3

Inspiraatiota opetukseen

Monipuoliset oppimateriaalit tukevat yksilöllistä opintopolkua

Laadukkaat oppimateriaalit tukevat ja helpottavat opettajan työtä. Hoitotyön opettaja Nina Kauppinen kertoo, kuinka hän hyödyntää oppimateriaaleja opetuksessaan ja valmentaa opiskelijoitaan huippuammattilaisiksi.

Omnian hoitotyön opettaja Nina Kauppinen käyttää opetuksessaan erityisesti Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen ja Turvallisen lääkehoidon perusteet -kirjoja, joiden ostamista hän myös suosittelee opiskelijoille. Oppimateriaalien käyttäminen helpottaa myös opettajan työtä, koska opettajien arjessa suunnittelutyölle on usein vain vähän aikaa.

– Toki uusiin oppimateriaaleihin tutustumiseen ja niiden hyötyjen löytämiseen voi myös mennä aluksi aikaa, mutta se kannattaa, hän sanoo. – Oppimateriaalista on paljon hyötyä – esimerkiksi valmiit tehtävät helpottavat paljon opettajan työtä.

Opiskelija voi oppikirjan avulla kerrata ja syventää tunnilla opittua

Oppikirjoista on hyötyä opettajan lisäksi opiskelijalle. – Oppikirjoissa on kerrottu kaikki opiskeltavat asiat perusteellisemmin ja syvällisemmin kuin mitä ehditään aina tunnilla käsitellä. Tunneilla voi helposti olla nopea tempo, jolloin oppikirjan avulla opiskelija voi rauhassa kerrata asioita kirjasta. Oppikirjoista löytyy myös ajantasainen ja luotettava tieto, johon on helppo palata esimerkiksi työelämäjakson aikana.

Kauppinen epäilee, että osalle nuoremmista opiskelijoista kirjan käyttäminen ei välttämättä ole luontevin tapa opiskella. Silti hän uskoo, että on tärkeää osata ottaa opiskelurauha ja hiljentyä sisäistämään opittua tietoa.

– Olemme välillä käyttäneet oppitunnin siihen, että kaikki lukevat ja alleviivaavat muistiinpanoja. Sen jälkeen keskustelemme aiheesta syvällisemmin yhdessä. Näin opiskelijat oppivat käyttämään oppikirjoja myös itsenäisessä opiskelussa. Joskus olen myös antanut luvan tehdä jostain luvusta lunttilapun, jota saa käyttää kokeessa. Moni ei ole lappua sitten tarvinnutkaan, koska on sisäistänyt tiedon jo niin hyvin lukiessaan, Kauppinen naurahtaa.

Arttu-sovelluksen kautta avautuvilla sisällöillä saa mukavasti kaivattua vaihtelua lukemiseen ja oppitunteihin. – Olemme käyttäneet myös Arttu-sovellusta oppitunneilla. Opiskelijat ovat avanneet sen kautta materiaalin lisäsisältöjä, esimerkiksi katsoneet videoita tai tehneet tehtäviä, Kauppinen kertoo.

Digiharjoitusaineisto tukena Taitaja-kilpailun valmennusryhmälle

Kauppisen opiskelija voitti vuonna 2019 Skills Finland ry:n Taitaja-kilpailun lähihoitajalajissa. Kauppinen kertoo, että hän on kollegoidensa kanssa jo vuosia valmentanut  opiskelijoita Taitaja-kisoja varten. Kilpailutehtävissä arvioidaan opiskelijan osaamista monipuolisesti. Kauppisen valmennusryhmällä on ollut käytössä  Sanoma Pron digiharjoitusaineistoja.

– Kilpailuun osallistuminen vaatii opiskelijalta itsenäistä opiskelua, joten digiharjoitusaineisto soveltuu siihen hyvin. Digiharjoitusaineiston avulla opiskelija voi vahvistaa omaa osaamistaan ja testata tiedon ymmärtämistä.  Sovimme valmennusryhmän kanssa yhdessä keskeiset tehtävät ja käymme läpi esimerkiksi, mitä videoita kannattaa katsoa, Kauppinen kertoo.

Kauppisen kokemuksen mukaan kannattaa rohkaista opiskelijoita mukaan valmennustoimintaan, vaikka kaikki eivät heti osallistuisikaan itse kilpailuun.

– Meillä on tälläkin hetkellä tiivis, pieni porukka, jossa on opiskelijoita eri vuosiasteilta. Osa haluaa olla ryhmässä mukana sparraamassa, ja osa tähtää kisaan. Valmennusryhmä tarjoaa myös henkistä valmentautumista. Osa opiskelijoista ei välttämättä osallistukaan heti samana vuonna kilpailuun, vaan syventää ensin omaa osaamistaan turvallisessa ympäristössä, Kauppinen vinkkaa.

Avainsanat: Ammatillinen koulutus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Reformin jälkeinen aika lähihoitajakoulutuksessa

Inspiraatiota opetukseen

Oppimateriaalin merkitys on kasvanut ammatillisen koulutuksen reformin myötä

Inspiraatiota opetukseen

Ammatillinen matematiikka kovien vaatimusten edessä