3

Opevinkit

Vinkit opettajalle ohjelmoinnin opiskeluun

Ohjelmointi on rantautumassa uuden OPSin myötä osaksi peruskoulussa opittavia taitoja. Oppilaiden lisäksi moni opettajakin on aivan uuden äärellä. Miten ope oppisi ohjelmoinnin salat nopeasti ja selkeästi?

Koodaus

Pyysimme Kymppi-sarjamme ohjelmointiosioiden tekijää Tero Toivasta avaamaan ohjelmoinnillista ajattelua ja antamaan muutamia vinkkejä, miten opettajat voisivat itse opiskella ohjelmointia.

– Ohjelmoinnin opiskelussa ehkä tärkeintä on ohjelmoinnillisen ajattelun (Computational Thinking) oppiminen. Se tarkoittaa taitoa ratkaista avoimia ongelmia, joissa voi olla monenlaisia erilaisia ratkaisutapoja. Se tarkoittaa taitoa pilkkoa ongelma osiin, jotka ratkaistaan yksi kerrallaan. Se tarkoittaa myös luovien ratkaisujen tekemistä, kokeilemista ja virheiden etsimistä omasta ratkaisusta. Oppilas oppii ohjelmoinnin avulla taitoja, joita hän tulee varmasti tarvitsemaan tulevaisuudessa, Toivanen toteaa.

Mistä apuja ohjelmoinnin opiskeluun?

Scratch on hyvä esimerkki graafisesta ohjelmointiympäristöstä. Tässä vinkkejä ympäristöistä, joissa sitä ja myös muita ohjelmointikieliä opettaja voi opiskella:

  1. Koodiaapinen-MOOC on täysin ilmainen ja avoin perusopetuksen opettajille suunnattu verkkokurssi. Koodiaapisessa on kolme linjaa:

ScratchJr esi–2 -luokkien opettajille
Scratch 3–6 -luokkien opettajille
Racket tai Python (erilliset linjat) 7–9 -luokkien opettajille. Myös muut kuin opettajat voivat osallistua.

  1. Innokas-verkosto järjestää koodaamiseen ja robotteihin liittyviä koulutuksia ympäri Suomen.
  2. Koodaustunti on aina vuoden lopussa järjestettävä iso kansainvälinen kouluja ja oppilaita tunnin verran koodauksen saloihin perehdyttävä tapahtuma. Sivustolta löytyy myös paljon materiaalia pidempiä opintopolkuja varten.
  3. Koodausviikko on eurooppalainen tapahtuma, joka järjestetään alkusyksystä. Koodausviikon suomenkielisestä osiosta löytyy hyödyllisiä linkkejä ohjelmoinnin opiskeluun.

Ohjelmointi osaksi Kymppi-sarjaa

Peruskoulun ensimmäisellä ja toiselle luokalla tavoitteena  on harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan niiden mukaan. Luokilla 3–6 tavoitteena on innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokone-ohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Kymppi-sarjan oppikirjoissa on ohjelmointia käsittelevät luvut, lisäksi sekä opetusmateriaaliin että opettajan oppaisiin lisätään monipuolisia ja toiminnallisia harjoituksia sekä vinkkejä. Kirjojen harjoituksilla tuetaan ohjelmoinnillisen ajattelun kehittymistä.

Luokille 3–6 on tarjolla ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä. Kymppi 3–6 Ohjelmointitehtävät-lisenssissä on kokonaisuus Scratch-harjoituksia tehtävänantoineen, ohjevideoineen ja opettajan tukimateriaalein. Harjoitukset jaetaan neljään tasoon ja niissä pureudutaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin johdonmukaisesti.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Ohjelmoinnin opetus kuuluu kaikille luokka-asteille