3

Tekijämme

Tutustu Lähde-sarjan tekijöihin!

Lähde-sarjan tekijäryhmä koostuu neljän ammattilaisen joukosta!

Mari Kääpä

Mari Kääpä työskentelee Jyväskylässä Lehtisaaren yhtenäiskoulussa liikunnan ja terveystiedon opettajana. Tällä hetkellä hän tekee väitöskirjatutkimusta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa yläkouluikäisten tyttöjen fyysisestä aktiivisuudesta ja siitä, kuinka liikuntaläksyt vaikuttavat siihen. Oppimateriaalin tekijäksi Maria ajoi halu kehittyä työssään. Hänestä nuoret ovat fiksuja ja tiedostavia: jos opettaja pystyy herättämään aidon uteliaisuuden johonkin asiaan, ei oppimista voi estää. Marista on parasta, kun teiniangstin keskellä pyristelevälle nuorelle pystyy luomaan uskoa ja luottoa omiin kykyihin ja oppimiseen ja tarjoamaan eväitä elämään. Silloin on jo saavuttanut paljon. Marin mottona on: ”Jos purosta poistetaan kivet, se lakkaa solisemasta.”

Lotta Suviranta

Lotta toimii lukion ja perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon lehtorina Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Lotta pitää  paljon liikunnan opettamisesta, mutta terveystieto on alkanut viedä häntä vuosi vuodelta enemmän mennessään. Innostus ja kiinnostus hänen opettamaansa oppiainetta kohtaan on jo pitkään motivoinut Lottaa tekemään osan opetusmateriaaleistaan itse. Tästä lähtökohdasta hänestä oli luontevaa siirtyä oppimateriaalin tekijäksi. Lotta on myös mukana lukion Terve-sarjan tekijäryhmässä, mikä on antanut hänelle hyvää perspektiiviä yläkoulun oppikirjatyöhön. Yksi Lotan opetuksen kulmakivistä on kriittiseen ajatteluun ohjaaminen ja kannustaminen. Varsinkin mediakriittisyys on tärkeä taito, ja se on myös Lotan intohimon kohde. Oppilaille Lotta toivoo antavansa eväitä elämään ja ajattelemisen aiheita. Hän kokee sen  toteutuvan esimerkiksi silloin, kun hän kuulee käytävällä oppitunnin jälkeen, kuinka oppilaat jatkavat keskustelua tunnin aiheesta.

Karri Hiltunen

Karri Hiltunen toimii Jyväskylässä Palokan yhtenäiskoulussa liikunnan ja terveystiedon opettajana. Pitkän työuran tehneenä hän on oppinut arvostamaan oppimateriaaleja, jotka ovat havainnollisia ja selkeitä, tarjoavat sopivia haasteita erilaisille oppijoille ja innostavat opiskelemaan. Hänen mielestään Helsingin Sanomien joka perjantai julkaistavissa lasten tiedekysymyksissä on tavoitettu jotain oleellista lasten oppimisesta: lapset ja nuoret ovat lähtökohtaisesti uteliaita ja tiedonhaluisia. ​Vaikeitakin asioita voidaan käsitellä, kunhan ne on pilkottu sopivan kokoisiksi ja kerrotaan lapsille sopivalla tavalla. Karrin mielestä opettamisessa ja oppimisessa hienointa on aito kiinnostus ja ne hetket, kun ”koulussa oleminen” unohtuu. Hänen mielestään parhaita hetkiä ovat ne, kun jokin asia kiinnostaa oppilaita niin paljon, että se herättää kommentteja, kysymyksiä tai keskustelua pidemmäksi aikaa kuin opettaja oli suunnitellut. Ja siinä kohtaa hän vinkkaa laittamaan opettajan suunnitelman paperinkeräykseen.

Heli Tikkanen

Heli Tikkanen opettaa biologiaa, terveystietoa ja kemiaa Suutarinkylän peruskoulussa Helsingissä ja ohjaa myös koulunsa tukioppilastoimintaa. Oppimateriaalin tekijänä hän haluaa  olla mukana kehittämässä terveystiedon opetusta. Heli näkee, että laadukas oppimateriaali on suuri tuki kiireisessä arjessa. Työssään hän kohtaa hyvin erilaisia oppijoita, joten hän arvostaa oppimateriaaleja, joista saa apua opetuksen eriyttämiseen. Heli kokee voivansa vaikuttaa asioihin oppimateriaalin tekijänä ja terveystiedon opettajana. Hänestä hienointa opettamisessa on pienet ja suuret onnistumiset.

Avainsanat: Lähde
Kenelle: Opettajat