3

Digitaalisuus opiskelussa

Testiryhmä yksimielinen: Sh-kertaus: Lääkehoito on selkeä ja kattava harjoitusmateriaali

Testiryhmään osallistuneiden mielestä harjoitusmateriaali mahdollistaa sujuvan harjoittelun sairaanhoitajien valtakunnalliseen kokeeseen ja ohjaa keskittymään kertaamista vaativiin aiheisiin.

Sh-kertaus: Lääkehoito on digitaalinen harjoitusaineisto, joka auttaa valmistautumaan sairaanhoitajien valtakunnalliseen kokeeseen. Materiaali kertaa lääkehoidon osaamista havainnollisesti. Aineisto sisältää yli 400 kertauskysymystä, ja kerrattavia lukuja on Lääkehoidon käsikirjan mukaisesti 33. Harjoitukset sisältävät myös lääkelaskentaa.

Joulukuussa 2021 päättyneeseen testiryhmäämme osallistui yhteensä 13 sairaanhoitajaopintojaan viimeistelevää opiskelijaa tai jo valmistunutta sairaanhoitajaa, jotka kertasivat sillä hetkellä valtakunnallista koetta varten.

Selkeä käyttää ja monipuolinen sisältö

Testiryhmä oli yksimielinen siitä, että harjoitusmateriaalin sisältö on esitetty selkeästi ja sen käyttö on helppoa.

”Materiaali on selkeä ja kattava. Sen avulla pääsee kertaamaan kootusti tärkeitä asioita.”

”Materiaali on monipuolinen. Sain selkeän kuvan niistä osa-alueista, joissa tarvitsen enemmän harjoittelua ja niistä osa-alueista, joissa osaamiseni on jo hyvällä tasolla.”

Testaajista 77 % oli täysin samaa mieltä siitä, että harjoitusmateriaalissa on riittävästi tehtäviä.

”Kysymyksiä on paljon ja laajasti kaikista aihealueista. Koko materiaalin rakenne on looginen ja etenee sujuvassa järjestyksessä. Kysymyksien sisältö keskittyy suurimmaksi osaksi oleellisiin asioihin.”

”Tehtävät ja materiaalit ovat käytännönläheisiä ja peilaavat työelämässä vastaantulevia aitoja tilanteita.”

”Kysymykset sisältävät paljon teoriaa laajasti ja kattavasti, mikä on hyvää kertausta.”

Selkeyden ja monipuolisuuden lisäksi testiryhmä kehui tekstien kuunteluominaisuutta sekä vastausten muokkausmahdollisuutta. Harjoitusmateriaalia käytetään digitaalisessa Kampus-palvelussa, ja kaikki tehtävät ovat itsetarkistuvia. Tämä keräsi kiitosta testiryhmältä.

”Harjoitusmateriaalissa on selkeät merkinnät siitä, saiko tehtävän oikein, ja hyvät tarkentavat lisäykset väärin valittujen vastausten kohdalla.”

”Pidin kovasti “lampuista”, jotka ilmestyivät selventämään väärää vastausta.”

Kaiken kaikkiaan onnistunut kokonaisuus

Käyttäjäkokemuksen lisäksi saimme testaajilta myös arvokkaita ideoita, jotka voidaan huomioida harjoitusmateriaalin jatkuvassa kehitystyössä. Testaajat toivoivat enemmän lääkelaskuja, lisää samankaltaisia tehtäviä kokeeseen verrattuna ja värikkyyttä harjoitusmateriaalin ulkoasuun.

”Harjoitusmateriaaliin enemmän samankaltaisuutta kokeen kanssa. Lääkelaskuja saisi olla joka aihealueesta.”

”Toivoisin lääkelaskennalle oman osion. Erityisesti sairaanhoitajan päivittäiseen osaamiseen liittyvät lääkelaskut on tärkeä osa sairaanhoitajan ydinosaamisen valtakunnallista tenttiä.”

Osa testiryhmäläisistä suoritti sairaanhoitajien valtakunnallisen kokeen testausajan aikana. Ryhmästä 62 % oli täysin samaa mieltä ja 15 % jokseenkin samaa mieltä sitä, että harjoitusmateriaalista oli hyötyä kokeeseen valmistautumisessa. 23 % testiryhmäläisistä ei vielä suorittanut koetta.

”Materiaali oli ilman muuta hyvää kertausta kokeeseen ja toi esille osaamisvajeet, joihin pystyin keskittymään enemmän ennen varsinaista tenttiä.”

”Koin hyötyväni harjoitusmateriaalista kokeeseen valmistautumisessa.”

”Kaiken kaikkiaan pidän harjoitusmateriaalia onnistuneena ja pätevänä. Siinä käydään sairaanhoidollisesti merkittäviä aiheita ilman liiallista nippelitiedolla pelaamista.”


Tutustu Sh-kertaus: Lääkehoito -harjoitusmateriaalin verkkokaupassamme »

Lue myös harjoitusmateriaalin toisen tekijän, Susanna Saanon haastattelu:
Lääkehoito haltuun uuden harjoitusaineiston avulla »

 

Julkaistu 14.1.2022Lue seuraavaksi

Artikkeli

Lääkehoito haltuun uuden harjoitusaineiston avulla

Inspiraatiota opetukseen

Uudistettu Lääkehoidon käsikirja tukee sairaanhoitajaa niin opinnoissa kuin työelämässä

Ajankohtaista

Uudistettu Ensihoidon oppimateriaali on ensihoito-alan ammattilaisen tärkein kirja