3

Lähde

Luotettavan terveystiedon lähteillä

Lähde terveystiedon tutkimusmatkalle!

Lähde on uusi terveystiedon sarja yläkouluun. Se auttaa oppilasta ymmärtämään ja hallitsemaan terveyden peruskäsitteitä ja erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä. Monimutkaisessa mediaympäristössä navigointi ja oikean terveystiedon löytäminen vaatii uudenlaista osaamista, jossa Lähde toimii luotettavana tietolähteenä. Lähde on käsikirja, joka tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa terveystiedon opetusta paikallisen opetussuunnitelman, koulun ja opettajan painotusten mukaisesti.

Lähde-sarjan näkökulmana on kehittää yläkouluikäisen oppilaan terveysosaamista ja ajattelun taitoja innostavasti, kunkin omaan taitotasoon sopivasti, mutta myös suunnitelmallisesti. Oppikirjan tekstit ja tehtävät on suunniteltu niin, että oppilas pääsee harjoittelemaan terveysosaamisen kaikkia osa-alueita: tietoja, taitoja, itsetuntemusta, kriittistä ajattelua ja eettistä vastuullisuutta. Kirjan lopussa esitellään myös laajempia, eri oppiaineita yhdistäviä teemoja, jotka tarjoavat hyviä mahdollisuuksia oppiainerajat ylittäviin monialaisiin projekteihin.

Oppimateriaali tekee eriyttämisen helpoksi: Se tarjoaa haastetta nopeimmille, mutta vastaa myös hitaammin etenevien ja tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin, esimerkiksi selkokielisten tekstien ja äänikirjan avulla. Monipuoliset tehtävät tarjoavat mahdollisuuden osallistaa oppilas opiskelun suunnitteluun ja yksilölliseen etenemiseen. Terveystiedosta tulee mielekäs oppiaine, jossa opitut taidot ja tiedot kantavat elämässä pitkälle.

Lähde-sarjan vahvuudet

 • Eriyttäminen on tehty helpoksi.
 • Monipuoliset tehtävät tukevat oppilaslähtöistä opiskelua ja oppilaan omien tavoitteiden saavuttamista.
 • Tehtävät on jaoteltu terveysosaamisen mallin mukaan neljään ryhmään, ja ne helpottavat arviointia.
 • Oppimateriaalin sisällöt tarjoavat mahdollisuuksia monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja tukevat oppilaan laaja-alaista oppimista.
 • Arttu-sovelluksen kautta avautuvat lisämateriaalit ja äänikirja auttavat erilaisia oppijoita.
 • Oppikirjaa täydentävät helppokäyttöiset oppilaan ja opettajan digitaaliset materiaalit.

Tekijät

Karri Hiltunen, Mari Kääpä, Lotta Suviranta ja Heli Tikkanen

Tutustu tekijöihin »

Kaikki opettajan digimateriaalit nyt samassa paketissa

Yksinkertaistimme opettajan digimateriaalien hankintaa ja hinnoittelua. Saat kaikki oppimateriaalisarjaan sisältyvät opettajan digimateriaalit käyttöösi yhdellä lisenssillä.

Lähde-sarjan opettajan digimateriaalien lisenssiin sisältyvät:

 • digiopetusmateriaali
 • muokattavat kokeet.

​Tilaa opettajan digimateriaali suoraan välittäjältä tai sähköpostitse asiakaspalvelustamme (asiakaspalvelu@sanomapro.fi).

Tutustu käyttäjäetuihin ja hinnastoon »

Lähde-sarjan videot

Painetut materiaalit

Lähde-sarjaan kuuluu oppikirja, joka on tarkoitettu kaikille yläkoulun terveystiedon oppilaille. Arttu-sovelluksella avautuvat video- ja äänisisällöt herättävät painetun oppimateriaalin henkiin ja tarjoavat lisämateriaalia.

Digitaaliset materiaalit

Lähde-sarjan digitaalisia materiaaleja ovat digikirja, digitehtävät ja digiopetusmateriaali.

Digikirja

Digikirja on monimediainen kokonaisuus, joka sisältää oppilaan ja opettajan tarvitsemat sisällöt sekä Kampus-palvelun työkalut yhdessä helppokäyttöisessä paketissa. Digikirjaan on koottu oppikirjan tekstit ja tehtävät, lisätehtäviä ja testejä sekä artikkeleja ja ajankohtaisia uutisia, jotka tukevat monipuolisesti terveystaitojen oppimista. Digikirja sisältää myös äänikirjan, joten oppilaan on helppo kuunnella ja samalla seurata tekstiä. Digikirja toimii hyvin kokeisiin kertaamisessa, koska tehtäviä voi tehdä uudestaan.

  Digitehtävät

  Digitehtävät mahdollistavat oppikirjan tehtävien tekemisen interaktiivisesti. Opettaja voi seurata oppilaan etenemistä  Ohjaamosta. Digitehtävät pitävät sisällään oppikirjan tehtävät sekä itsearviointitehtäviä ja testejä eri sisältöalueista. Opettaja voi tehtävien avulla eriyttää opetusta erilaisten oppilasryhmi»en mukaisesti. Kampuksen työkaluilla opettaja voi piilottaa tehtäviä tai laatia omia digitehtäviä ja muita sisältöjä.

  Digiopetusmateriaali

  Digiopetusmateriaali tarjoaa opettajalle hyvät työvälineet opetuksen toteuttamiseen yhdessä ja samassa paikassa. Digiopetusmateriaalissa on valmiita tuntisuunnitelmaehdotuksia eri vuosiluokille, muokattavat Powerpoint-tiedostot jokaisesta luvusta, monistepohjia tuntitehtäviä ja lisäharjoituksia varten ja valmiita malleja arvioinnin toteuttamiseen.

  Digiopetusmateriaalin avulla opettaja voi syventää ja monipuolistaa tunnilla opittavia sisältöjä. Oppikirja ja digiopetusmateriaali aktivoivat yhdessä oppilaita ajattelemaan, tekemään ja toimimaan. Helppokäyttöinen kokonaisuus helpottaa opetuskertojen suunnittelua ja säästää aikaa tärkeimmälle: oppilaiden kanssa yhdessä tekemiselle.

  Muokattavat kokeet

  Muokattavat kokeet ovat kätevät koetehtäväpankki, joka sisältää eri tasoisia koetehtäviä jokaiseen jaksoon. Opettaja voi rakentaa haluamansa kokeen oman etenemisjärjestyksensä sekä ryhmän tason mukaan. Koetehtäväpankin tehtäviä voi myös muokata ja sinne voi laatia omia tehtäviä. Kokeet ovat tulostettavia ja niissä on myös mallivastaukset. 

  Arttu

  Maksuttomalla Arttu-sovelluksella pääsee kirjaan kuuluviin videoihin, äänikirjaan ja muuhun lisämateriaaliin suoraan älypuhelimella tai tabletilla, ilman kirjautumista.

  Tutustu sarjaan tarkemmin