3

Uuden ryhmän luonti muokatusta ryhmästä

Etusivulla voit ryhmäikonin valikosta kopioida ryhmän sisällön uudelle ryhmälle.

Näin saat saman kurssirakenteen kaikille ryhmille. Huomaa, että kopioinnin jälkeen alkuperäiseen ryhmään tehdyt muutokset eivät välity kopioituihin ryhmiin.