvat nyt oppilaan omaan tasoon

Kuutio-sarjan kaikki digilisätehtävät päivitetään syksyn 2023 aikana käyttäjäystävällisempään muotoon. Päivitetystä materiaalista löytyy täysin uusia tehtäviä. Uutta harjoitusmateriaalissa ovat oppilaan tasoon mukautuvat tehtävät. Adaptiiviset tehtävät tarjoavat oppilaalle sopivasti haastetta ja onnistumisen iloa. Tehtävät valikoituvat automaattisesti kolmelta eri tasolta sen mukaan, miten oppilas on suoriutunut edellisistä tehtävistä.

Digilisätehtävien suoritukset tallentuvat Kampuksen Ohjaamoon, josta opettaja voi seurata oppilaidensa edistymistä. Uuden toiminnallisuuden eli koko digikirjan kattavan tehtävälaskurin avulla opettaja voi helposti tarkastella yhdessä näkymässä oppilaan suorittamia tehtäviä. Oppilas vastaavasti näkee kokonaissuorituksensa omasta näkymästään.

Kaipaatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä

Näin Kuutio toimii opetuksessa

OPS ja Kuutio

OPSin tavoitteet ja miten Kuutio vastaa niihin.

Lue lisää