3

Areena

Täysin digitaalinen lukion historian sarja auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja antaa välineitä tulevaisuuden pohtimiseen.

Hallitse historiaa Areenalla!

Areena on täysin digitaalinen historian oppimateriaalisarja, jossa painotetaan ajattelun taitoja ja lähdekritiikkiä. Areenan rakenne tukee menneisyyden ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan muutosta ja jatkuvuutta, sekä ihmisten arkea eri aikoina.

Areena on täysin digitaalinen historian sarja

Areena-sarjan digikirjat ja opettajan materiaalit ovat helppokäyttöisiä, koska ne on suunniteltu vain digitaaliseen käyttöön. Digikirjat sisältävät myös itsetarkistuvia tehtäviä, mikä helpottaa opettajan työtä.

Areenan sisältö keskittyy oleelliseen

Areena on toteutettu niin, että opetuksessa ehditään varmasti käsitellä kaikki kurssin keskeiset asiat. Teksteissä on panostettu selkeyteen ja historian suuriin linjoihin. Sisältö vastaa nykytutkimuksen käsityksiä ja painotuksia. Areenassa myös lähihistoria kytketään saumattomasti historialliseen jatkumoon.

Areenassa historiaa jäsennetään uudella tavalla,
tavallisen ihmisen näkökulmasta
 

Historiaa tarkastellaan kronologisesti, mutta jokaisen aikakauden käsittelyssä korostuu millaista tavallisten ihmisten elämä oli. Areenassa harjoitellaan tavallisen ihmisen asemaan asettumista eli historiallista empatiaa. Jokaista aikakautta varten on kolme lukua: ensimmäisessä käsitellään aikakauden syntyä ja taustaa, toisessa sitä millaista ihmisten elämä oli, ja kolmannessa aikakauden merkitystä ja vaikutuksia.  

Opettajan materiaali ja monipuoliset tehtävät
helpottavat opettajan työtä

Opettajan materiaalissa on runsaasti erilaisia tehtäviä luokkahuonetyöskentelyyn sekä oppimateriaalin ulkopuolelle ohjaavia linkkejä. Opettajan materiaali sisältää muokattavat tuntimuistiinpanot. Tehtävissä harjoitellaan etenkin historiallisen lähdeaineiston käyttöä, johon opiskelija saa apua Areenan sisältämistä esimerkkivideoista. Areenan itsetarkistuvat tehtävät helpottavat opettajan työtä, koska opiskelija saa välittömän palautteen suorituksestaan. 

Sarjan tekijät

Juhana Aunesluoma, Ossi Kokkonen, Suvi Randén, Janne Rilla, Mari Vares ja Soile Varis.

Tutustu tekijöihin »

Hanki Areena- ja Uutishuone -sarjojen pakollisten moduulien 1– 3 -materiaalit yhdellä digipaketilla

Saat näppärästi tilattua niin historian kuin yhteiskuntaopin pakollisten moduulien sisällöt yhdellä lisenssillä. Digipaketti sisältää digikirjat ja opettajan materiaalit.

Tutustu verkkokaupassa »

Vihdoin historian oppimateriaali, jota opettaja voi muokata omannäköisekseen

Kysyimme tekijäryhmään kuuluvalta Mari Varekselta, millaisia mahdollisuuksia Areena-sarja antaa opetukseen.

Lue lisää »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Digikirja

Digikirja sisältää moduulin kaikki monipuoliset ja huolella tehdyt ja valitut sisällöt: perus- ja näkökulmatekstit, monipuoliset tehtävät, videot, lähdeaineistot sekä kartat, graafit, artikkelit ja kuvat.

Itsetarkistuvat tehtävät antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan. Avoimissa tehtävissä harjoitellaan erityisesti monipuolisten lähteiden ja aineistojen tulkintaa.

Digikirjan lisäksi pakollisiin opintoihin on saatavilla on erillinen tekstikirja, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden lukea perustekstit myös painetussa muodossa.

Arttu

Arttu-sovelluksen avulla painetun kirjan lisämateriaalit aukeavat helposti opiskelijan omalla älylaitteella.

Opettajalle

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Tuotteet

Areena 1

Areena 1 Ihminen, ympäristö ja historia (LOPS 2021) on materiaali lukion historian ensimmäisen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Ilmiöitä tarkastellaan eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta.

 • Areena 1 -digikirja
 • Areena 1 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Areena 2

Areena 2 Kansainväliset suhteet (LOPS 2021) on materiaali lukion historian toisen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu.

 • Areena 2 -digikirja
 • Areena 2 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Areena 3

Areena 3 Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2021) on materiaali lukion historian kolmannen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan ja analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan.

 • Areena 3 -digikirja
 • Areena 3 Abitti-kokeet ja Kompassi-kokeet

Areena 4

Areena 4 Eurooppalainen ihminen (LOPS 2021) on materiaali lukion historian neljännen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään.

 • Areena 4 -digikirja
 • Areena 4 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Moduulien 1—4 digikirjat
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

 • Moduulien 1—4 digikirjat
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu sarjaan paremmin ja poimi vinkit sarjan käyttöön

Katso kaikki Areenan videot ›

Katso Areena-sarjan käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» 

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä