3

Ajankohtaista

Uudistettu Ensihoidon oppimateriaali on ensihoito-alan ammattilaisen tärkein kirja

Ensihoidon uudistetussa oppimateriaalissa on huomioitu muun muassa ammatti-identiteetin kehittäminen ja pandemia-ajan varautuminen. Haastattelimme ensihoitolääkäri Jouni Nurmea siitä, mitä kaikkea uudistettu materiaali pitää sisällään ja miksi se on ensihoito-alan ammattilaisen tärkein kirja

Kuva: Shutterstock

Sanoma Pron uudistettua Ensihoidon oppimateriaalia on ollut tekemässä suuri joukko suomalaisia eri alojen asiantuntijoita. Yksi heistä on Jouni Nurmi, joka on aiemmalta koulutukseltaan ensihoitaja, mutta on sittemmin opiskellut anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriksi ja tätä nykyä myös opettaa alalle valmistuvia ammattilaisia. Nurmi on ilokseen huomannut, kuinka suosittu ala ensihoito on, mutta kaikilla ei välttämättä ole täysin realistista kuvaa sen vaativuudesta.

– Käsitykseni mukaan sisäänpääsyprosentti ensihoitajan koulutukseen on tällä hetkellä pienempi kuin lääketieteelliseen. Ehkä se johtuu osittain siitä, että joillakin ammattiin hakeutuvilla voi olla romantisoitu kuva alasta, esimerkiksi tv-sarjoista saatu käsitys, että ensihoitajan työ olisi vauhdikasta ja menevää.

Todellisuudessa suurin osa ensihoidon kohtaamista potilaista on Nurmen mukaan vanhuksia, päihdeongelmaisia ja ylipäänsä sellaisia, jotka eivät tarvitse ensihoidon toimenpiteitä, vaan kenties ohjausta muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mutta on myös tilanteita, joissa ihmishenki on vaarassa, ja silloin pitää osata toimia nopeasti, usein äärimmäisen stressaavassa tilanteessa.

– Toivoisinkin sellaisia työkavereita, joilla on hyvä resilienssi, eli psykosomaattiset mekanismit kestävät sitä, että näkee yhteiskunnan nurjat puolet ja erilaisia hätätilanteita eikä itse kyynisty työvuosien aikana, Nurmi toteaa.

Vahvan ammatti-identiteetin rakentuminen on tärkeää

Ensihoitajan työssä vaaditaan laaja-alaista osaamista, ja siksi uudistetussa oppimateriaalissa on lähes tuhat sivua. Se on valmiiksi pureskeltu paketti luotettavaa ja ajankohtaista tietoa, jota käsitellään mahdollisimman monesta näkökulmasta.

– Ensihoito pitää sisällään esimerkiksi järjestelmäosaamista, kun toimitaan osana isoa ensihoitopalvelua. Lisäksi pitää ymmärtää lääketiedettä, farmakologiaa, anatomiaa ja fysiologiaa, tuntea alan lainsäädäntö sekä omata käytännön taidot potilaita kohdatessa, unohtamatta paineensietokykyä äärimmäisissä kriiseissä, Nurmi luettelee.

Koska ensihoitaja joutuu näkemään niin monenlaisia ihmiskohtaloita, uudistettuun oppimateriaaliin on tehty ensihoitajan ammatista myös oma osionsa, jossa käsitellään muun muassa työssä jaksamista ja sitä, millä tavalla potilaita kohdataan.

– Jos vanhuksen rintakipu on jotain muuta kuin sydänlihassairaudesta johtuvaa, ensihoitajan pitää sellaisessakin tilanteessa saada potilas tuntemaan, että hänet on kohdattu ja häntä on autettu.

Ensihoito-opiskelijan tärkein oppimateriaali

Kuten lääketieteessä yleensä, myös ensihoidon alalla hoitokäytännöissä tapahtuu muutoksia, jotka perustuvat uusimpaan tutkimusnäyttöön. Näistä hoitokäytännöistä kaikkien alalla toimivien tulisi olla tietoisia. Koska ammatti on kuormittava, on tärkeää, että luotettavaa tietoa on helposti saatavilla oppimateriaalista.

– Ensihoitajilla on niin eettinen kuin lakiin asetettu velvollisuus antaa parasta mahdollista hoitoa ja hoitaa potilaita uusimpaan tutkimukseen perustuen parhaalla mahdollisella hoitomenetelmällä. Siksi kaikkien alan ammattilaisten, niin opiskelijoiden kuin työssä toimivien hoitajien, tulisi päivittää säännöllisesti omaa osaamistaan, ja siihen Ensihoito-oppimateriaali on erinomainen apu, Nurmi tiivistää.

Nurmi muistuttaa, että oppikirjasta saa paljon laajemman ja perusteellisemman opin kuin esimerkiksi pelkistä hoito-ohjeista tai taskuoppaista. Joissakin tilanteissa ensihoitaja voi jopa antaa väärää hoitoa, jos hänellä ei ole laajempaa ymmärrystä potilaan oireista.

– Lisäksi työn tekeminen on paljon antoisampaa, kun ymmärtää erilaisiin oireisiin vaikuttavat mekanismit. Esimerkiksi jos rytmihäiriö ilmeneekin eri tavalla kuin tavallisesti, hoitaja pystyy tulkitsemaan laaja-alaisemmin oireiden syitä, ja silloin hänellä on kyky antaa parempaa hoitoa. Se voi olla ero sen välillä, pelastuuko potilaan henki vai ei.

 

Artikkeli julkaistu 12/2021.Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Oireista työdiagnoosiin -teos vahvistaa hoidontarpeiden arviointia ja oireiden tunnistamista ensihoitotyössä

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Lääkehoidon käsikirja tukee sairaanhoitajaa niin opinnoissa kuin työelämässä

Artikkeli

Lääkehoito haltuun uuden harjoitusaineiston avulla