AC29B026-FD6A-44D5-9BB5-863AE20D58EF47704CAF-15B4-43C1-97C4-4FFDD071266565419416-D162-4031-A7D8-97AE374BD211bingel-bwbingel-colorA57771A7-1F09-4686-AC84-22387B42A144F54B3EB7-33DF-4F70-8937-2439050B45DA4374A9A4-D17A-4391-8198-15D7F30B4A58B46E2A66-604E-4D4C-B810-96A063E38CAC27C026A2-8F63-48EC-9F6F-0CCA8F5EE25C70CA8E4C-75BD-4A9C-90DD-E23CAE7196732686AE34-3627-4A15-8E36-B68C61D98F908727D67E-85CE-4838-86C9-B128315BAE19B4B60ACA-FEED-4F31-A67B-B455F52072AD882E75D3-6FA6-4682-B263-DD145E4B90E4D174FDF2-8E53-4A81-9C54-6FAD19BE5CDE73103793-14B2-4A04-BE7E-115C6A5164D09036873E-C169-4E77-831F-66D6600F6DB24DE14A8F-8936-4FA8-B5B6-0FCDB94BE354icon-info-m4CADF515-2FE9-4D16-81AC-7C11870C5125icon-l-okicon-l-placeholderF36755E4-0FB3-4481-B2AA-2D399F6C02B9icon-m-abcicon-m-addressbookicon-m-app-addicon-m-app-editicon-m-badge-okicon-m-badge-staricon-m-badge-star_1icon-m-bagicon-m-bookicon-m-book-abcicon-m-book-addicon-m-book-cdicon-m-book-detailicon-m-book-editicon-m-book-okicon-m-book-openicon-m-book-open1icon-m-book-staricon-m-book2icon-m-calculusicon-m-calendaricon-m-certificate1icon-m-certificate2icon-m-chaticon-m-checklisticon-m-chevron-lefticon-m-chevron-righticon-m-commenticon-m-compassicon-m-compass2icon-m-compass3icon-m-computericon-m-contact-locationicon-m-deviceicon-m-discussionicon-m-discussionicon-m-e-bookicon-m-earphonesicon-m-environmenticon-m-forwardicon-m-gameicon-m-global-readingicon-m-globeicon-m-hsicon-m-hubicon-m-keysicon-m-lighticon-m-likeicon-m-locationicon-m-lockicon-m-mapicon-m-mobileicon-m-musicicon-m-music1icon-m-newsicon-m-notebookicon-m-notebook-addicon-m-pathicon-m-pen-notebookicon-m-pencilicon-m-pensicon-m-presentationicon-m-presentation2icon-m-printicon-m-pulseicon-m-questionicon-m-secureicon-m-shippingicon-m-shoppingbagicon-m-smileicon-m-toolsicon-m-touchicon-m-touch-padicon-m-valuesicon-m-videosicon-m-ylioppilasCD4924EC-5939-4893-9B30-4FE8032D8BAA2D69EFBF-EE66-459B-A671-374C0312F9592BB25427-25C0-4075-BD1E-6119B9E8AB1492997E17-AA90-4F84-96FC-2C5CE5B412A0A68F3D0C-9BD8-449C-8E90-6B02E7401B88icon-s-add-filledicon-s-attentionicon-s-carticon-s-chevron-lefticon-s-chevron-righticon-s-closeicon-s-commenticon-s-equals-filledicon-s-infoicon-s-keyicon-s-locationicon-s-okicon-s-ok-checkboxicon-s-ok-filledicon-s-questionicon-s-question-filledicon-s-zoomicon-s-zoom-out364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB6364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB63DA39253-A68D-40DD-867F-7241001F783A451170CC-B0CC-462B-AD3C-256860DEC8CC3Shopping BagShopping Bag expanded54F3246A-0C61-4524-A032-5FBC8C53CCDDD0996743-8F0B-4A0E-8F34-6A2B9A7DFC442AF8E4B3-0A73-4B10-9A59-BDD0C01BF6D399565D1E-B1AA-4646-91A6-B936042A6D79icon-xs-attentionicon-xs-cart-gotoicon-xs-cart-goto-oppijailoicon-xs-chevron-downicon-xs-chevron-down-thickicon-xs-chevron-lefticon-xs-chevron-righticon-xs-closeicon-xs-close-thickicon-xs-close-thinicon-xs-infoicon-xs-info-filledicon-xs-keyicon-xs-loginicon-xs-menuicon-xs-minusicon-xs-okicon-xs-openicon-xs-playicon-xs-questionicon-xs-searchicon-xs-star2147FD8F-EC55-4A57-B42A-8C10FE1165BD

Areena

Täysin uudenlainen digitaalinen historian sarja auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja antaa välineitä tulevaisuuden pohtimiseen.

Sarjan esittely

Hallitse historiaa Areenalla!

Areena on täysin uudenlainen digitaalinen oppimateriaali, jota on kehitetty yhdessä opettajien kanssa. Sarja oli kehitysvaiheessa testikäytössä useassa eri lukiossa. Areenassa painotetaan ajattelun taitoja ja lähteiden kriittistä tulkintaa. Historian kehityskulkuja käsitellään Areenassa uudella tavalla: oppimateriaalin uudenlainen rakenne tukee menneisyyden ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan muutosta ja jatkuvuutta, syy-seuraussuhteita sekä ihmisten arkielämää ja toimintamahdollisuuksia käsiteltyinä aikoina.

Ihmisoikeudet, demokratia ja tasa-arvo nousevat esiin keskeisinä ilmiöinä menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tehtävissä harjoitellaan monipuolisesti historian taitoja, erityisesti historiallisen lähdeaineiston käyttämistä. Perustekstit avaavat kunkin aikakauden syy-seuraussuhteita, muutosta ja jatkuvuutta. Näkökulmat syventävät käsiteltyjä aiheita ja laajentavat ymmärrystä ilmiöistä. Huolella valitut kuvat, tilastot ja aineistot syventävät ymmärrystä historiasta ja auttavat kehittämään historiatietoisuutta ja historian taitoja.

Sarjan sisällöt ovat opettajan muokattavissa: ajankohtaisista aineistoista ja tehtävistä voi helposti valita omaan opetukseen sopivimmat vaihtoehdot. Oppimateriaalin sisältöjä voi järjestellä uudestaan ja piilottaa, ja joukkoon voi myös lisätä omia materiaaleja. Monipuoliset digitaaliset tehtävät sisältävät avoimien tehtävien lisäksi itsestään korjaantuvia tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi seurata oppimistaan. Opettaja ja opiskelija voivat seurata opintojen edistymistä helposti reaaliajassa Ohjaamossa.

Sarjan vahvuudet

 • Opettajalle Areena on oivallinen työkalu opetuksen suunnitteluun. Digitaalinen oppimateriaali on muokattavissa ryhmän tarpeisiin, ja sisältöjä voi järjestellä uudestaan, lisätä ja piilottaa.
 • Opiskelijoiden suoritukset näkyvät kätevästi Ohjaamossa, mikä helpottaa monipuolisen arvioinnin toteuttamista.
 • Tarkkaan laadituissa teksteissä on kiinnitetty huomiota käsitteiden ymmärrettävään määrittelyyn ja käyttöön. Perustekstit on mahdollista lukea myös painetussa muodossa.
 • Opiskelu pohjautuu omaan aktiiviseen tekemiseen, jolloin oppimisesta tulee oivaltavaa ja mielekästä.
 • Digitaaliset tehtävät antavat selkeän kuvan omasta osaamisesta ja tarjoavat välineet monipuoliseen itsearviointiin.
 • Aineistoihin perustuvat digitehtävät ohjaavat tutkimaan historian ilmiöitä ja toimivat myös itsenäisessä opiskelussa.

Tekijät

Juhana Aunesluoma, Ossi Kokkonen, Suvi Randén, Janne Rilla, Mari Vares ja Soile Varis
Tutustu tekijöihin »

Tuotteet ja ilmestymisaikataulu

Areena 1

Areena 1 Ihminen, ympäristö ja historia (LOPS 2021) on materiaali lukion historian ensimmäisen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Ilmiöitä tarkastellaan eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta.

 • Areena 1 -digikirja, julkaistu (näyteaineisto nähtävillä Kampuksessa)
 • Areena 1 Tekstit, julkaistu
 • Areena 1 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, julkaistu

Areena 2

Areena 2 Kansainväliset suhteet (LOPS 2021) on materiaali lukion historian toisen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu.

 • Areena 2 -digikirja, julkaistu (näyteaineisto nähtävillä Kampuksessa)
 • Areena 2 Tekstit, julkaistu
 • Areena 2 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, julkaistu

Areena 3

Areena 3 Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2021) on materiaali lukion historian kolmannen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan ja analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan.

 • Areena 3 -digikirja, julkaistu
 • Areena 3 Tekstit, julkaistu
 • Areena 3 Abitti-kokeet ja Kompassi-kokeet, tulossa 9/2021

Areena 4

Areena 4 Eurooppalainen ihminen (LOPS 2021) on materiaali lukion historian neljännen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään.

 • Areena 4 -digikirja, tulossa 1/2022
 • Areena 4 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, tulossa 12/2021

Areena 5 

Areena 5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi (LOPS 2021) on materiaali lukion historian viidennen moduulin opiskeluun. Moduulissa tarkastellaan nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Materiaalissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen sekä arjen historiaan.

 • Areena 5 -digikirja, tulossa 8/2022
 • Areena 5 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, tulossa 8/2022

Areena 6 

Areena 6 Maailman kulttuurit kohtaavat (LOPS 2021) on materiaali lukion historian kuudennen moduulin opiskeluun. Siinä perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa.

 • Areena 6 -digikirja, tulossa 11/2022
 • Areena 6 Abitti-kokeet ja Kompassi-digikokeet, tulossa 12/2022

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Digitaaliset materiaalit

Digikirja

Areena 1 Ihminen, ympäristö ja historia on lukion historian ensimmäisen moduulin oppimateriaali. Digikirja sisältää moduulin kaikki monipuoliset ja huolella valitut aineistot: perus- ja näkökulmatekstit, monipuoliset tehtävät, videot, äänitiedostot ja muut aineistot, kuten kartat, graafit, artikkelit ja kuvat.

Itsestään korjaantuvat tehtävät antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella ja saada välitöntä palautetta oppimisestaan. Avoimissa tehtävissä harjoitellaan erityisesti monipuolisten lähteiden ja aineistojen tulkintaa.

Digikirjan lisäksi saatavilla on erillinen tekstikirja, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden lukea perustekstit myös painetussa muodossa.

Opettajan aineisto

Opettajan aineisto sisältää monipuolisia opetusvinkkejä ja tuntimuistiinpanot. Saatavilla on myös muokattavat PowerPoint-diat. Opettajan aineisto sisältyy digikirjoihin, mutta näkyy vain opettajalle. Sarjan jokaiseen osaan on saatavilla Abitti-mallikokeet sekä Kompassi-digikokeet jotka mahdollistavat sähköisten kokeiden järjestämisen. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Ohjaamo

Ohjaamo on helppokäyttöinen työkalu jatkuvaan arviointiin ja opiskelijoiden edistymisen seuraamiseen. Työkalu on suunniteltu sekä opettajien että opiskelijoiden käyttöön. Ohjaamossa havainnolliset värikoodit osoittavat yhdellä silmäyksellä, miten ryhmä edistyy: miten paljon tehtäviä opiskelijat ovat tehneet ja miten he ovat tehtävistä suoriutuneet. Opettaja voi itse määritellä haluamansa tavoitetason opiskelijoiden suorituksille. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa sekä palaute- ja arviointikeskustelujen pohjana.

Katso Areena-sarjan esittelyvideoita:

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä