3

Vinkit vanhemmille

Näin voit tukea ekaluokkalaisen koulun alkua kotona

Koulun aloitus on tärkeä tapahtuma sekä lapselle itselleen että koko perheelle. Vanhempien tuella on iso merkitys, ja heidän kiinnostuksensa koulupäivän asioita kohtaan lisää myös lapsen intoa.

Ystävien aapisen ja Ystävien eskarin tekijäryhmissä on mukana kokeneita opettajia, jotka ovat aloittaneet ensimmäisen luokan uusien oppilaiden kanssa monta kertaa. Kysyimme heiltä, miten tuoretta ekaluokkalaista voi tukea kotona.

– Ensimmäisinä kouluvuosina luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle. Siksi on erityisen tärkeää kokea onnistumisen, oppimisen ja tekemisen iloa. Ekaluokkalainen elää suurta muutosta, ja uuden oppiminen on täyttä työtä – siksi vanhempien on hyvä tarjota aikaa, huomiota ja läheisyyttä, kertoo Jupperin koulun alkuopettaja ja Ystävien aapisen tekijä Johanna Tamminen.

Koulun aloittaminen on lapselle uniikki kokemus

Ystävien aapisen tekijä Arttu Hartikainen on kokenut sekä ekaluokkalaisten opettajana että myös vanhempana. Tämän syksyn ensimmäinen luokka Suutarilan ala-asteella on Hartikaisen uran kymmenes, ja hänen viidestä lapsestaan neljäs aloittaa koulutiensä. Ekaluokan aloittaminen on kuitenkin jokaiselle lapselle uniikki kokemus.

– On tärkeää muistaa lasten erilaisuus myös koulunkäynnissä. Vanhempien antaman tuen määrälle ei ole olemassa vakiota. Jos isompi sisarus on oppinut lukemaan nelivuotiaana, voi nuorempi oppia vaikka vasta ekaluokan keväällä. Jokaiselle lapselle tulee antaa aikaa kasvaa ja kehittyä. Esikoiseni oppi lukemaan viisivuotiaana, mutta tarvitsee vielä yläluokillakin apua oikeiden kirjojen pakkaamiseen reppuun. Pikkusisko puolestaan ei ole ollut vähääkään kiinnostunut kirjaimista tai lukemisesta, mutta ekaluokkalaisena hänellä ei ollut Wilmassa ainuttakaan merkintää unohduksesta, Hartikainen muistelee.

Vanhemmat voivat tukea kaveritaitojen syntymistä

Pienten koululaisten päivässä tapahtuu paljon asioita, joista lapset muistavat kertoa kotona hyvin vaihtelevasti.

– Yksityiskohtaisilla kysymyksillä saa eniten tietoa myös heiltä, jotka eivät luonnostaan kerro päivän tapahtumista kotona. Yhteiset keskusteluhetket ovat lapselle tärkeitä, ja ne myös osoittavat lapselle, että vanhempi on kiinnostunut hänen koulunkäyntiinsä liittyvistä asioista, vinkkaa Matti Ryhänen. Hän on kuuluu Ystävien aapisen tekijöihin ja opettaa Pohjois-Ritaharjun koululla.

Ryhänen suosittelee myös vaihtamaan yhteystietoja uusien luokkakavereiden vanhempien kesken. Kaveripiiri laajenee yleensä ensimmäisellä luokalla paljon, ja leikkejä on kiva jatkaa koulupäivän jälkeen myös vapaa-ajalla. Mahdollisia kaverisuhteissa eteen tulevia solmuja on myös helpompi ratkoa, kun yhteystiedot on vaihdettu.

– Uusien kavereiden hankkimisessa kaveritaidot ovat tärkeitä. Kotona kannattaa harjoitella, miten leikkeihin pääsee kohteliaasti mukaan ja miten mahdollisissa ristiriitatilanteissa toimitaan rakentavasti. Vaikeatkin asiat ratkeavat aina keskustelemalla.

Koulun aloittaminen on kodin ja koulun yhteistyötä

Ryhänen on huomannut, että joskus aikuisesta vain pieneltä tuntuva asia saattaa vaivata pienen koululaisen mieltä.

– Pieniinkin huoliin kannattaa suhtautua tosissaan ja tarpeen mukaan olla yhteydessä opettajaan, jos asia vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin. Monesti lasta rauhoittaa tieto, että aikuiset tietävät hänen huolistaan.

Opettajat ovat ammattilaisia, joiden puoleen voi kääntyä, jos mikä tahansa koulunkäyntiin liittyvä asia mietityttää. Yhteydessä on hyvä olla mieluummin aikaisin kuin liian myöhään.

Samaa mieltä on myös Ystävien eskarin tekijä, alkuopettaja Annukka Korkatti Vehmaisten koululta:

– Vanhempana voit suhtautua lapsesi opettajaan kuin yhteistyökumppaniin. Opettaja on ammattilainen, joka tahtoo, että lapsesi saa parhaan mahdollisen alun koulupolulleen.

Rutiinit ja rytmit arjen valttikortteja

Riittävä lepo, ravinto ja liikunta antavat hyvät edellytykset oppimiselle ja koulunkäynnille. Ne myös luovat arkeen tasaisen rytmin.

– Osa lapsista lähtee itsenäisesti kouluun ensimmäiseltä luokalta lähtien. Aikakäsitys on usealla pikkuoppilaalla vielä hatara, joten aamuun on hyvä tehdä selvä, rutiininomainen marssijärjestys, jota mahdollisen kännykän herätyskello tai aamurutiinien kuvatuki tahdittaa. Peliaikaa laitteille en suosittelisi aamuun, Korkatti kertoo.

Koulun aloitus, uusi ympäristö ja mahdollinen jännittäminen voivat viedä lapselta voimia, minkä vuoksi Annukka Korkatti ehdottaa ylimääräisten menojen karsimista elokuulta mahdollisuuksien mukaan.

– Esiopetuksessa 21:n lapsen kanssa on kolme aikuista, mutta kesän jälkeen saman määrän ykkösluokkaisia kohtaa usein vain yksi aikuinen. Opettajat huolehtivat ekaluokkalaisista, mutta paljon enemmän asioita jää lapsen itsensä ratkaistavaksi. Kotona lapselle on hyvä antaa aikaa olla vanhemman lähellä ja olla aivan pieni, Korkatti tiivistää.

 

Julkaistu 10.8.2022

Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Vinkit vanhemmille

Näin tuet lastasi koulunkäynnissä

Digitaalisuus opiskelussa

Bingel tukee lapsesi oppimista peruskoulussa

Digitaalisuus opiskelussa

10 syytä ottaa Arttu-sovellus hyötykäyttöön