3

Argumentti

Argumentti innostaa opiskelijaa problematisoimaan, eksplikoimaan ja argumentoimaan

Sarjan esittely

Argumentin avulla filosofian taidot ja tiedot haltuun

Lukion filosofian sarja Argumentti käsittelee filosofian tietoja ja taitoja opiskelijalähtöisesti ja innostavasti. Argumentin avulla opiskelija oppii perustelemaan ja soveltamaan filosofista tietoa, ja sarja antaa myös eväitä muihin lukion oppiaineisiin ja ympäröivän maailman ymmärtämiseen.

Argumentti on päivitetty uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Uudistuksessa on pidetty kiinni sarjan selkeydestä ja opiskelijalähtöisyydestä. Lukuja on muokattu ja tekstiä hiottu entistä luettavammaksi. Lukemista helpottavat selkeät ja sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet. Uudistettu kuvamaailma kuvateksteineen johdattaa opiskelijaa pohtimaan filosofisia kysymyksiä. Lukukohtaiset tiivistelmät ja luvun keskeiset käsitteet auttavat pääasioiden kertaamisessa.

Argumentti sisältää monipuolisia digitaalisia tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi seurata omaa oppimistaan. Tehtävät tukevat monipuolisen arvioinnin toteutumista. Osa tehtävistä on itsetarkistuvia, ja näitä tehtäviä opiskelija pystyy tekemään myös itsenäisesti. Tehtävät sisältävät myös ajankohtaisia aineistoja.

Opettajalle Argumentti on työkalu, joka taipuu oman opetuksen suunnitteluun. Opettaja voi muokata sisältöjä Sanoma Pron Kampuksessa: ajankohtaisista aineistoista ja tehtävistä voi helposti valita omaan opetukseen sopivimmat vaihtoehdot. Oppimateriaalin sisältöjä voi järjestellä uudestaan ja piilottaa, ja joukkoon voi myös lisätä omia materiaaleja. Opettaja voi seurata opintojen edistymistä reaaliajassa Ohjaamosta.

Sarjan vahvuudet

 • Argumentti käsittelee hankaliakin filosofian aiheita opiskelijaystävällisesti ja ymmärrettävästi. Erilaisten ajatuskokeiden esittely ohjaa filosofiseen pohdintaan.
 • Koonnit ja elementit rytmittävät lukemista. Kiinnostava kuvitus syventää käsiteltäviä aiheita ja antaa pohdittavaa.
 • Monipuoliset tehtävät harjoittavat ajattelutaitoja.
 • Argumentti on opettajalle mainio työkalu opetuksen suunnitteluun: digikirja opettajan aineistoineen on muokattavissa ryhmän tarpeisiin.
 • Argumentti sopii erinomaisesti myös etä- ja itsenäiseen opiskeluun: digitehtävät auttavat hahmottamaan omaa edistymistä, ja kommunikointi opiskelijan ja opettajan välillä on helppoa Ohjaamon avulla.

Tekijät

Ilmari Hirvonen, Matti Mäkikangas ja Seppo Nyyssönen
Tutustu tekijäryhmään »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Oppikirjat

Painetut oppikirjat sisältävät tekstit, kuvat ja muutamia lukukohtaisia tehtäviä. Kirjat ovat selkeitä, ja tekstit on hiottu opiskelijan tarpeet edellä. Lukemista helpottavat koonnit ja elementit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat hahmottamaan tekstien tärkeimmät sisällöt. Kuvamaailma on tärkeä osa sisällön opiskelua: se sisältää pohdittavaa ja elävöittää tekstejä. Ulkoasu on selkeä, rauhallinen ja raikas. Painetut kirjat ovat saatavilla moduuleista 1—3.

Digikirja

Digikirjat sisältävät kunkin moduulin kaikki aineistot: samat tekstit, kuvat ja koonnit kuin painetuissa oppikirjoissa ja lisäksi runsaasti erilaisia tehtäviä ja niihin erilaisia aineistoja, esimerkiksi videoita, artikkeleita ja kuvia. Kaikki tekstit ovat myös kuunneltavissa. Osa tehtävistä on itsetarkistuvia, ja ne antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella itsenäisesti ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun oppikirjan käyttäjä voi kuunnella oppikirjan luvut.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—4 digikirjat
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeiden suorittamista varten.

 • Moduulien 1—4 digikirjat
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Argumentti 1

Argumentti 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2021) on lukion filosofian ensimmäisen moduulin oppimateriaali. Opiskelijalähtöisesti kirjoitetut sisällöt innostavat filosofian pariin ja antavat oivalliset välineet ajattelutaitojen kehittämiseen.

Argumentti 2

Argumentti 2 Etiikka (LOPS 2021) on lukion filosofian toisen moduulin oppimateriaali. Argumentin avulla opiskelija oppii perustelemaan ja soveltamaan filosofista tietoa. Opiskelijalle tulevat tutuiksi esim. etiikan peruskäsitteet ja osa-alueet.

Argumentti 3

Argumentti 3 Yhteiskuntafilosofia (LOPS 21) on lukion filosofian kolmannen ja ensimmäisen valinnaisen moduulin oppimateriaali. Opiskelijalle tulevat tutuiksi kaikki yhteiskuntafilosofian tärkeimmät ulottuvuudet ja käsitteet.

Argumentti 4

Argumentti 4 Totuus (LOPS 21) on lukion filosofian neljännen ja valinnaisen moduulin oppimateriaali. Materiaalin sisällöt ohjaavat opiskelijaa tutustumaan tietoon ja totuuteen liittyviin filosofisisiin kysymyksiin. Argumentti 4 on julkaistu vain digikirjana.

 • Argumentti 4 -digikirja, julkaistu
 • Argumentti 4 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, julkaistu

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Tutustu sarjaesittelyn ja käyttäjäkoulutuksen tallenteisiin

Argumentti-sarjan videot

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä