3

Inspiraatiota opetukseen

Avoimuus, kriittisyys ja empaattisuus – monilukutaito rakentaa tärkeitä tulevaisuuden taitoja 

Entistä moninaisemmassa maailmassa ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen voi olla aiempaa hankalampaa. Luokanopettaja Matti Ryhänen uskoo, että monilukutaidon harjoitteleminen jo alkuopetuksessa antaa oppilaille parhaat eväät suhtautua maailmaan avoimesti, vastuullisesti ja terveen kriittisesti.

Monilukutaito antaa oppilaille valmiudet käyttää erilaisia viestinnän keinoja, arvioida tiedon todenmukaisuutta ja ymmärtää erilaisuutta. Tärkeänä tulevaisuuden taitona se on valittu myös yhdeksi uuden Ystävien aapisen ja lukukirjan painopisteeksi. 

Vaikka monilukutaidon harjoittelu voi olla käytännössä hyvin samanlaista eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskennellessä, oppilaat liikkuvat iän mukaan eri tasoilla tekstien tulkinnassa. Koulumaailmassa on ollut pitkään haasteena löytää valmista monilukutaitomateriaalia, joka olisi pienen lapsen tasolla.

– Monilukutaito on jokaisen lapsen perusoikeus. Nykymaailman informaatiotulvassa on erittäin tärkeää, että osaa hankkia tietoa monesta eri lähteestä, sanoo oululainen luokanopettaja ja muusikko Matti RyhänenHän opettaa Pohjois-Ritaharjun koulussa ja on toiminut suurimman osan työvuosistaan alkuopetuksessa. Hän on myös yksi uuden Ystävien aapisen ja lukukirjan tekijöistä. 

Ystävien aapisessa ja lukukirjassa harjoitellaan monilukutaitoa ja laajennetaan tekstikäsitystä erilaisten lasten maailmaan liittyvien tekstien avulla. Opiskelu ei ole vain kirjoitetun tekstin tulkitsemista, vaan laajan tekstikäsityksen mukaisesti voidaan tutkia myös kuvia, videoita, piirroksia, infograafeja, logoja, ohjeita, liikennemerkkejä tai karttoja – sekä tulkita kuunneltavaa ja kosketeltavaa tietoa.  

Esimerkiksi esineitä koskettamalla voi saada monenlaista tietoa: esine voi tuntua kuumalta tai kylmältä, kovalta tai pehmeältä. Kun tätä tietoa yhdistelee jo aiemmin saatuun tietoon, oppilas voi tuottaa uutta tietoa. 

Kuvat ovat portti monilukutaidon maailmaan 

Pitkään alkuopettajana toiminut Ryhänen vinkkaa, että alkuopetuksessa luonnollisinta on lähteä liikkeelle siitä, mikä on lapsille tuttua.  

– Ystävien aapisessa on herkulliset ja värikkäät kuvat, jotka kiinnostavat lapsia. Tunnilla voi tutkia ja miettiä yhdessä, mitä kaikkea tietoa kuvista löytyy. Myös videot, animaatiot ja pelillisyys kiehtovat pieniä oppilaita, Ryhänen sanoo. 

Koska ihminen saa paljon tietoa ympäristöstään äänien kautta, Ryhänen kehottaa harjoittelemaan aktiivisesti myös monilukutaidon auditiivista ulottuvuuttaYstävien aapisen digiopetusmateriaalissa kuunnellaan ja tulkitaan aapisen kuvitukseen ja tarinaan liittyviä ääniä. Aapisessa on myös runsaasti pienelle lapselle sopivia askartelu-, draama- ja musiikkivinkkejä.  

Tuottamista, ei vain tulkitsemista  

Ryhäsen tunnilla ei ainoastaan tutkita valmiita materiaaleja, vaan tehdään itse myös uusia. Jo alkuopetuksen tunneilla tehdään itse esimerkiksi uutisia, videoita ja äänimaisemia. Ryhänen rohkaisee opettajia myös tarttumaan oppilaiden omiin ideoihin 

– Lapset elävät nykyään älylaitteiden maailmassa, missä heitä ympäröi valtava määrä tietoa. Kun kuuntelee tarkasti oppilaita ja tarttuu heiltä nouseviin aiheisiin, löytää käsiteltäväksi usein jotain uudempaa ja hienompaa kuin osaisi itse etukäteen suunnitella. 

Matti Ryhäsen vinkit monilukutaidon opettamiseen alkuopetuksessa 

  1. Visuaalisten tehtävien avulla on helppo alkaa harjoitella monilukutaitoa. Piirtäkää paperille, kuvatkaa videoita tai tehkää PowerPoint-esityksiä
  2. Anna rohkeasti oppilaiden tutkia, kokeilla ja keksiä itse. Kysy tarkentavia kysymyksiä, jotka eivät ohjaa valmiiden vastausten pariin. 
  3. Kokeile erilaisia toteutustapoja. Tehkää yhdessä näytelmiä, tansseja ja luokkalehtiä. Yhdistelkää rohkeasti eri oppiaineiden sisältöjä. 
  4. Avarra omaa ajatustasi tekstikäsityksestä. Digitaalinen viestintä on tärkeä ja kiinnostava tulevaisuuden taitoLapset ovat siinä yllättävän eteviä ja kykenevät opettamaan myös toisiaan. 
  5. Monilukutaidon harjoittelun voi tuoda pieninä palasina mukaan koulun arkeen, eikä se vaadi aina suuria valmisteluja. Tunneilla voi tehdä Ystävien aapisen valmiita tehtäviä tai tutkia vaikkapa huomisen sääkarttaa. 
Kenelle: Opettajat