3

Argumentti

Kaikki mitä tarvitset!

Argumentin avulla filosofian tiedot ja taidot haltuun

Lukion filosofian sarja Argumentti käsittelee filosofian tietoja ja taitoja opiskelijalähtöisesti ja innostavasti. Argumentin avulla opiskelija oppii perustelemaan ja soveltamaan filosofista tietoa, ja sarja antaa myös eväitä muihin lukion oppiaineisiin ja ympäröivän maailman ymmärtämiseen. 

Argumentti kannustaa filosofiseen pohdintaan  

Argumentti käsittelee hankaliakin filosofian aiheita opiskelijaystävällisesti ja ymmärrettävästi. Erilaisten ajatuskokeiden esittely ohjaa filosofiseen pohdintaan.

Sopiva sisällön määrä tukee oppimista 

Argumentissa on kiinnitetty erityistä huomiota sisällön sopivaan määrään ja opiskelijaystävälliseen esitystapaan. Luvut on jaettu selkeiksi alaluvuiksi. Lukukohtaiset tiivistelmät ja luvun keskeiset käsitteet auttavat pääasioiden kertaamisessa. Kiinnostava kuvitus syventää käsiteltäviä aiheita ja antaa pohdittavaa.

Monipuoliset tehtävät harjoittavat ajattelutaitoja  

Oppituntia ja itsenäistä opiskelua varten joka luvussa on runsaasti erilaisia tehtäviä: avoimia tehtäviä, aineistotehtäviä ja itsetarkistuvia digitaalisia tehtäviä. Argumentin digitaaliset tehtävät auttavat hahmottamaan omaa edistymistä, ja kommunikointi opiskelijan ja opettajan välillä on helppoa Ohjaamon avulla.

Argumentti auttaa opettajaa 

Argumentin selkeä rakenne ja sopivasti rajattu sisältö helpottavat opettajan työtä. Argumentti-sarjan kirjat on jaettu luvuiksi niin, että moduulin voi käydä läpi luku kerrallaan. Kaikkiin lukuihin kuuluu useita oppituntivinkkejä, jotka sisältävät esim. motivointia, ryhmätöitä, draamaa, videoita ja muokattavat PowerPoint-pohjat opettajan käyttöön.

Sarjan tekijät

Ilmari Hirvonen, Matti Mäkikangas ja Seppo Nyyssönen.
Tutustu tekijäryhmään »

Uutta lukuvuoteen 2024

Katso videolta, mitä uutta Argumentti-sarjaan on tulossa! 

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Oppikirjat

Painetut oppikirjat sisältävät tekstit, kuvat ja muutamia lukukohtaisia tehtäviä. Kirjat ovat selkeitä, ja tekstit on hiottu opiskelijan tarpeet edellä. Lukemista helpottavat koonnit ja elementit sekä sopivan mittaiset tekstikokonaisuudet auttavat hahmottamaan tekstien tärkeimmät sisällöt. Kuvamaailma on tärkeä osa sisällön opiskelua: se sisältää pohdittavaa ja elävöittää tekstejä. Ulkoasu on selkeä, rauhallinen ja raikas. Painetut kirjat ovat saatavilla moduuleista 1—3.

Digikirja

Digikirjat sisältävät kunkin moduulin kaikki aineistot: samat tekstit, kuvat ja koonnit kuin painetuissa oppikirjoissa ja lisäksi runsaasti erilaisia tehtäviä ja niihin erilaisia aineistoja, esimerkiksi videoita, artikkeleita ja kuvia. Kaikki tekstit ovat myös kuunneltavissa. Osa tehtävistä on itsetarkistuvia, ja ne antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella itsenäisesti ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun oppikirjan käyttäjä voi kuunnella oppikirjan luvut.

Sanastot-sovellus (tulossa keväällä 2024)

Sanastot-sovelluksen avulla voi harjoitella kunkin moduulin käsitteitä kätevien kääntökorttien avulla. Sovelluksessa on myös aakkosellinen sanasto, josta löytyy käsitteet selityksineen.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Tuotteet

Argumentti 1

Argumentti 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2021) on lukion filosofian ensimmäisen moduulin oppimateriaali. Opiskelijalähtöisesti kirjoitetut sisällöt innostavat filosofian pariin ja antavat oivalliset välineet ajattelutaitojen kehittämiseen.

Argumentti 2

Argumentti 2 Etiikka (LOPS 2021) on lukion filosofian toisen moduulin oppimateriaali. Argumentin avulla opiskelija oppii perustelemaan ja soveltamaan filosofista tietoa. Opiskelijalle tulevat tutuiksi esim. etiikan peruskäsitteet ja osa-alueet.

Argumentti 3

Argumentti 3 Yhteiskuntafilosofia (LOPS 21) on lukion filosofian kolmannen ja ensimmäisen valinnaisen moduulin oppimateriaali. Opiskelijalle tulevat tutuiksi kaikki yhteiskuntafilosofian tärkeimmät ulottuvuudet ja käsitteet.

Argumentti 4

Argumentti 4 Totuus (LOPS 21) on lukion filosofian neljännen ja valinnaisen moduulin oppimateriaali. Materiaalin sisällöt ohjaavat opiskelijaa tutustumaan tietoon ja totuuteen liittyviin filosofisisiin kysymyksiin. Argumentti 4 on julkaistu vain digikirjana.

  • Argumentti 4 -painettu kirja, ilmestyy loppuvuodesta 2024
  • Argumentti 4 -digikirja, julkaistu
  • Argumentti 4 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

  • Moduulien 1—4 digikirjat
  • Opettajan aineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

  • Moduulien 1—4 digikirjat
  • Opettajan aineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu sarjaan paremmin

Verson ja Argumentin sarjaesittely

Sarjan esittelytilaisuuden tallenteesta tutustut sarjaan paremmin ja saat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» 

Katso Argumentti-sarjan käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä