3

Artikkeli

S2-opiskelijoita entistä enemmän lukiossa – Loisto vastaa lisääntyneeseen materiaalitarpeeseen

Äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarjaan on räätälöity lukion uuden opetussuunnitelman mukainen S2-materiaali, joka huomioi eritasoiset opiskelijat yksilöinä.

S2-opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti lukioissa. Suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen suorittaneiden määrä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa.

– On hienoa, että S2-opiskelijoita on entistä enemmän lukioissa. Heidän opettamisensa on hedelmällistä, mutta ryhmät ovat hyvin heterogeenisiä opiskelijoiden eri taustojen ja tasojen vuoksi, kertoo viestinnän lehtori Satu Mattila Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Hänellä on pitkä kokemus S2-opiskelijoiden opettamisesta myös lukiossa.

– Ryhmissäni on paljon opiskelijoita, jotka ovat syntyneet Suomessa ja joiden kielitaito on karttunut pienestä pitäen. Samassa ryhmässä on myös heitä, jotka ovat tutustuneet suomen kieleen vasta muutaman vuoden ajan, jatkaa äidinkielen opettaja Stiina Rantatalo Vuosaaren lukiosta.

Rantatalolla ja Mattilalla on laaja kokemus suomen kielen opettamisesta S2-ryhmille, joissa opiskelijat tarvitsevat tukea erityisesti sanaston, kieliopin ja lukemisen kanssa. Molemmat opettajat kuuluvat Loisto-sarjan S2-materiaalien tekijöihin.

Jokainen saa loistaa omalla tavallaan

Uuteen opintosuunnitelmaan räätälöity selkeä Loisto S2-materiaali huomioi eritasoiset opiskelijat ja on moneen opetustyyliin soveltuva materiaali.

– S2-ryhmien opetuksessa on kiinnitettävä huomiota tehtävien yksilöllistämiseen, jotta opiskelija voi harjoitella kieltä omalta tasoltaan käsin. Tämä on huomioitu Loiston S2-materiaalin suunnittelussa alusta alkaen, Rantatalo sanoo.

Loiston S2-tehtävät on suunniteltu S1-materiaalien pohjalta, mutta niissä voi keskittyä tarkemmin sanastoihin, käsiteselityksiin ja kielen rakenteisiin. Loisto kannustaa opiskelijaa kartuttamaan ja hyödyntämään sanavarastoaan erilaisten tekstilajien avulla. Tehtävät hiovat myös opiskelustrategiaa.

Loiston S2-materiaalit antavat opettajalle valinnanvaraa toteuttaa omaa opetustaan haluamallaan tavalla ja eri ryhmien tarpeet huomioiden. S2-digitehtävät sisältyvät Loiston digilisenssiin, joka mahdollistaa materiaalien sujuvan rinnakkaisen käytön.

– Loisto on joustava, muokattava ja monipuolinen opettajalle ja opiskelijalle, Rantatalo ja Mattila tiivistävät.

Selkeä ja joustava digiaineisto

Loiston S2-tehtävät ovat digitaalisia, mikä helpottaa opettajan työtä. Materiaalissa on runsaasti tukikeinoja ja lisämateriaaleja. Eri tehtävien jakaminen opiskelijoille on nopeaa tehtäväkeskuksen avulla. Tehtävien kommentoiminen on sujuvaa, ja Kampuksen Ohjaamosta voi seurata opiskelijoiden etenemistä yhdellä silmäyksellä.

Kampuksen helppokäyttöinen käännöstyökalu tuo monikieliselle opiskelijalle nopean avun vaikeiden tekstikohtien ymmärtämiseen. Käännöstyökalu helpottaa myös opettajan työtä, koska opiskelija voi sen avulla aiempaa itsenäisemmin selvittää epäselviä termejä.

Suomen opiskelu sopivan haastavaa

Loiston S2-materiaalit eivät päästä opiskelijaa helpolla suomen opiskelussa.

– Päädyimme haastamaan opiskelijoita aika paljon. Vaihtelevilla ja eri tasoisilla harjoituksilla pyritään opettamaan selkeästi uutta. Materiaalissa ei käsitellä vain helppoja aiheita vaan myös sellaisia, jotka ovat hyödyllisiä opiskelijalle hänen omassa elämässään. Oppiminen on itsessään hauskaa, ja Loistossa se myös haastaa, Mattila kertoo.

Loiston S2-materiaalin jokaisessa moduulissa on tehtäviä, jotka valmistavat ylioppilaskokeeseen. Näiden lisäksi on oma abitreenihenkinen osio, joka ohjaa kokeeseen valmistautumisessa ja antaa vinkkejä kokeeseen.

– Vaikka ylioppilaskoe on haastava, Loisto valmentaa selviämään siitä. Opiskelijan on tiedostettava, että kyseessä on iso ja tärkeä koe. Kokeen arvosana vaikuttaa jatko-opintoihin ja siten myös muihin elämänvaiheisiin, Rantatalo sanoo.

Katso videolta, miltä Loiston S2-materiaalit näyttävät:

Artikkeli julkaistu 1/2022.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Tutustu lukion äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarjaan. Katso videot!

Motivointi

Näin lukion Loisto-sarja motivoi opiskelijoita äidinkielen ja kirjallisuuden pariin

Ajankohtaista

Loisto Oma mahdollistaa aidon yhdessä tekemisen – saman asian äärellä omista lähtökohdista käsin