3

Los geht’s!

Los geht’s!  on suomalaisten opettajien tekemä, uuden opetussuunnitelman mukainen uutuus  saksan kielen oppimiseen.

Sarjan esittely

Alakoulun A1- ja A2-saksan sarja tempaa mukaansa matkalle saksan kieleen ja kielialueen kulttuuriin

Varhennetun saksan Los! -materiaalista tutun Oscar-karhun seikkailut jatkuvat nyt uudessa Los geht’s! -sarjassa. Siinä korostuvat oppilaskeskeiset työtavat: vuorovaikutus, toiminnallisuus, laulut ja pelit motivoivat oppimaan. 

Monipuoliset tekstityypit harjoittavat uudessa opetussuunnitelmassakin vaadittua monilukutaitoa. Tekstit ja tehtävät ovat yksissä kansissa. Näin oppimateriaali on helppokäyttöinen. Visuaalisuus tukee uuden oppimista.  
   
Sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat mm. suosittu Bingel-pelimaailma ja palkittu Arttu-sovellus.

Los geht’s! -sarjan vahvuudet

  • Tuo iloa oppimiseen tarinan, toiminnan, pelien ja leikkien kautta. 
  • Tukee oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä. 
  • Ohjaa ja opastaa itse- ja vertaisarviointiin. 
  • Eriyttää alas- ja ylöspäin (tehtävät etenevät tunnistavan tason tehtävistä omaan tuottamiseen). 
  • Harjoittaa keskeisiä asioita systemaattisesti ja monella eri tavalla. 
  • Sisältää runsaasti viestinnällistä harjoittelua. 
  • Työtavat ovat oppilasta motivoivia. 
  • Valinnaisia tekstejä voi valita oppilaiden kiinnostuksen mukaan. 

Tekijät

Pauliina Kanervo, Petra Linderoos ja Päivi Mäkinen

Kuvitus: Iain Campbell

Painetut materiaalit

Sarjaan kuuluu yhdistetty teksti- ja tehtäväkirja, jonka soveltuvuus A1- ja A2-opetukseen on tarkkaan mietitty toimivaksi. A1-saksan ryhmille tarkoitetut Bonusecke-tekstit laajentavat perustekstissä harjoiteltuja keskeisiä sisältöjä. Bonusecke-tekstejä on mahdollista käyttää myös A2-ryhmissä. Silloin käsiteltäviä aiheita voidaan valita yhdessä oppilaiden oman kiinnostuksen mukaan.

Tutustu näytesivuihin ›

Digitaaliset materiaalit

Los geht’s! -sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digiopetusmateriaali, äänitiedostot, Bingel-tehtävät ja muokattavat kokeet. 

Opettajan digitaaliset materiaalit

Digiopetusmateriaalissa kaikki tarvittava on yhdessä paikassa. Helppokäyttöinen kokonaisuus helpottaa suunnittelua ja säästää aikaa tärkeimmälle: oppilaiden kanssa yhdessä tekemiselle. Runsas aineisto sisältää muun muassa paljon ideoita toiminnalliseen kielenoppimiseen (leikit ja pelit) sekä saksankielisten maiden kulttuuria ja maantuntemusta lapsia innostavalla tavalla. Tutustu demoihin ›

Muokattavat kokeet -työkalun avulla opettaja voi koota kokeen eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia siihen myös omia tehtäviä. 

Oppilaan digitaaliset materiaalit

Bingel-pelimaailmassa oppilas harjoittelee omalla avatar-hahmollaan. Tehtävät ovat Los geht’s! -sarjan oppisisältöjä, ja ne eriyttävät automaattisesti oppilaan vastausten perusteella. Tehtäviä voi käyttää tuntiopetuksessa, tukiopetuksessa tai osana omatoimista harjoittelua. 
  
Arttu-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella kirjan tekstit ja laulut sekä katsella videot missä ja milloin tahansa.  
  
Sanastosovelluksen avulla sanoja voi harjoitella kätevästi ja hauskalla tavalla. Sanastosovelluksesta löytyy kuvalliset suomi—saksa—suomi-kääntökortit sekä aakkoselliset sanastot. 

Tutustu muihin alakoulun sarjoihin