3

Digitaalisuus opiskelussa

Vihdoin historian oppimateriaali, jota opettaja voi muokata omannäköisekseen – tutustu lukion historian Areena-sarjaan

Areena on digitaalinen lukion historian sarja, jota on kehitetty yhdessä opettajien kanssa. Kysyimme tekijäryhmään kuuluvalta Mari Varekselta, millaisia mahdollisuuksia Areena-sarja antaa opetukseen.

 

Uuden opetussuunnitelman mukaisessa lukion historian Areena-sarjassa painotetaan ajattelun taitoja ja lähteiden kriittistä tulkintaa. Historian kehityskulkuja käsitellään Areenassa uudella tavalla: oppimateriaalin uudenlainen rakenne tukee menneisyyden ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan muutosta ja jatkuvuutta, syy-seuraussuhteita sekä ihmisten arkielämää ja toimintamahdollisuuksia käsiteltyinä aikoina.

Areenassa harjoitellaan historian tulkintaa ja lähdekritiikkiä

 Areenassa opiskellaan historian ilmiöiden syitä ja seurauksia. Oppimateriaali sisältää paljon huolella valittuja kuvia, tilastoja ja muita aineistoja, jotka syventävät ymmärrystä ja auttavat kehittämään historiatietoutta. Tehtävissä harjoitellaan monipuolisesti historian taitoja, kuten historiallisten lähteiden tulkintaa. Mitä esimerkiksi erilaiset tekstit, esineet ja kuvat kertovat menneestä?

– Joissain tehtävissä pohditaan, miksi yksi teksti on erilainen kuin toinen, vaikka ne on kirjoitettu samaan aikaan ja samasta aiheesta. Opiskelija oppii kontekstoimaan historiaa, mutta tehtävät opettavat myös lähdekritiikin taitoja ja kriittistä suhtautumista oman ajan ilmiöihin, sanoo Mari Vares, tamperelaisen Hatanpään lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori. Vares toimi aiemmin historian tutkijana ja on yksi Areenan tekijöistä.

Draamatehtävät auttavat oppimaan historiaa eläytymisen ja empatian avulla. Tehtävissä voidaan esimerkiksi miettiä, miten opiskelija käyttäytyisi Twitterissä, jos olisi kokenut kolonialismin.

Oppimateriaalia voi muokata sen mukaan, miten kukin opiskelija oppii parhaiten

Areena-sarja keskittyy siihen, että jokainen opettaja voi huoletta toteuttaa omaa opetustyyliään.

Digikirjassa opettaja voi järjestellä sisältöjä haluamallaan tavalla. Esimerkiksi tehtävien ja tekstisisältöjen järjestystä voi muuttaa, ja niitä voi myös piilottaa tai poistaa. Lisäksi opettaja voi lisätä mukaan omaa materiaaliaan.

– Historian opettajilta löytyy usein paljon omaa laadukasta materiaalia, jota ei nyt enää tarvitse pitää erillään kustantajan oppimateriaalista. Myös opiskelijat hyötyvät, kun kaikki kurssiin liittyvä materiaali löytyy selkeästi yhdestä paikasta, Vares sanoo.

 Areena palvelee uudella tavalla opettajia, mutta se on suunniteltu vastaamaan myös erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Vareksen omassa työpaikassa on runsaasti S2-opiskelijoita.

– Ajattelen aina nuorten moninaisuutta, kun teen omia opetusmateriaaleja. Areenan joustava digitaalinen toteutus nojaa pedagogiseen käsitykseen, jossa opiskelija on keskiössä  Materiaalia voi rakentaa sen mukaan, miten nuori oppii parhaiten, Vares sanoo.

Areenan kompaktit tekstit on tehty innostamaan myös nuoria, jotka eivät jaksa lukea kerralla pitkiä tekstejä, ja palvelemaan vieraskielisiä opiskelijoita. Vares korostaa, että kieli on silti elävää ja sisältö pedagogisesti tarkkaan mietittyä.

Materiaalista löytyy myös haastavia tehtäviä. Kun nykyluokkahuoneissa opiskelijat etenevät yksilöllisesti, esimerkiksi käänteistä oppimista helpottaa, että opettaja voi tuoda Areenaan oppimista tukevia sisältöjä eritasoisille opiskelijoille.

Arvioinnissa auttaa se, että tehtävät on rakennettu tukemaan juuri oikeanlaista harjoittelua, tavoitteet ovat opiskelijoille konkreettisesti näkyvillä ja osasta harjoituksista saa välittömän palautteen. Ohjaamon avulla opettaja voi helposti seurata isossakin ryhmässä jokaisen opiskelijan oppimisprosessia.

Selkeän rakenteen ansiosta digimateriaalia on helppo käyttää

Areenassa kaikki sisältö on tehty mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Luettavat tekstit on rauhoitettu lukemiselle. Tekstissä ei ole esimerkiksi linkkejä tai videoita, vaan niille on varattu oma paikkansa. Myös esimerkiksi palstojen leveys ja kuvien määrä on mietitty tarkasti.

– Materiaalissa on huomioitu, että nuoret elävät aiempaa visuaalisemmassa maailmassa ja lukevat entistä vähemmän, Vares kertoo.

Areenassa hyödynnetäänkin vahvasti audiovisuaalisuutta. Materiaali sisältää runsaasti kertaavia ja aiheeseen johdattelevia videoita, vaiheistettuja karttoja ja tilastoja sekä erilaisia tutoriaaleja.

– Kaikessa on tähdätty siihen, että opiskelija pystyisi ottamaan historian laajan kokonaisuuden haltuun entistä selkeämmin, Vares sanoo.

Alla olevalla videolla tekijöihin kuuluva Juhana Aunesluoma kertoo Areenan keskeisistä asioista:

Julkaistu 9/2020

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Mediakasvatus on tärkeä osa lukion yhteiskuntaopin Uutishuone-sarjaa

Areena

Digitaalisuus opiskelussa

Digitaalista Kampus-palvelua kehitetään palautteen pohjalta – Näin opettajat ovat ottaneet palvelun vastaan