3

Kärki

Kärki on moderni ja kielitietoinen yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarja.

Sarjan esittely

Kärki-sarja korostaa kirjoitustaitoja, tiedon etsintää ja draamaa 

Kärki keskittyy lukemiseen, kirjoittamiseen, puhumiseen ja kielen monimerkityksellisyyden tutkimiseen. Kärki houkuttelee myös eläytymään luettuun ja opettaa kirjallisuuden ymmärtämisessä tarvittavia käsitteitä, klassikoita ja nykykirjallisuutta 7. luokasta alkaen. Tässä opettajan apuna on digiopetusmateriaali, jonka avulla oppilaita on helppo motivoida. 

Kärki opettaa kokonaisvaltaisesti kirjoittamista: kirjoittamaan opitaan vain kirjoittamalla. Siksi järjestelmällisesti kaikissa jaksoissa kirjoitetaan eripituisia tekstejä, joita havainnoidaan ja tarkastellaan ohjatusti tekstinteon eri näkökulmista. 

Kärki opettaa kädestä pitäen myös tiedonetsintätaitoja. Tiedon etsintä, hakusanojen käyttö ja toiseen tekstiin viittaaminen ovat tärkeitä taitoja, joita tarvitaan niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Kärjen jaksoissa toistuvat tiedonetsintätehtävät kannustavat oppilasta etsimään tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta.

Draaman työtavat ja toiminnallisuus ovat keskeisiä Kärki-sarjassa. Kaikissa jaksoissa on draaman keinoja hyödyntäviä työtapoja, joissa toisaalta rohkaistaan oppilaita ilmaisemaan itseään ja toisaalta toimimaan ryhmänä.

Kärki -sarjan vahvuudet

  • Oppiminen kirjoittamisen ja oman tekstin tutkimisen kautta
  • Tiedonetsintätaidot
  • Draaman työtavat ja toiminnallisuus
  • Eriyttämisen eri mahdollisuudet
  • Arttu-sovelluksen avulla kuunneltavat kaunokirjalliset tekstit.

Tekijät

Katri Karvonen, Sari Lottonen ja Helena Ruuska

Kärki - sarja äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun

 

Tekijöiden terveiset

Kärki keskittyy lukemiseen, kirjoittamiseen, puhumiseen ja kielen monimerkityksellisyyden tutkimiseen. Kärki on pysäkki, josta jokainen suunnistaa yksin ja yhdessä omille oppimispoluilleen. Kärki taipuu moneen perusasioita unohtamatta!

Kaikki sarjan opettajan digimateriaalit nyt samassa paketissa

Yksinkertaistimme opettajan digimateriaalien hankintaa ja hinnoittelua. Saat kaikki oppimateriaalisarjaan sisältyvät opettajan digimateriaalit käyttöösi yhdellä lisenssillä.

Kärki-sarjan opettajan digimateriaalien lisenssiin sisältyvät:

  • digiopetusmateriaali
  • muokattavat kokeet.

​Tilaa opettajan digimateriaali suoraan välittäjältä tai sähköpostitse asiakaspalvelustamme (asiakaspalvelu@sanomapro.fi).

Tutustu käyttäjäetuihin ja hinnastoon »

Painetut materiaalit

Kärki-sarjaan kuuluu oppikirja sekä keskenään samaan tahtiin etenevät harjoituskirja ja suomi toisena kielenä -harjoituskirja. 

Oppikirjan kaunokirjalliset tekstit ovat kuunneltavissa Arttu-sovelluksella.

Digitaaliset materiaalit

Opettajan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat suunnittelua helpottavat opettajan aineisto, digiopetusmateriaali ja muokattavat kokeet. Opettajan aineisto sisältää opettajan oppaan ja ratkaisut oppikirjaan, harjoituskirjaan ja suomi toisena kielenä -harjoituskirjaan. 

Sarjaan saatavilla Arttu ja Ohjaamo

Helppokäyttöisen digiopetusmateriaalin taidekuvien, videoiden, äänien ja tehtävien avulla oppilaita motivoidaan äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisten sisältöjen maailmaan. Muokattavissa kokeissa opettaja voi koota kokeen valmiista, eritasoisista tehtävistä ja halutessaan laatia myös omia tehtäviä. 

Oppilaan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digikirja ja eriyttämiseen sopivat monipuoliset digilisätehtävät. Digikirja sisältää oppikirjan tekstit ja harjoitukset sekä harjoituskirjan tehtävät, ja herättää kiinnostuksen kuvien, äänten ja videoiden avulla.

OPS2016 ja Kärki-sarja

Haluamme helpottaa työtäsi ja pyysimme innostuneilta KÄRKI-sarjan tekijöiltä vinkkejä opetussuunnitelman toteuttamiseen. Kärki on syntynyt rinta rinnan OPS:n 2016 kanssa. Siksi Kärjen avulla on turvallista laatia oman koulun OPS.

Lue lisää

Tutustu ja lue lisää

Kaipaatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä