3

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Lääkehoidon käsikirja tukee sairaanhoitajaa niin opinnoissa kuin työelämässä

Uudistettu Lääkehoidon käsikirja on entistä kattavampi paketti opiskelijoille ja jo työelämässä oleville sairaanhoitajille. Uutuutena kirjaan on saatavilla Arttu-sovelluksen kautta avautuva digitaalinen lisämateriaali, joka sisältää monipuoliset opetus- ja animaatiovideot, case-esimerkit ja vaaratapahtumaelementit. Kysyimme kirjan tekijöiltä Minna Taam-Ukkoselta ja Susanna Saanolta, kuinka uudistettua Lääkehoidon käsikirjaa voi hyödyntää niin opinnoissa kuin työelämässä erityisesti nyt poikkeusoloissa.

Pitkään terveysalalla työskennelleiden Minna Taam-Ukkosen ja Susanna Saanon yhteinen oppikirjaprojekti lähti liikkeelle siitä huomioista, että alalle tarvitaan kirja, joka antaa sairaanhoitajalle hyvät valmiudet siirtyä sujuvasti työelämään ja joka tukee työelämässä jo olevia.

– Halusimme tehdä lääkehoidon perusteet sisältävän käsikirjan, joka antaa opiskelijoille hyvän lääkehoidon osaamispohjan. Toivomme, että kirja auttaa myös jo ammatissaan toimivia kertaamaan lääkehoidon perusteita, Saano kertoo. Hän on Kuopion yliopistollisen sairaalan KYSin sairaala-apteekin kliinisen farmasian linjajohtaja ja proviisori, ja Taam-Ukkonen on KYSin osaamiskeskusjohtaja ja ylihoitaja.

Sairaanhoitajien koulutus kehittyy koko ajan, ja ammattilaisten täytyy päivittää säännöllisesti osaamistaan. Taam-Ukkonen kuvailee, että työelämän vaatimukset tiukkenevat, hoitojaksot ovat aiempaa lyhyempiä ja potilaat sairaampia, ja työssä korostuu entistä enemmän ohjaus ja riskitilanteiden tunnistaminen. Lääkehoidon käsikirjan uudet elementit tukevat tässä muutoksessa.

Taam-Ukkonen kertoo, että kirjan rakenne haluttiin selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Lääkehoidon käsikirja on jaettu kahteen osaan: ensimmäinen osa käsittelee lääkehoidon teoreettisia perusteita, ja toinen osa sisältää yleisimpien sairauksien lääkehoidon, vaikutusten arvioinnin ja ohjauksen kannalta keskeiset asiat.

– Lääkehoidon käsikirjan ensimmäinen osa on lääkehoidon osaamisen kivijalka. Teoriaosan on oltava hyvin hallinnassa, jotta opiskelija pystyy ymmärtämään toisen osan asiat, Taam-Ukkonen sanoo.

Kirjan toinen osa käsittelee lääkehoitoa tarkemmin eri sairausryhmittäin. Kirjan sisällöt perustuvat Suomessa käytössä oleviin Käypä hoito -suosituksiin, Saano kertoo.

Uudistettu painos huomioi entistä paremmin erilaiset oppijat

Uudistetussa painoksessa on huomioitu hyvin erilaiset oppijat ja oppimistavat. Kirjaan on lisätty runsaasti digitaalista sisältöä, kuten videoita, case-esimerkkejä, tehtäviä ja vaaratapahtumaelementtejä.

– Esimerkiksi Arttu-sovelluksen avulla avautuu opetusvideoita lääkkeenannosta ja animaatioita lääkkeiden vaikutuksista elimistössä, Taam-Ukkonen kertoo.

Kirjaan lisätyt vaaratapahtumaelementit ovat tosielämästä kerättyjä vaaratilanteita, jotka suuntaavat opiskelijan ajatukset siihen, mitä voi tapahtua.

– Tarkoituksena ei ole pelotella, vaan tuoda opiskelijalle oivallus, että hän voi hoitajana omalla osaamisellaan huomata vaaratapahtumat jo ennalta ja näin varmistaa potilasturvallisuuden, Saano kertoo.

Uutuutena opiskelija pääsee Arttu-sovelluksen kautta lukemaan pohdintaa siitä, miten käsikirjassa mainittu vaaratapahtuma olisi voitu välttää. Osa kuvatuista tilanteista on läheltä piti -tilanteita, ja osassa on väärä toimintatapa, Taam-Ukkonen kuvailee.

Saano sanoo, että Arttu-sovellusta voi helposti hyödyntää esimerkiksi lähiopetuksen case-tehtävissä. Opettaja voi pyytää opiskelijoita lukemaan vaaratapahtumaelementin kirjasta ja pohtimaan ryhmässä tapoja, miten kyseisen tilanteen voisi ehkäistä. Tämän jälkeen he voivat tarkistaa vastauksen Artusta ja pohtia, olisiko vielä muita vaihtoehtoja.

– Arttu tukee myös itseopiskelua. Kirjan toisessa osassa on potilastapauksia, jotka luettuaan opiskelija voi vastata kysymyksiin Artun kautta ja oppia näin lisää potilastapauksista, Saano kertoo.

Taam-Ukkonen kertoo, että KYSissä Lääkehoidon käsikirjaa ja sen monipuolisia videoita hyödynnetään pian valmistuvien sairaanhoitajien näyttöpajoissa. Käsikirja auttaa opiskelijaa valmistautumaan näyttöä varten. Kirjaa ja sen videoita hyödynnetään myös itse näyttötilaisuuden alussa, jolloin opiskelija voi katsoa mallia videolta ennen omaa suoritustaan. Yhtenäiset näyttökriteerit helpottavat erityisesti silloin, kun kouluttajia on useita.

Lääkehoidon käsikirja auttaa päivittämään osaamista työelämässä

Lääkehoidon käsikirja tukee hyvin työelämässä olevia sairaanhoitajia, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Ammattilaiselle kirja on erittäin hyvä apuväline erityisesti silloin, jos haluaa vaihtaa erikoisalalta toiselle, Taam-Ukkonen sanoo.

Sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmäärämisoikeutta laajennettiin vuoden 2020 alussa. Taam-Ukkonen kertoo, että tämä muutos on huomioitu kirjan uudistetussa painoksessa. Asiaan liittyvät sisällöt on merkitty tietyllä elementillä kirjan toisessa osassa.

Jo työelämässä olevat sairaanhoitajat voivat myös poikkeustilanteissa siirtyä toiseen tehtävään. Osaaminen varmistetaan aina työpaikalla, mutta kirjan ja monipuolisten videosisältöjen avulla voi kerrata asioita itsenäisesti, Saano toteaa.

Saano muistuttaa myös, että vaikka hoitajat saavat säännöllisesti koulutusta, joskus voi olla mukava palata teorian äärelle ja kerrata asioita. Päivitetty käsikirja on oivallinen välinen siihen.


Tutustu uudistettuun Lääkehoidon käsikirjaan tästä » 

Avainsanat: Ammattikorkeakoulu
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Monipuoliset oppimateriaalit tukevat yksilöllistä opintopolkua

Inspiraatiota opetukseen

Oppimateriaalin merkitys on kasvanut ammatillisen koulutuksen reformin myötä

Inspiraatiota opetukseen

Reformin jälkeinen aika lähihoitajakoulutuksessa