3

Vinkit vanhemmille

Näin tuet lastasi koulunkäynnissä

Lapsen koulunkäynnin tukeminen on tärkeää. Listasimme vinkkejä vanhemmille, miten he voivat tukea nuorta oppilasta opintiellä.


1.     Ole kiinnostunut

Kysy koulupäivän kuulumisia ja kannusta lastasi kertomaan, miten päivä sujui ja mitä koulussa tapahtui. Pyydä silloin tällöin häntä näyttämään vihkojaan, kirjojaan tai koulussa tehtyjä töitään. Tee läksyjen teosta tai kokeisiin lukemisesta positiivinen yhteinen hetki. Kuuntele pikku oppilaan lukuläksyjä kärsivällisesti, vaikka työpäivän jälkeen olisi paljon muutakin puuhaa. Jos tuntuu, että läksyihin menee liikaa aikaa tai ne ovat liian haastavia, ota yhteyttä opettajaan. Koululainen tarvitsee aikaa koulupäivästä palautumiseen, leikkiin ja lepoon.

2.     Kehu ja kannusta

Oppilas saa koulussa ohjausta ja kannustusta, mutta tarvitse sitä myös kotona. Tue lapsen vahvuuksia, jotka voivat olla ihan muuta kuin kouluun ja opiskeluun liittyviä. Kehuminen ja kannustaminen vaikuttavat positiivisesti itsetuntoon.

3.     Puhu koulusta ja oppimisesta positiivisesti

Vanhempien, sisarusten ja lähipiirin asenne kouluun ja oppimiseen heijastuu ja tarttuu, joten ole tarkkana, miten ja mitä puhut lapsesi kuullen esimerkiksi omista koulukokemuksistasi. Ota huomioon, että jokainen lapsi on yksilö ja osa tarvitsee enemmän tukea koulunkäyntiin ja siten myös läksyistä selviämiseen. Tärkeintä on, että lapsi lähtee mielellään kouluun, sillä positiivisella asenteella on suuri merkitys oppimiseen.

4.     Älä vertaile lastasi muihin

Jokainen koululainen on ainutlaatuinen yksilö, jonka kehittymistä ja osaamista tulisi verrata ainoastaan hänen omiin aikaisempiin taitoihinsa. Vertailu sisarusten, sukulaisten ja koulukavereiden kesken aiheuttaa helposti kateutta, pahaa mieltä ja itsetunnon horjumista.

5.     Kannusta lasta olemaan rohkeasti oma itsensä

Muistuta lastasi siitä, että hän on ainutlaatuinen ja rakastettu juuri sellaisena kuin hän on. Kannusta häntä olemaan myös koulussa oma itsensä. Rohkaise häntä olemaan aktiivinen, osallistuva ja ilmaisemaan omia mielipiteitään ja kuuntelemaan tietysti myös muita. Kannusta myös olemaan utelias ja ihmettelemään rohkeasti asioita. Muistuta, että kaikki kysymykset ovat hyviä ja niiden avulla kehittyy.

6.     Vaali hyviä käytöstapoja

Hyvät käytöstavat ovat osa koulun kasvatustavoitteita ja arviointia. Lapsesi koulutie on todennäköisesti helpompi, mikäli hyviä peruskäytöstapoja vaalitaan myös kotona. Kun koulun ja kodin kasvatusympäristöt ja säännöt ovat lähellä toisiaan, vältetään jokapäiväinen kulttuurishokki. Lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi, kun kaikki ympärillä olevat aikuiset vaalivat samoja hyviä tapoja. Tärkeintä yhteisön toimivuuden kannalta on toisten ihmisten arvostava kohtaaminen. Muistuta, että kiusaaminen on aina väärin ja siihen täytyy puuttua!

7.     Anna lapselle vastuuta

Lapsi joutuu koulussa ottamaan vähitellen vastuuta omasta oppimisestaan ja koulutyöstään, joten anna hänelle pieniä, ikätasolle sopivia vastuutehtäviä myös kotona. Ohjaa lastasi huolehtimaan itsenäisesti myös koulutarvikkeista ja kotitehtävistä. Muistuta asioista, mutta älä kanna vastuuta hänen puolestaan.

8.     Keskustele ja ole tukena

Jokainen tekee virheitä ja joskus koulustakin kuuluu uutisia, jotka eivät ilahduta. Ole silti kaikissa tilanteissa lapsesi tukena ja turvana. Älä kuitenkaan puolusta häntä, jos hän on toiminut väärin, vaan keskustele hänen kanssaan tilanteesta ja ohjaa tulevaisuutta varten välttämään samoja virheitä. Vaali rehellisyyttä. Ole herkästi yhteydessä opettajaan, jos jokin asia askarruttaa. Yhteistyö on valttia ja kasvattajina teidän pitäisi aina pyrkiä olemaan koulun kanssa ”samalla puolella”, jotta lapsi ei saa ristiriitaisia viestejä.

Kenelle: Vanhemmat


Lue seuraavaksi

Vinkit vanhemmille

Näin voit tukea ekaluokkalaisen koulun alkua kotona

Digitaalisuus opiskelussa

10 syytä ottaa Arttu-sovellus hyötykäyttöön

Digitaalisuus opiskelussa

Bingel tukee lapsesi oppimista peruskoulussa