3

Kotitaloustaito

Kotitaloustaito innostaa kotitaloustaitojen oppimiseen yksin ja yhdessä

Sarjan esittely

Kaikki tarvitsevat kotitaloustaitoja! 

Kotitaloustaidot ovat jokaiselle tärkeitä taitoja. Uudistettu Kotitaloustaito-sarja kattaa kotitalouden opetussuunnitelman sisältöalueet ja antaa hyvät välineet perustaitojen opettamiseen ja oppimiseen. Tavoitteena on ohjata oppilasta keskeisten käsitteiden ja taitojen hallintaan, ja näin myös kotitaloudelliseen ajatteluun nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Arviointi on huomioitu sarjassa monipuolisella tavalla. Materiaalissa on laaja-alaista osaamista tukevia tehtäviä sekä apua opetuksen eriyttämiseen. Mukana ovat myös ohjeet oppimispäiväkirjan pitämiseen ja portfolion kokoamiseen. 

Kotitalous-oppiaineen vahvuus on monialaisuus. Kotitaloustaito-sarja tarjoaakin runsaasti innostavia ideoita monialaiseen opettamiseen ja toteuttamiseen muun muassa oppimisprojektityöaiheiden muodossa.

Kotitaloustaito -sarjan vahvuudet

  • Taidon oppimisprosessin keskeiset vaiheet on esitetty selkeästi. 
  • Havainnolliset työvaihekuvat helpottavat oppimista. 
  • Ilmiöt ja lisätiedot auttavat hahmottamaan asiakokonaisuuksia. 
  • Perusohjeet kädentaitojen oppimiseen helpottavat tukea tarvitsevia. 
  • Tehtävät kannustavat harjoittelemaan kotitaloustaitoja koulun ulkopuolella.

Tekijät

Pia Harjula, Hille Janhonen-Abruquah ja Minna Löytty-Rissanen
Tutustu tekijöihin ›

Kaikki opettajan digimateriaalit nyt samassa paketissa

Yksinkertaistimme opettajan digimateriaalien hankintaa ja hinnoittelua. Saat kaikki oppimateriaalisarjaan sisältyvät opettajan digimateriaalit käyttöösi yhdellä lisenssillä.

Kotitaloustaito-sarjan opettajan digimateriaalien lisenssiin sisältyvät:

  • digiopetusmateriaali
  • tulostettavat kokeet.

​Tilaa opettajan digimateriaali suoraan välittäjältä tai sähköpostitse asiakaspalvelustamme (asiakaspalvelu@sanomapro.fi).

Tutustu käyttäjäetuihin ja hinnastoon »

Katso video ja tutustu sarjaan

 

Painetut materiaalit

Kotitaloustaito 7–9 

Kotitaloustaito 7–9 -kirja soveltuu yläkoulun kaikkien vuosiluokkien opetukseen. Kirjan keskeisimmät aihealueet ovat ruokaosaaminen ja ruokakulttuurit, kuluttaja- ja talousosaaminen sekä asumisen taidot ja yhdessä eläminen. Opittaviin kokonaisuuksiin tutustutaan aloitusaukeamien orientoivien kysymysten avulla. Runsas kuvitus ja selkeät kuvasarjat olennaisista työvaiheista helpottavat oppimista. Tehtävälaatikot sekä ilmiö- ja lisätietolaatikot antavat laajempaa tietoa käsiteltävistä aiheista ja ohjaavat ajattelemaan. 

Ruokakulttuurit 

Ruokakulttuurit-kirja on kotitalouden syventävä oppikirja, jossa tutustutaan ruokakulttuurien muotoutumiseen vaikuttaneisiin tekijöihin sekä kotimaisen ja kansainvälisen ruokakulttuurin maailmaan. Aiheet ohjaavat pohtimaan myös omaa ruokakulttuuria. Kirjan kotimaiset ja kansainväliset ruokaklassikot kotitalousopetukseen muunneltuna sekä raikas kuvitus innostavat kokeilemaan ja onnistumaan koulussa ja kotona. 

Taitovihko 

Taitovihko on harjoituskirja, jonka avulla opitaan monia kotona tarvittavia kädentaitoja. Taitovihon tehtävät liittyvät ruokaan ja ruokakulttuureihin, kuluttaja- ja talousosaamiseen, kodin hoitamiseen sekä yhteistyöhön ja arviointiin. Vihkoa voidaan täyttää koulussa ja kotona, ja se toimii opettajalle myös oppilaan arvioinnin tukena.

Digitaaliset materiaalit

Digiopetusmateriaali 

Digiopetusmateriaali helpottaa opettajan työn suunnittelua ja työtä oppituntien aikana. Havainnollinen materiaali on jäsennelty oppikirjan jaksojen mukaan, joten aiheet löytyvät helposti. Opettaja voi käyttää materiaalista löytyviä valmiita tuntisuunnitelmia ja opetusdioja. Materiaalissa on myös työvaihekuvia, videoita ja linkkejä sekä runsaasti tulostettavia tehtävämonisteita. 

Kotitaloustaito 7–9 -digikirja 

Kotitaloustaito 7–9 -digikirja sisältää painetun kirjan sisältöjen lisäksi videoita ja monipuolisia tehtäviä, joita oppilas tekee sähköisesti. 

Tulostettavat kokeet 

Tulostettavat kokeet sisältävät tasoltaan erilaisia, valmiiksi pisteytettyjä tehtäviä ja kuvia, joista opettaja voi koota haluamansa kokeen. Tehtävät ovat muokattavia.

Tutustu ja lue lisää