3

Inspiraatiota opetukseen

Lähde-sarjan avulla eriyttäminen ja erilaisten oppijoiden huomioiminen on entistä helpompaa

Jokaisesta luokasta löytyy erilaisia oppijoita. Lähde-sarjan tekijät haluavat tehdä eriyttämisen helpoksi ja tarjota opettajille ja oppilaille mahdollisuuden valita itselleen parhaiten sopivat sisällöt.

Lähde-sarjan tekijät halusivat, että uusi terveystiedon sarja antaisi tilaa oppilaan omalle aktiivisuudelle ja tarjoaisi mahdollisimman paljon onnistumisen kokemuksia. Sarjaa tehtäessä kiinnitettiin huomiota siihen, että oppilas pystyy helposti arvioimaan omaan oppimistaan, saa monipuolista palautetta ja oppii asettamaan itselleen realistisia tavoitteita.

Monipuoliset oppimispolut tarjoavat jokaiselle kiinnostavia sisältöjä

Samaan luokkahuoneeseen mahtuu monia erilaisia oppimistyylejä. Osa oppii parhaiten kuuntelemalla, osa lukemalla. Lähde-sarjassa on huomioitu erilaiset oppijat monipuolisella sisällöllä. Kirjan tekstit voi kuunnella äänikirjana Arttu-sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla oppilaat voivat myös katsoa lisämateriaalia, kuten videoita ja lukea Helsingin Sanomien artikkeleita. Oppikirjan luvuista on tehty myös selkokieliset versiot ja äänitiedostot.

– Oppilaat voivat valita omaan oppimistyyliin sopivat tavat tutustua sisältöön, Lotta Suviranta, yksi sarjan tekijöistä, kertoo.

Erilaiset oppimispolut mahdollistavat sen, että kukaan ei turhaudu sen vuoksi, että kokisi tehtävät liian helpoiksi tai liian vaikeiksi.

– Opettajan on helppo toteuttaa yksilöllistä oppimista ryhmässä. Oppimisen elämykset motivoivat opiskelemaan. Eriyttäminen molempiin suuntiin on tärkeää, koska oppimista tapahtuu silloin, kun oppilas kohtaa sopivasti haastetta. Liian helppoakaan ei saa olla., Suviranta kuvailee.

Koko oppiaineen punainen lanka on terveysosaaminen, jonka yhtenä osa-alueena on itsetuntemus. Oppikirjan alussa määritellään tavoitteet ja avataan, mitä tarvitaan hyvään arvosanaan ja mikä on minimivaatimus. Näin oppilas tietää mitä arvosanan saaminen edellyttää ja voi näin itse päättää, mihin pyrkii ja millaista työtä omaan tavoitteeseen pääseminen edellyttää. Oppilas oppii myös reflektoimaan omaa tasoaan, Suviranta kertoo.

Selkeä rakenne ja eriyttävät sisällöt auttavat oppimisessa

Oppimateriaali on rakennettu niin, että jo väliotsikoita silmäilemällä pääsee jyvälle siitä, mitä luvussa käsitellään. Informatiiviset väliotsikot korvaavat tiivistelmän, sillä kaikki ydinasiat tulevat niistä esille. Selkeät kuvat, piirrokset ja diagrammit sekä kuvatekstit tarjoavat lisätietoa ja auttavat vaikeampien asioiden oppimisessa.

– Tekstisisältöjen lisäksi olemme panostaneet valokuviin, joissa näkyy tavallisia arjen tilanteita. Olemme käyneet kouluissa kuvaamassa, ja jokaisella kuvalla on sanoma ja funktio, jotta ne toimivat opetuksen tukena mahdollisimman hyvin, kertoo Heli Tikkanen, yksi Lähde-sarjan tekijöistä.

Lukujen lopussa on ylöspäin eriyttävä Lue lisää -osio, joka on suunniteltu niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta ja haluavat tietää siitä lisää. Tästä materiaalista hyötyvät erityisesti he, jotka tähtäävät kiitettävään tai erinomaiseen arvosanaan.

– Halusimme luoda oppikirjaan uudenlaisen tavan kertoa asioista ja näin motivoida oppilaita tarttumaan sisältöön itsenäisesti. Osion aiheeksi on valittu uutismaisia juttuja, joiden   kirjoitustyyli ja ulkoasu tuovat mieleen lehtiartikkelit, Suviranta kertoo.

Opettajan materiaalista löytyvät jokaiseen lukuun selkokielimonisteet, joissa on oppikirjan tekstin selkokielinen versio ja muutamia helpotettuja tehtäviä. Tikkanen kertoo huomanneensa, että helpotetut materiaalit auttavat erityisesti S2-opiskelijoita.

– Oppilas voi käyttää selkokielimonisteita kirjan rinnalla. Näin aukeaman muu sisältö, kuten kuvitus ja tietolaatikot kulkevat koko ajan mukana. Ainoastaan leipäteksti on lyhennetty ja selkiytetty. Näin oppilaalle ei tule fiilis, että hän joutuu käyttämään täysin erilaista materiaalia, Suviranta kertoo.

Tehtävät saavat oppilaat pohtimaan aiheita oman elämänsä kautta

Lähde 7–9 oppikirjassa terveysosaaminen ja opetussuunnitelman muut tavoitteet on huomioitu kirjan rakenteessa ja tehtävissä, jotka on jaoteltu niiden mukaisesti neljään kategoriaan: tiedot, taidot, itsetuntemus sekä kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus. Näistä erityisesti viimeiseksi mainittu sisältää ylöspäin eriyttäviä tehtäviä.

– Kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus -tehtävien tarkoituksena on harjoittaa analyyttisempaa ajattelua ja tiedon soveltamista, ja näin syventää omaa ajattelutaitoa, Suviranta kertoo.

Tikkanen kertoo, että tarkoituksena on, että oppilaat pohtivat teemoja oman elämänsä kautta. Kun terveystiedon aiheet voi liittää omaan arkielämään, opiskelu on motivoivaa. Oppilasta motivoivat myös digitehtävät, joissa on paljon itsestään tarkistuvia tehtäviä. Ne antavat oppilaalle heti palautteen, miten tehtävä meni, joten niitä voi käyttää hyvin itsenäiseen harjoitteluun.

– Monipuoliset opetusmenetelmät mahdollistavat sen, että jokaiselle löytyy oma tapa oppia ja tunnistaa, miten itse oppii parhaiten. Oppilas voi esimerkiksi valita oppikirjan luvusta 2–4 kiinnostavinta tehtävää. Tehtäviä valitessaan hän voi päättää, haluaako tehdä helpompia tehtäviä vai tavoitella vähän enemmän. Näin eriyttäminen voi olla myös oppilaslähtöistä, ja samalla opitaan itsereflektointia ja itsearviointia, Tikkanen kuvaa.

Lähde-oppikirjassa on runsaasti sisältöjä ja se tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa terveystiedon opetusta paikallisesti opetussuunnitelman, koulun ja opettajan painotusten mukaisesti.

– Koko oppikirjaa ei tarvitse käydä läpi, vaan opettaja voi itse valita miten materiaalia käyttää ja poimia käsittelyyn omalle ryhmälle sopivimmat asiat, Suviranta vinkkaa.

Lue lisää, kuinka Lähde helpottaa terveystiedon arviointia »

 

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Arviointi

Näin Lähde helpottaa terveystiedon arviointia

Lähde

Tekijämme

Tutustu Lähde-sarjan tekijöihin!