3

Motivointi

Opinpoluilla vai ilman? Level Up -sarjan opinpolkuja voi käyttää joustavasti oman opetustavan mukaan

Yläkoulun A-englannin Level Up -sarjan opinpolut ovat erinomainen työväline yksilölliseen opettamiseen ja oppimiseen. Opinpolkuja voi hyödyntää joustavasti opettajan opetustavan ja opetusryhmän tarpeiden mukaan.

Yläkoulussa oppilaiden väliset tasoerot englannin taidossa voivat olla suuria. Samassa opetusryhmässä voi olla niitä, jotka osaavat vasta englannin alkeet, ja niitä, joilla iso osa koulussa opetettavista asioista on jo hallussa. Miten opetusta voi eriyttää erilaisten oppijoiden tarpeisiin?

− Koska eriyttämistä joutuu joka tapauksessa tekemään paljon, Level Up -sarjaan on tehty opinpolut helpottamaan yksilöllistä opetusta. Opinpolkujen ansiosta harjoitusten eriyttävä materiaali on opettajalle valmiina ja kukin oppilas löytää itselleen sopivantasoista harjoiteltavaa, kertoo Joonas Kauppinen. Hän toimii englannin, ranskan ja espanjan opettajana Kalasataman peruskoulussa Helsingissä. Englantia hän opettaa Level Up -sarjalla, jonka tekijäryhmään myös itse kuuluu.

Level Up -sarjan kolmentasoiset opinpolut on rakennettu siten, että oppilas pohtii ja määrittää oman opiskelutavoitteensa perustason, soveltavan tason tai syventävän tason pohjalta. Heti seitsemännen luokan alussa pohditaan yhdessä, millainen oppija kukin on ja mitä vahvuuksia englannin opiskeluun jo löytyy. Visuaaliset hahmokortit Scout-, Adventurer- ja Explorer-tasoille auttavat hahmottamaan opinpolkuja ja niiden tavoitteita oppilaalle. Tehtävien timanttimerkit puolestaan kertovat, minkä tasoisia tehtävät ovat.

Opinpolkuja voi hyödyntää joustavasti opetustyylin mukaan

Level Up -sarjan avulla voi opettaa kokonaan opinpolkujen mukaisesti, tai niitä voi käyttää osittain.

Opinpolkujen käyttö ei siis ole pakollista, vaan ne ennemminkin auttavat opettajaa yksittäisten tuntien tai pidemmän aikavälin opetuksen suunnittelussa ja tukevat oppilasta omantasoisten tehtävien löytämisessä.

Kauppinen itse hyödyntää opinpolkuja esimerkiksi uuden rakenneasian yhteydessä siten, että tehtävien harjoittelun aikana oppilaat valitsevat itselleen tietyn määrän tehtäviä. Perustason oppilas voi valita timanttitasojen 1−2 tehtäviä, ja edistynyt voi siirtyä suoraan kolmen timantin tehtäviin.

− Näin nopeammin edistyvä voi keskittyä esimerkiksi rakenteen poikkeuksien harjoitteluun ja muihin haastavampiin sisältöihin. Samalla voin itse olla paremmin apuna hitaammin edistyville.

Tehtävien valmistuttua kukin voi käydä tarkistamassa vastaukset selkeästä ratkaisukirjasta luokan edestä, Kauppinen vinkkaa ja jatkaa:

− Välillä kuitenkin haluan käydä jonkin asian läpi perinteisemmin opettajajohtoisesti. On oppilaillekin mielekästä, että opiskelussa on vaihtelua vain tehtävien suorittamisen sijaan. Oppia kun voi monella eri tavalla.

Sarjan tekstejä ei ole jaoteltu opinpolkujen mukaan, vaan ne käsitellään yleensä yhdessä koko ryhmän kanssa. Lähtökohtaisesti perustason oppilas keskittyy tekstien keskeiseen sanastoon ja tekee niihin liittyvät yhden timantin tehtävät. Paljon tukea tarvitseva oppilas voi toki keskittyä erityisesti helpomman Basic Textin opiskeluun.

Kauppinen painottaakin sitä, että opinpolut eivät korvaa opettajaa, vaan ne toimivat ennen kaikkea oppilaan itsenäisen harjoittelun tukena. Ryhmän yhteinen tekeminen ja suulliset tehtävät ovat hyvin tärkeä osa kielten opiskelua ja oppitunteja. Opinpolkujen tehtävät sopivat siihen vaiheeseen, kun oppilas tarvitsee toistoa, tai vaikka kotitehtäviksi.

− Vaikka ei käyttäisikään opinpolkuja, opettaja näkee yhdellä silmäyksellä, millaisia tehtäviä voi jakaa kullekin oppilaalle.

Opinpoluista hyötyvät sekä oppilas että opettaja

Sarjassa on kaikki osaamisen tasot yhdessä paketissa, minkä vuoksi opettajan ei tarvitse kerätä materiaalia monesta eri paikasta. Sarjan kokeissa ja muissa arviointimateriaaleissa on sama ajatustapa. Kokeen voi esimerkiksi koostaa eri tasoisista tehtävistä.

− Opinpoluissa on tärkeintä, että jokainen oppilas pääsee haastamaan itseään omalla tasolla. Oppilaat voivat myös joustavasti kokeilla vaikeampia tai helpompia tehtäviä. Olen huomannut, että omat oppilaani osaavat hyvin itsenäisesti löytää itselleen sopivia tehtäviä, Kauppinen kertoo.

Opinpolkujen avulla oppilas oppii ottamaan enemmän vastuuta omasta opiskelustaan ja miettimään, mitä tekee ja miksi. Oppilaasta tulee näin aktiivinen toimija, joka ei vain seuraa valmista kaavaa vaan harjoittelee itsenäistä työskentelyä.

Opinpolkuja voi kokeilla vaikka oppitunti kerrallaan

Kauppinen kannustaa ottamaan opinpolut mukaan opetukseen kokeilemalla niitä ensin vaikka yhden oppitunnin tai opetusviikon verran uuden tekstin tai rakenneasian yhteydessä.

− Level Up -sarjan opinpolkumalli on erittäin joustava, minkä vuoksi opettajan pedagoginen vapaus säilyy.

Opinpolut on suunniteltu työkaluksi, joka helpottaa opettajan arkea. Samalla ne kuitenkin mahdollistavat opettajan itse haluaman opetustavan.

− Se on ollut opinpolkujen suunnittelussa tärkeänä lähtökohtana. Siksi opinpolut tukevat ja helpottavat opettajan omaa työtä, Kauppinen tiivistää.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Level Up ohjaa aktiiviseksi oppijaksi

Opevinkit

Lisäharjoittelua Level Up -sarjan Next level -digitehtävillä

Tulevaisuuden taidot

Level Up täyttää yläkoulun englannin kieltenopettajan vaatimukset – lue opettajan kokemuksista