3

Digitaalisuus opiskelussa

Näin digitaalinen Kampus-palvelu tukee yläkoulun opettajan päivittäistä työtä

Kampus on digitaalinen palvelu, joka auttaa opetuksen suunnittelussa, tuntityöskentelyssä ja oppimisen seuraamisessa. Kampus sisältää kaikki Sanoma Pron digitaaliset oppimateriaalit ja kokeet.

Kampus on helppokäyttöinen ja selkeä palvelu, joka sisältää Sanoma Pron pedagogisesti laadukkaat digitaaliset materiaalit. Palvelu on suunniteltu alusta alkaen käyttäjien ehdoilla.

– Käymme päivittäin keskustelua opettajien kanssa ja olemme läsnä heidän arjessaan. Siksi tiedämme, mitkä ovat opettajille työläitä tilanteita heidän päivittäisessä työssään. Haluamme tarjota digitaalisen työkalun, joka auttaa opettajia esimerkiksi opetuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja oppimisen seuraamisessa, kertoo Sanoma Pron tuotepäällikkö Matias Vakkilainen.

Kampus avuksi oppituntien suunnitteluun

Digikirjojen materiaalien järjestys on mietitty huolella. Tämä selkeyttää oppituntien suunnittelua. Materiaalin järjestystä voi kuitenkin helposti muuttaa omaan opetukseen sopivaksi, jos opettaja haluaa käsitellä asioita tunnilla eri järjestyksessä.

– Materiaali sisältää runsaasti tehtäviä, joista opettaja voi valikoida ryhmälle sopivia harjoituksia ja tarvittaessa poistaa tai piilottaa niitä, Vakkilainen kertoo.

Opettaja voi jakaa Kampuksen kautta ryhmälleen myös omia materiaaleja ja linkkejä oppimista tukeviin sisältöihin, kuten YouTube-videoihin, uutisartikkeleihin tai Quizlet-tehtäviin. Lisäksi opettaja voi tehdä Kampukseen omia tehtäviä, joihin oppilas voi vastata kirjoittamalla tai lataamalla tiedoston.

Opettaja voi myös muokata opetustaan hetkessä Kampuksen Ohjaamosta saadun tiedon perusteella.

– Opettaja voi esimerkiksi muuttaa oppitunnin suunnitelmaa, jos huomaa, että jotain asiaa ei ole vielä sisäistetty tarpeeksi hyvin.

Tukea arviointiin ja etäopetukseen

Kampuksen Ohjaamo kokoaa oppilaan oppimishistorian, mikä tukee jatkuvaa arviointia. Opettaja voi esimerkiksi seurata palvelusta, miten oppilas on vastannut annettuihin tehtäviin. Opettaja voi myös määritellä Kampuksessa, milloin tehtävän tulee olla tehtynä.

Kampuksen digikirjoissa on paljon itsestään tarkistuvia tehtäviä, joihin opettaja voi päättää oman ryhmänsä läpäisyrajan. Kun oppilas esimerkiksi saa 80 prosenttia tehtävästä oikein, tehtävä näkyy Ohjaamossa vihreänä.

– Tämä on tuonut myös erityisesti etätilanteisiin helpotusta. Oppilas saa välittömästi palautteen siitä, menikö tehtävä oikein vai väärin, ja oppii siten tehdessään. Opettaja voi jälkeenpäin käydä seuraamassa edistymistä, Vakkilainen sanoo.

Avovastauksiin opettaja voi antaa Kampuksessa sanallista palautetta, mikä tukee formatiivista arviointia.

Kehitysideat testataan aina ensin opettajilla

Kampuksen tuotesuunnittelussa katsotaan aina ensin käyttäjien tarpeita, sillä Kampuksen on mukauduttava opettajan työhön. Kampuksen joustavuuden ansiosta käyttäjät voivat oppia ja opettaa tavalla, joka tuntuu heille luonnolliselta. Tämän pohjalta palveluun on tehty syyslukukaudella uusia ominaisuuksia.

Päivityksillä on tuotu helpotusta luokkatilanteeseen muun muassa vastausten läpikäynnin helpottamiseksi ja tärkeiden asioiden korostamiseksi. Opettaja voi käydä luokan kanssa useita alakohtia sisältävän tehtävän läpi kohta kohdalta, jolloin oppilaat voivat vuorollaan osoittaa osaamisensa. Opettaja voi hyödyntää myös uutta vapaapiirto-työkalua kiinnittääkseen oppilaiden huomion tärkeisiin asioihin.

Oppilaille on suunniteltu uusi työkalu itsearviointiin. Jokaisen avotehtävän lähettämisen jälkeen Kampus kysyy oletuksena oppilaalta arviota tehtävässä onnistumisesta. Vapaaehtoinen itsearvioiminen antaa sekä opettajalle että oppilaalle itselleen hyvää tietoa siitä, kuinka vaikealta aihe tuntuu. Opettaja pääsee myös määrittelemään, näkyykö itsearviointi myös automaattisesti tarkistuvissa tehtävissä tai piilotetaanko toiminnallisuus jonkin ryhmän kohdalla kokonaan.

Helppokäyttöinen käännöstyökalu tuo vieraskieliselle oppilaalle nopean avun vaikeiden tekstikohtien ymmärtämiseen. Käännöstyökalu helpottaa myös opettajan työtä, koska oppilas voi sen avulla aiempaa itsenäisemmin selvittää epäselviä termejä.

Kampus halutaan pitää jatkossakin helppokäyttöisenä ja selkeänä, että oppiminen ja opettaminen olisi inspiroivaa ja mielekästä monipuolisen sisällön avulla.

Kampuksen ohjevideot opettajille löydät täältä »

Avainsanat: Yläkoulu Kampus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Kokeile yläkoulun digitaalisten aineistojen demoja

Sanoma Pro Kampus

Digitaalisuus opiskelussa

Tehtävien vaikeustason tähtimerkinnät auttavat löytämään sopivan haastavia harjoituksia