3

Tulevaisuuden taidot

Ohjelmoinnin opetus kuuluu kaikille luokka-asteille

Koodaaminen ei ole erillinen oppiaine, vaan se sulautetaan muuhun tieto- ja viestintätekniikan tai matematiikan opetukseen. Opetussuunnitelmassa ohjelmointi on liitetty osaksi matematiikan sisältöjä.

Olarin yläkoulun ja lukion opettaja sekä Kuutio-sarjan yksi tekijä Jari-Pekka Makkonen kertoo tarkemmin, miten ohjelmointia opetetaan ja miksi se on tärkeää oppilaille nyt ja tulevaisuudessa.

Looginen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät

Makkosen mielestä ohjelmointi on ennen kaikkea yleissivistävää ja oppilaiden loogista ajattelua kehittävää.

– Myös oppilaiden ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. Lisäksi monilla matematiikan aloilla algoritminen ajattelu on välttämätöntä, hän lisää.

Olarin yläkoulun 7.–9.-luokkalaiset pääsevät opiskelemaan Makkosen tunneilla ohjelmoinnin perusteita. Aihepiireinä ovat mm. ruudulle tulostaminen ja toistorakenteet, joissa tiettyä koodin osaa suoritetaan haluttu määrä. Opetukseen sisältyvät myös erilaiset tietotyypit, kuten merkkijono, kokonaisluku, desimaaliluku sekä omat funktiot. Omat funktiot ovat nimettyjä koodin osia, joilla on tietty tehtävä ja joita voi kutsua muualta ohjelmakoodista.

– Yläkoulussa aloitetaan perehtyminen oikeisiin ohjelmointikieliin, kuten Pythoniin, Rubyyn, Javascriptiin tai Swiftiin, kertoo Makkonen.

Hyvät työllistymisnäkymät

Ohjelmointi tukee Makkosen mukaan matemaattista päättelyä. Hänestä ohjelmoinnissa ja matematiikassa onkin hyvin paljon samoja piirteitä.

– Ohjelmointiongelmat ovat monesti avoimia eivätkä välttämättä kovin selkeästi rajattuja. Niiden ratkaisemiseen ja osaongelmien selvittämiseen tarvitaan jossain määrin logiikkaa, Makkonen lisää.

Hän korostaa, että ohjelmoinnin osaaminen parantaa myös työllistymisnäkymiä, koska IT-osaajille on entistä enemmän kysyntää työmarkkinoilla.

– Avoimia IT-alan työpaikkoja on maailmalla paljon, ja ohjelmoinnin perusperiaatteiden ymmärtäminen on hyödyllistä muillakin aloilla. On hyvä ymmärtää edes hieman, mistä työpaikalle sovelluksia vääntävä koodari puhuu, Makkonen toteaa.

Apuohjelmia opettajien tueksi

Makkosen mielestä opettajien ei tarvitse säikähtää, vaikka omaa ohjelmointikokemusta ei juuri olisi. Avuksi on ladattavissa erilaisia ohjelmia ja sovelluksia, kuten esimerkiksi suomalainen Viope. Viope-oppimistyökalu auttaa sekä ohjelmoinnin että matematiikan opettamisessa. Omalle tietokoneelleen voi ladata myös Python-kielen tulkin ja Applen laitteille vaikkapa ilmaisen Swift Playgrounds -sovelluksen.

– Edistyneempien oppilaiden opettajien kannattaa ehdottomasti ladata tietokoneelleen erillinen tulkki. Perusteet näistä apuohjelmista ovat helposti opittavissa, Makkonen kannustaa.

Lue lisää, mistä opettajat voivat hakea vinkkejä ohjelmoinnin harjoitteluun.

Ohjelmointi Kuutio-sarjassa

Sanoma Pron yläkoulun matematiikan Kuutio-sarja sisältää noin viiden tunnin mittaisen ohjelmointiosion jokaisella vuosiluokalla. Ohjelmointikielenä Kuutiossa on Python. Oppikirjan lisäksi Kuution ohjelmointisisältöjä on mahdollisuus käsitellä myös Viopen verkkomateriaalin avulla. Ohjelmointikokonaisuus sisältää sekä teorian että Python-kielellä toteutettuja ohjelmointitehtäviä, jotka tehdään suoraan selaimessa. Helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä ohjaa oppilaita selkeästi ohjelmointitehtävien suorittamisessa.

Tutustu myös Oppi&ilon Robogemiin, jossa opetellaan ohjelmoinnin peruskäsitteitä lautapelin avulla!

Avainsanat: Ohjelmointi Kuutio
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Kuutio-sarjan päättelytehtävät

Inspiraatiota opetukseen

Näin uudistettu Kuutio-sarja mukautuu erilaisiin tuntijakoihin

Opevinkit

Vinkit opettajalle ohjelmoinnin opiskeluun