3

Inspiraatiota opetukseen

Näin Kärki-sarja vastaa äidinkielen opetuksen haasteisiin

Kirjoittamaan opitaan vain kirjoittamalla. Siksi uudessa äidinkielen ja kirjallisuuden Kärki-sarjassa opetetaan kokonaisvaltaisesti kirjoittamista. Aineenopettaja Minna Lehtinen kertoo, miten Kauhavan yläkoulussa on otettu vastaan uusi kirjoittamista painottava oppimateriaalisarja.

Opettajat ovat olleet viime vuosina huolestuneita nuorten kirjoitustaitojen heikkenemisestä. Siksi uusi äidinkielen ja kirjallisuuden Kärki-sarja on suunniteltu ennen kaikkea tukemaan kirjoittamista. Kaikissa jaksoissa kirjoitetaan eripituisia tekstejä, joita tarkastellaan tekstinteon eri näkökulmista.

– On hyvä, että oppilaan ei tarvitse aina kirjoittaa pitkiä, useamman sivun tekstejä, vaan välillä voi kirjoittaa useita lyhyempiä tekstejä. Kärjessä on esimerkiksi hyviä Oma teksti -tehtäviä, joissa kirjoitetaan lyhyitä, viidenkymmenen sanan kirjoituksia vaihtelevista aiheista, Lehtinen kertoo.

Lukeminen on entistä haastavampaa

Nuorilla on huomattu olevan vaikeuksia erityisesti pitkien tekstien lukemisessa, Kärki-sarjan kaunokirjalliset tekstit voi lukemisen lisäksi myös kuunnella, mikä tukee tekstin ymmärtämistä. Tärkeintä on kuitenkin motivoida ja kannustaa nuoria erilaisten tekstien pariin.

– Kun tunneilla luetaan esimerkiksi kaksisivuista novellia, jotkut oppilaat saattavat huudahtaa, etteivät he pysty lukemaan niin pitkiä tekstejä. Myös kokonaisten kirjojen lukeminen on entistä haastavampaa. Luemme toisinaan käsiteltävää kirjaa aluksi oppitunnilla, jotta oppilaat pääsisivät paremmin vauhtiin. Huolestuttavan moni ei kuitenkaan saa jatkettua kirjaa loppuun kotona, Lehtinen kertoo.

Ennen kaikkea Kärki-sarja houkuttelee eläytymään luettuun ja opettaa koko yläkoulun ajan kirjallisuuden ymmärtämisessä tarvittavia käsitteitä, klassikoita ja nykykirjallisuutta. Kaikissa kirjasarjan jaksoissa on myös pieniä draamaharjoituksia, joiden avulla oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään.

– Pidän siitä, että Kärjessä käsitellään paljon kirjallisuutta. Oikeastaan siinä ollaan äidinkielen ja kirjallisuuden ytimessä: luetaan tekstiä ja ymmärretään, mitä se sisältää. Omat oppilaani ovat pitäneet kirjan teksteistä ja niistä syntyneistä keskustelusta sekä omien tekstien ja draaman tuottamisesta näiden tekstien pohjalta.

Kärjen digitaalinen materiaali innosti ottamaan kirjasarjan käyttöön myös muilla luokka-asteilla

Kärki-sarjan kokonaisuus ja tuore henki innostivat Lehtistä ottamaan uuden opetussuunnitelman mukaisen oppikirjasarjan käyttöön kaikilla opettamillaan luokka-asteilla. Lehtinen innostui erityisesti Kärjen digiopetusmateriaalista.

– Siirryin käyttämään Kärkeä myös kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla uutena oppikirjana, koska kaikki materiaali on Kärjessä niin valmiina, Lehtinen kuvailee.

Kärjen digiopetusmateriaali tarjoaa esimerkiksi loistavat alkuvirittelyt käsiteltäviin aiheisiin sekä elävöittävää opetusmateriaalia, jolloin opettajan ei tarvitse keksiä kaikkea itse.

– Digitaalinen materiaali ja painetut kirjat muodostavat hyvän parin. Oppilaat opiskelevat edelleen tekstien lukemista ja kirjoittamista perinteisin keinoin, mutta digitaaliset materiaalit ja niiden pelillisyys motivoivat oppilaita omalla tavallaan. Mielestäni kustantajan kannattaa ehdottomasti panostaa digitaalisiin materiaaleihin. Ne herättävät oppilaiden kiinnostuksen aivan uudella tavalla.

 

Käyttäjämme Minna Lehtinen, filosofian maisteri ja äidinkielen opettaja

  • Minna Lehtinen on opettanut äidinkieltä ja kirjallisuutta Kauhavan yläkoulussa kahdenkymmenen vuoden ajan.
  • Lehtisellä on käytössään Kärjen oppikirja, harjoituskirja ja digitaaliset materiaalit.
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Miksi Huima on niin huima?

Inspiraatiota opetukseen

Loistovinkki: Luovan kirjoittamisen tehtävä Minna Canthin päivään

Inspiraatiota opetukseen

Loistovinkki: Draamaharjoitus Kalevalan ongelmista