3

Digitaalisuus opiskelussa

Tehtävien vaikeustason tähtimerkinnät auttavat löytämään sopivan haastavia harjoituksia

Sanoma Pron uusissa lukion ja yläkoulun oppimateriaalisarjojen tehtävissä näkyy Kampuksessa tähtimerkintä. Väritettyjen tähtien määrä kertoo tehtävän vaikeustason.

Vaikeustasoja on neljä. Kolme valkoista tähteä kertoo alaspäin eriyttävästä tehtävästä ja kolme väritettyä tähteä ylöspäin eriyttävästä tehtävästä. Yhden ja kahden väritetyn tähden harjoitukset ovat niin sanottuja perustason tehtäviä.

 

Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarjan demoaineisto Kampuksessa.

Muodostimme tehtävien vaikeustasojen määritelmät yhteistyössä eri oppiaineiden toimitusten ja tekijäryhmien kanssa. Tutkimme olemassa olevia luokitteluja, kuten vuonna 2001 uudistettua versiota Bloomin taksonomiasta (ks. esimerkiksi ACTS-hankkeen sivut), ja sovelsimme oppimateriaalien muotoilun näkökulmaa. Kaikissa uusissa oppimateriaalisarjoissa arvioimme tehtävien vaikeustasoa kolmesta eri näkökulmasta:

  1. Minkälaisia ajattelun taitoja tehtävän suorittaminen vaatii? Vaatiiko tehtävä esimerkiksi tiedon muistamista ja ymmärtämistä vai edellyttääkö se myös tiedon soveltamista tai sen analysointia?
  2. Kuinka laaja-alaista tietoa tehtävän suorittaminen vaatii? Kohdistuuko tehtävä tarkasti rajattuun tietoainekseen, kuten käsitteen määritelmään, vai vaatiiko sen suorittaminen laajemman tietoaineksen hallintaa, esimerkiksi usean oppikirjan luvun tai kappaleen sisällön hallintaa? Sovelletaanko tehtävässä tietoa uusiin tilanteisiin tai omiin kokemuksiin?
  3. Kuinka paljon tehtävässä tarjotaan tukea sen suorittamiseen? Tarjotaanko opiskelijalle valmiita vaihtoehtoja tai vaiheistusta tehtävän suorittamiseen? Tarjotaanko vihjeitä tai suoraa mallia tehtävän suorittamiseen? Kuinka paljon opiskelijalta edellytetään itseohjautuvuutta tehtävän suorittamisessa?

Tehtävien vaikeustason määrittely ei ole yksiselitteistä, vaan erittäin haastavaa. Vaikeustason merkitsemisen tavoitteena on auttaa opettajaa ja opiskelijaa löytämään materiaalista kullekin oppijalle sopivan haastavia tehtäviä. Tehtäviin määritellyt vaikeustasot pitää tulkita viitteellisinä. Lopulta opiskelija voi itse valita, kuinka vaativalla tasolla suorittaa vaikkapa esseen tai tutkimustehtävän.

Ylemmillä kouluasteilla opiskelija voi hyödyntää vaikeustason merkintöjä suunnitellessaan harjoitteluaan. Hän voi suhteuttaa niitä omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa esimerkiksi matematiikan ensimmäisellä, yhteisellä kurssilla.

Unioni-sarjan demoaineisto Kampuksessa.

Samanlaisia tehtävien vaikeustason tähtimerkintöjä käytetään myös Sanoma Pron uusien oppimateriaalisarjojen painettujen harjoituskirjojen tehtävissä silloin, kun tekijäryhmä on arvioinut vaikeustason merkinnän tarpeelliseksi pedagogisesta näkökulmasta.

 

Julkaistu 8/2021.

Avainsanat: Kampus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Digitaalisuus opiskelussa

Digitaalista Kampus-palvelua kehitetään palautteen pohjalta – Näin opettajat ovat ottaneet palvelun vastaan

Digitaalisuus opiskelussa

Kampuksen ominaisuudet opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Digitaalisuus opiskelussa

Kampuksen uudet ominaisuudet lukuvuoden alkuun