3

Inspiraatiota opetukseen

Oletko jo tutustunut Kärki-sarjan S2-opetuksen mahdollisuuksiin?

Kärki Harjoituksia Suomi toisena kielenä -kirjoissa oppijoiden tarpeet on huomioitu monella tavalla.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan on tärkeää, että suomi toisena kielenä -oppimäärää opiskelevat lukevat ja kirjoittavat samoja tekstejä ja tekstilajeja kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kärki-sarjan S2-harjoituskirjan tekijämme kertovat, miten tämä on otettu sarjassa huomioon.

– Kärki-sarjan suomi toisena kielenä -harjoituskirjoissa on runsaasti tekstejä ja monipuolisia tekstilajeja. Harjoituskirjan tekstien pituus vaihtelee. Pidempiä tekstejä on pilkottu ja tehtäviä on sijoitettu tekstin väliin, mikä helpottaa hahmottamista. Esimerkiksi kahdeksannen luokan harjoituskirjassa oleva scifinovelli Pienen rasian jumala on kirjailija Anne Leinosen erityisesti suomea toisena kielenä opiskeleville muokkaama, Anne Luusalo kertoo.

Suomalainen kulttuuri tutuksi kielen opiskelun avulla

Vieraan kielen opiskelussa sukelletaan syvälle kyseisen maan kulttuuriin. Näin tehdään myös Kärki-sarjassa. Suomi toisena kielenä -harjoituskirjoissa on tehtäviä, joissa oppilas vertaa keskenään suomea ja muita hänelle tuttuja kieliä sekä eri kulttuurien ilmiöitä suomalaiseen kulttuuriin.

– Seitsemännen luokan kirjassa oppilas esimerkiksi täydentää suomalaista juhlakalenteria muiden kulttuurien juhlilla ja yhdeksännen luokan harjoituskirjassa oppilas voi tehdä kulttuurikollaasin valitsemastaan maasta ja vertailla Suomen kansallislaulun sanoja jonkin muun maan kansallislauluun, Reetta Haapamäki kuvailee.

Kärki Harjoituksia Suomi toisena kielenä -kirjat soveltuvat Haapamäen mukaan parhaiten oppilaille, jotka ymmärtävät ja osaavat tuottaa erilaisia tekstejä, vaikka tarvitsevatkin vielä ohjaamista ja tukea esimerkiksi keskeisen sisällön ja sävyjen tunnistamisessa. Harjoituskirjojen monipuoliset tehtävät tukevat suomen kielen taidon kehittymistä kohti sujuvaa peruskielitaitoa. Ne ohjaavat oppilasta myös kartuttamaan sanastoaan itsenäisesti.

Näin Kärki-sarjan S2-materiaalit tukevat opetustasi

Kärki Harjoituksia Suomi toisena kielenä -kirjat on suunniteltu niin, että niitä voi käyttää rinnakkain Kärki Harjoituksia -kirjojen kanssa.

– Jos opetusryhmässäsi on sekä suomea äidinkielenään että toisena kielenä opiskelevia, työskentelyä helpottaa se, että molemmissa harjoituskirjoissa samaa aihetta käsittelevät harjoitukset löytyvät samoilta sivuilta. Suomi toisena kielenä -harjoituskirjat sopivat hyvin käytettäväksi myös erillisessä suomi toisena kielenä -opetuksessa. Erityisesti S2-oppijoita varten harjoituskirjan lopussa on erillinen Kielitieto-osa, jossa on myös tehtäviä, Anne Luusalo kertoo.

Harjoituskirjoissa on pyritty Luusalon mukaan helppolukuisuuteen ja havainnollisuuteen.

– Harjoitusten tehtävänannoissa on käytetty keskeistä sanastoa ja yksinkertaisia virkerakenteita. Tehtävänantoja ja tekstejä on rivitetty niin, että virkkeiden rajakohdat on helppo hahmottaa. Osassa harjoituksia yhtenäisen tekstin virkkeet on numeroitu omille riveilleen. Lisäksi monet teksteistä on kirjoitettu yhteen palstaan. Näin marginaaliin on voitu lisätä sanastoa tai sanastokuvia, Luusalo kuvailee.

– Seitsemännen luokan kirjassa tekstejä on muokattu niin, että sanat ovat tuttuja ja virkerakenteet yksinkertaisia. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan harjoituskirjoissa tekstejä on muokkaamisen sijaan lyhennetty ja niihin on liitetty sanastoja, joihin on valittu vaikeimpia ja harvinaisimpia sanoja ja fraaseja, Reetta Haapamäki jatkaa.

Tehtävien teemat ovat nuorille tuttuja. Esimerkiksi seitsemännen luokan suomi toisena kielenä -kirjassa urheiluselostus ja uutinen kirjoitetaan jalkapallo-ottelusta, kun äidinkielisten oppilaiden harjoituskirjassa kirjoitetaan pesäpallo-ottelusta. Tehtävien teemoihin samaistuminen on tärkeä motivointitekijä.

– Myös kielitietotehtävien sanasto on pyritty valitsemaan niin, että se on mahdollisimman tuttua. Näin oppilas ei joudu ponnistelemaan tekstin ymmärtämiseksi vaan voi keskittyä kielitietoasian harjoittelemiseen, Haapamäki kertoo lopuksi.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Näin Kärki-sarja vastaa äidinkielen opetuksen haasteisiin

Opevinkit

Kärki-sarjan vinkki elämäntarinoiden käsittelyyn

Tekijämme

Tutustu Kärki-sarjan tekijöihin