3

Artikkeli

Lääkehoito haltuun uuden harjoitusaineiston avulla

Sh-kertaus: Lääkehoito -harjoitusaineisto auttaa sairaanhoitajien valtakunnalliseen kokeeseen valmistautuvia opiskelijoita ja lääkelupaansa uusivia sairaanhoitajia. Materiaali ohjaa kertaamaan lääkehoidon osaamista havainnollisesti ja antaa palautteen osaamisesta.

Sanoma Pron oppimateriaalit lähihoidon opetukseenLääkehoito on hyvin laaja kokonaisuus opiskeltavaksi. Lääkehoidon käsikirjan lähes 800 sivun kertaaminen voi tuntua opiskelijasta ylitsepääsemättömältä urakalta. Sisältö on kuitenkin hallittava, sillä vuoden 2021 alusta alkaen sairaanhoitajien ammatillista osaamista on alettu varmistaa valtakunnallisesti yhtenäisillä arviointimenetelmillä.

Valtakunnallinen koe on merkittävä muutos sairaanhoitajakoulutukseen. Koe on iso ponnistus 180 opintopistettä suorittaneille. Lääkehoito liittyy opiskeluun koko ajan, joten se on kokeessakin tärkeässä roolissa.

Lääkehoidon käsikirja on iso tietopaketti, mutta sen haltuunotto on mahdollista. Kun opiskelija alkaa valmistautua valtakunnalliseen loppukokeeseen, kerrattava aineisto kannattaa pilkkoa osiin osaamistavoitteiden ja miellekarttojen avulla, Susanna Saano kertoo.

Saano toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekin proviisorina. Hän on väitellyt farmasian tohtoriksi ja on toinen Lääkehoidon käsikirjan ja uuden harjoitusaineiston tekijöistä. Opetusmateriaalien toinen tekijä Minna Taam-Ukkonen toimii Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ylihoitajana ja osaamiskeskuksen johtajana.

Itsetarkistuvat tehtävät sujuvoittavat kertaamista

Täysin uudenlainen Sh-kertaus: Lääkehoito on digitaalinen harjoitusaineisto, joka sisältää yhteensä yli 400 kertauskysymystä, ja kerrattavia lukuja on Lääkehoidon käsikirjan mukaisesti 33. Jokaisesta luvusta on keskimäärin kymmenen kysymystä.

Harjoitusaineiston tehtävät ovat itsetarkistuvia monivalintakysymyksiä. Kysymykset toimivat aiheen yhteenvetona. Jos vastaus menee väärin, materiaali ohjaa kertaamaan asioita Lääkehoidon käsikirjan oikeilta sivuilta.

Opintojen kertaaminen valtakunnallista koetta varten voi olla sairaanhoidon opiskelijalle iso stressi. On kohtuullista, että opiskelijat voivat testata osaamistaan jo opintojen aikana ja madaltaa näin isoon kokeeseen liittyvää jännitystä, Saano kertoo.

Lääkehoito ei ole aina yksiselitteistä, ja termistö voi olla vaikeaa. Kertausmateriaalin kysymykset on pyritty pitämään selkeinä myös niitä kertaajia ajatellen, joilla ei ole vahvaa suomen kielen taustaa.

Saano on kouluttanut ja luennoinut pitkään lääkehoidosta sairaanhoitajaopiskelijoille.

Opiskelijat suhtautuvat itse lääkehoidon opiskeluun kiinnostuksella, mutta joillekin lääkehoidon laskut voivat aiheuttaa vaikeuksia ja jopa pelkoa. Tämän vuoksi harjoitusaineistossa on yksi luku lääkelaskennasta. Luvussa ei opeteta konkreettisesti matematiikkaa, mutta kerrotaan, miten matematiikka liittyy lääkehoitoon, millaisia laskuja käytännössä voi olla ja miksi on tärkeää osata laskut.

Työkalu oman osaamisen seuraamiseen

Sh-kertaus: Lääkehoito sopii myös jo valmistuneille sairaanhoitajille, jotka uusivat lääkelupaansa.

Olen suositellut Lääkehoidon käsikirjan käyttöä myös terveydenhuollon organisaatioihin. Jos esimerkiksi lääkelupaan tarvittavien tenttien suorittamisessa on vaikeuksia, lisäopiskelussa voi hyödyntää myös Sh-kertaus: Lääkehoito -materiaalia jo ennen lääkeluvan umpeutumista, Saano neuvoo.

Oikein toteutettu lääkehoito on keskeinen osa hoitotyön laatua ja potilasturvallisuutta. Turvallinen lääkehoito perustuu toiminta- ja työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, jonka tekemistä ohjeistaa Sosiaali- ja terveysministeriön vastikään päivittynyt Turvallinen lääkehoito -opas (2021:6).

Kun jaksaa vastata ajatuksella reiluun 400 kysymykseen, on käynyt läpi ison joukon lääkehoidon keskeisiä asioita.

Lääkehoito on merkittävä osa hoitajan työtä

Saano huomauttaa, että sairaalassa suurin osa potilaista käyttää jotain lääkettä. Saano ja Taam-Ukkonen tekivät uuden harjoitusaineiston juuri sen takia, että lääkehoito on merkittävä osa hoitajan työtä.

Saano neuvoo opiskelijoita kiinnittämään huomiota lääkehoitoon ja sen turvallisuuden kehittämiseen opiskelujen alusta alkaen.

Lääkehoidon teoria kannattaa yhdistää käytäntöön heti ensimmäisestä harjoittelusta lähtien. Lääkehoidon oppimista voi tehostaa käyttämällä hyödyksi opiskeluun tarjolla olevaa monipuolista materiaalia.

Järjestimme amk-opettajille suunnatun esittelytilaisuuden terveysalan uutuuksista 20.4.2021.
Katso webinaarin tallenne täältä »Lue seuraavaksi

Tilaisuuksien ja koulutusten tallenteet

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Lääkehoidon käsikirja tukee sairaanhoitajaa niin opinnoissa kuin työelämässä

Digitaalisuus opiskelussa

Kampus tuo uusia ulottuvuuksia myös ammatilliseen opetukseen