3

Terve

Intohimona hyvinvointi

Terve-sarja keskittyy olennaiseen

Terve on kokeneiden oppikirjailijoiden laatima sarja, jonka uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota sisällön laajuuteen ja selkeyteen. Sisältö keskittyy olennaiseen, ja teksti on lukiolaiselle sopivaa. Ydinasioita painotetaan tekstin lisäksi tarkkaan harkituin ja tämän päivän lukiolaista puhuttelevin valokuvin, kuvaajin ja piirroksin. Lukion uuden opetussuunnitelman esille nostamat voimavara- ja itsetuntemusteemat kulkevat mukana kaikissa Terve-sarjan materiaaleissa. Esimerkiksi Oma hyvinvointi -elementti liittää käsiteltävän aiheen opiskelijan omaan elämään.

Terve-sarja helpottaa opiskelijan ja opettajan arkea

Terve-sarjan opetuskäytössä testatut ja hyväksi havaitut ratkaisut tukevat oppimista ja helpottavat opiskelijan ja opettajan arkea: luku alkaa ajattelua aktivoivilla kysymyksillä ja loppuu tiivistelmään. Informatiiviset väliotsikot ja keskeisten käsitteiden lihavoinnit jäsentävät kokonaisuutta. Lukuisat taulukot ja jäsennetyt listat kertovat olennaisimman asian tiivistetyssä muodossa. Monipuoliset tehtävät sisältävät niin perustehtäviä kuin vaativia monilukutehtäviä ja ajattelun taitoja kehittäviä aineistotehtäviä.

Terve-sarjassa uutta ovat digikirjan itsetarkistuvat tehtävät, jotka soveltuvat itsenäiseen harjoitteluun. Opettajan aineisto tarjoaa opettajalle muun muassa muokattavat tuntimuistiinpanot sekä tehtävien ratkaisut, ja Kampuksen Ohjaamon avulla on helppo toteuttaa jatkuvaa arviointia.

Sarjan vahvuudet

 • Luotettava ja oleelliseen keskittyvä sisältö, joka on kokeneiden oppimateriaalien tekijöiden laatima ja alan asiantuntijoiden tarkastama.
 • Tarkkaan valitut kuvaajat, piirrokset, taulukot ja jäsennellyt listat auttavat oppimaan ja ymmärtämään ydinsisältöjä.
 • Informatiiviset väliotsikot, lukukohtaiset tiivistelmät ja kirjojen lopussa oleva sanasto helpottavat keskeisten sisältöjen kertaamista.
 • Oma hyvinvointi -elementti kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja hyvinvointiosaamista.
 • Monipuoliset tehtävät edellyttävät ja kehittävät ajattelun taitoja ja tietojen monipuolista käsittelyä.
 • Digikirja mahdollistaa yksilöllisen oppimisen ja Ohjaamo jatkuvan arvioinnin.

Tekijät 

Juuso Antikainen, Kati Karas, Antti Nurmi, Pirjo Orkovaara, Paula Reinikkala ja Lotta Suviranta
Tutustu tekijöihin »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Painetut kirjat 

Terve-sarjaan kuuluu kaksi painettua oppikirjaa, jotka kattavat moduulit 1 ja 2.

Digikirja

Jokainen Terve-sarjan oppikirja on saatavilla myös digikirjana. Digikirjoissa on enemmän tehtäviä kuin painetuissa kirjoissa, ja mukana on myös itsetarkistuvia tehtäviä. Digikirjat sisältävät lisäksi animaatioita, videoita ja Helsingin Sanomien artikkeleita. Kaikki luvut voi myös kuunnella ääneen luettuina. Digikirjat toimivat hyvin myös mobiililaitteilla.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti opiskelijan omalla älylaitteella.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seurantaan. Työkalu on suunniteltu sekä opettajan että opiskelijoiden käyttöön. Kaikki opiskelijoiden digikirjasta tekemät tehtävät tallentuvat Ohjaamoon. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille, antaa opiskelijoille palautetta ja määrittää kotitehtäviä ryhmälle. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—3 & yo-kertaus digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeisiin valmistautumista varten.

 • Moduulien 1—3 digikirjat
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet

Terve 1

Terve 1 Terveys voimavarana (LOPS 2021). Sisältö jakautuu kolmeen jaksoon: terveyden kokonaisvaltaisuus, kehon ja hyvinvointi sekä terveyskäyttäytymisen ymmärtäminen. Terve 1 auttaa vahvistamaan omia voimavaroja ja antaa keinoja hyvinvoinnin  lisäämiseen.

Terve 2

Terve 2 Terveys ja ympäristö (LOPS 2021). Sisältö jakautuu kolmeen jaksoon: terveyteen liittyvän tieto, ympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä mielihyvä ja riippuvuus. Terve 2 kehittää kriittistä ajattelua ja auttaa ymmärtämään erilaisten ympäristöjen vaikutuksia terveyteen. Moduuli ohjaa pohtimaan omien valintojen seurauksia itselle ja ympäristölle.

Terve 3

Terve 3 Terveys ja yhteiskunta (LOPS 2021). Sisältö jakautuu kolmeen jaksoon: terveys eri aikakausina, keskeiset väestöön vaikuttavat sairaudet, terveystiedon eettiset kysymykset. Terve 3 avaa näkökulmia globaaleihin terveyshaasteisiin ja terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin sekä terveyden edellytyksiin nyt ja tulevaisuudessa. Terve 3 on julkaistu vain digikirjana.

 • Terve 3 – painettu kirja, tulossa keväällä 2024
 • Terve 3 -digikirja 
 • Terve 3 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet 

Yo-kertausmoduuli

Abien kertauskurssille ja itsenäiseen kertaamiseen suunnattu Yo-kertausmateriaali valmistaa opiskelijan ylioppilaskirjoituksiin.

 • Ilmestyy 12/2023


Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »


Tutustu sarjaan syvemmin ja poimi vinkkejä sarjan käyttöön

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä