3

Areena

Täysin uudenlainen digitaalinen historian sarja auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja antaa välineitä tulevaisuuden pohtimiseen.

Sarjan esittely

Hallitse historiaa Areenalla!

Areena on täysin uudenlainen digitaalinen oppimateriaali, jota on kehitetty yhdessä opettajien kanssa. Sarja oli kehitysvaiheessa testikäytössä useassa eri lukiossa. Areenassa painotetaan ajattelun taitoja ja lähteiden kriittistä tulkintaa. Historian kehityskulkuja käsitellään Areenassa uudella tavalla: oppimateriaalin uudenlainen rakenne tukee menneisyyden ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan muutosta ja jatkuvuutta, syy-seuraussuhteita sekä ihmisten arkielämää ja toimintamahdollisuuksia käsiteltyinä aikoina.

Ihmisoikeudet, demokratia ja tasa-arvo nousevat esiin keskeisinä ilmiöinä menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tehtävissä harjoitellaan monipuolisesti historian taitoja, erityisesti historiallisen lähdeaineiston käyttämistä. Perustekstit avaavat kunkin aikakauden syy-seuraussuhteita, muutosta ja jatkuvuutta. Näkökulmat syventävät käsiteltyjä aiheita ja laajentavat ymmärrystä ilmiöistä. Huolella valitut kuvat, tilastot ja aineistot syventävät ymmärrystä historiasta ja auttavat kehittämään historiatietoisuutta ja historian taitoja.

Sarjan sisällöt ovat opettajan muokattavissa: ajankohtaisista aineistoista ja tehtävistä voi helposti valita omaan opetukseen sopivimmat vaihtoehdot. Oppimateriaalin sisältöjä voi järjestellä uudestaan ja piilottaa, ja joukkoon voi myös lisätä omia materiaaleja. Monipuoliset digitaaliset tehtävät sisältävät avoimien tehtävien lisäksi itsetarkistuvia tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi seurata oppimistaan. Opettaja ja opiskelija voivat seurata opintojen edistymistä helposti reaaliajassa Ohjaamossa.

Areena on jatkossa täysin digitaalinen.

Sarjan vahvuudet

 • Opettajalle Areena on oivallinen työkalu opetuksen suunnitteluun. Digitaalinen oppimateriaali on muokattavissa ryhmän tarpeisiin, ja sisältöjä voi järjestellä uudestaan, lisätä ja piilottaa.
 • Opiskelijoiden suoritukset näkyvät kätevästi Ohjaamossa, mikä helpottaa monipuolisen arvioinnin toteuttamista.
 • Tarkkaan laadituissa teksteissä on kiinnitetty huomiota käsitteiden ymmärrettävään määrittelyyn ja käyttöön. 
 • Opiskelu pohjautuu omaan aktiiviseen tekemiseen, jolloin oppimisesta tulee oivaltavaa ja mielekästä.
 • Digitaaliset tehtävät antavat selkeän kuvan omasta osaamisesta ja tarjoavat välineet monipuoliseen itsearviointiin.
 • Aineistoihin perustuvat digitehtävät ohjaavat tutkimaan historian ilmiöitä ja toimivat myös itsenäisessä opiskelussa.

Tekijät

Juhana Aunesluoma, Ossi Kokkonen, Suvi Randén, Janne Rilla, Mari Vares ja Soile Varis
Tutustu tekijöihin »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Digikirja

Digikirja sisältää moduulin kaikki monipuoliset ja huolella tehdyt ja valitut sisällöt: perus- ja näkökulmatekstit, monipuoliset tehtävät, videot, lähdeaineistot sekä kartat, graafit, artikkelit ja kuvat.

Itsetarkistuvat tehtävät antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan. Avoimissa tehtävissä harjoitellaan erityisesti monipuolisten lähteiden ja aineistojen tulkintaa.

Digikirjan lisäksi pakollisiin opintoihin on saatavilla on erillinen tekstikirja, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden lukea perustekstit myös painetussa muodossa.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti opiskelijan omalla älylaitteella.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—4 digikirjat
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeisiin valmistautumista varten.

 • Moduulien 1—4 digikirjat
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet

Areena 1

Areena 1 Ihminen, ympäristö ja historia (LOPS 2021) on materiaali lukion historian ensimmäisen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Ilmiöitä tarkastellaan eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta.

 • Areena 1 -digikirja
 • Areena 1 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Areena 2

Areena 2 Kansainväliset suhteet (LOPS 2021) on materiaali lukion historian toisen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu.

 • Areena 2 -digikirja
 • Areena 2 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Areena 3

Areena 3 Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2021) on materiaali lukion historian kolmannen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan ja analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan.

 • Areena 3 -digikirja
 • Areena 3 Abitti-kokeet ja Kompassi-kokeet

Areena 4

Areena 4 Eurooppalainen ihminen (LOPS 2021) on materiaali lukion historian neljännen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään.

 • Areena 4 -digikirja
 • Areena 4 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Tutustu sarjaan paremmin ja poimi vinkit sarjan käyttöön

Katso kaikki Areenan videot ›

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä