3

Inspiraatiota opetukseen

Mediakasvatus on tärkeä osa lukion yhteiskuntaopin Uutishuone-sarjaa

Uutishuone on suunniteltu huolella opiskelijan ja opettajan tarpeisiin, sillä materiaalia on kehitetty yli 330 koekäyttäjän palautteen pohjalta. Kysyimme tekijäryhmään kuuluvalta Pauliina Grönholmilta sarjan ratkaisuista sekä hänen kolme vinkkiään medialukutaidon opettamiseen.

Lukion yhteiskuntaopin sarjassa Uutishuoneessa on vahva mediapainotus, kertoo Pauliina Grönholm, joka on Helsingin Sanomien toimittaja ja yksi Uutishuoneen tekijöistä. Tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden medialukutaitoa. Se on keskeinen kansalaistaito yhteiskunnassa, jossa tiedotusvälineet vaikuttavat elämäämme enemmän kuin koskaan.

Mediakasvatuksella opettaja ohjaa opiskelijoita havaitsemaan ja analysoimaan median vaikutuksia yksilöille ja yhteiskunnille. Havainnoinnin lisäksi on hyvä oppia mediakriittisyyttä ja eettisiä toimintatapoja. Medialukutaitoinen nuori osaa tulkita mediaa, tuottaa sisältöjä ja käyttää mediaa monipuolisesti hyödykseen, esimerkiksi tukena oppimisessa.

– Ajattelemme usein, että nuoret ovat synnynnäisiä median käyttäjiä, mutta se on aika virheellinen käsitys. Osa nuorista osaa käyttää todella hyvin mediaa, mutta medialukutaidon kehittymiseen tarvitaan harjoitusta ja aikuisten tukea. Sen vuoksi medialukutaito on osa Uutishuone-sarjaa, Grönholm muistuttaa.

Ylipäätään tiedonhankinta ja tiedon luotettavuuden arviointi ovat tärkeitä taitoja. Uutishuone harjaannuttaa opiskelijan tulkitsemaan yhteiskunnallista tietoa, haastamaan erilaisia näkemyksiä ja muodostamaan omia perusteltuja mielipiteitä. Yhteiskunnalliset kysymykset ovat harvoin mustavalkoisia, eikä niihin ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua.

Digitaalinen oppimateriaali muotoutuu opettajan tarpeisiin

Uutishuone-sarja on päivittyvä ja muokattava oppimateriaali, joka sisältää monipuolisten tekstien ja tehtävien lisäksi runsaasti ajankohtaista aineistoa, kuten videota, tilastoja ja uutisartikkeleita. Opettaja voi muokata digitaalisen oppimateriaalin järjestystä haluamallaan tavalla.

– Olemme tuoneet materiaaliin monipuolisesti artikkeleita, muun muassa Helsingin Sanomista. Emme tarjoa opiskelijoille vain yhdenlaisia, valmiiksi pureskeltuja tekstejä, vaan monenlaisia näkemyksiä siitä, miten asiat linkittyvät toisiinsa. Se on varsinkin yhteiskuntaopissa todella tärkeää, huomauttaa Grönholm.

Tarkoitus on, että oppimateriaalin avulla opiskelija pystyy muodostamaan itsenäisesti kantoja yhteiskunnallisiin asioihin ja pohtimaan, mitä valitut aineistot kertovat ilmiöistä.

– Nykyaikaisen oppimateriaalin perusedellytys on yhteiskunnallisten ja taloudellisten ilmiöiden ja kehityskulkujen kattava ja ajankohtainen esittely, jonka päivitettävä ja muokattava oppimateriaali mahdollistaa, Grönholm sanoo.

Uutishuone ohjaa opiskelijaa aktiivisuuteen, jolloin oppimisesta tulee oivaltavaa ja mielekästä. Joistain digitehtävistä opiskelija saa välittömästi palautteen. Opettaja puolestaan voi seurata opiskelijoiden edistymistä Kampuksen Ohjaamon kautta, mikä helpottaa myös arviointia.

– Laadukkaan ja ajantasaisen sisällön lisäksi oppimateriaalin tulee sopia erilaisiin opetustarpeisiin ja tukea monipuolisen arvioinnin periaatteita, Grönholm kiteyttää.

Grönholmin kolme vinkkiä medialukutaidon opettamiseen

  1. Käsittele tietoa aina osana kontekstia. Auta opiskelijoitasi hahmottamaan kokonaisuuksia ja tarkastelemaan kriittisesti yhteiskunnallisia teemoja.
  2. Pyydä opiskelijoita suunnittelemaan ja tuottamaan mediasisältöjä itse. Osallistuminen mediasisältöjen tuotantoon auttaa ymmärtämään omia ja muiden tekemiä valintoja.
  3. Linkitä mediakasvatus luontevaksi osaksi arkea. Juttele opiskelijoiden kanssa ajankohtaisista uutisaiheista, kiinnostavista mediakulttuuri-ilmiöistä ja valeuutisista. Voitte esimerkiksi pohtia, mitä joku tubettaja on sanonut, millaisia valeuutisia olette lukeneet ja mihin olette viime aikoina käyttäneet mediaa.
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Hyvä medialukutaito auttaa menestymään tulevaisuudessa

Uutishuone

Areena