3

Inspiraatiota opetukseen

Ruotsin opetuksen asiantuntija vinkkaa: Katapultin avulla saat yläkoulun ruotsin tunnille virtaa

Onnistumisen ja oppimisen kokemukset synnyttävät positiivisen ketjureaktion ruotsin opiskeluun. Lue Katapult-tekijän vinkit, miten innostat yläkoululaiset ruotsin kielen pariin.

Ruotsinopettaja Sanna Wahlroosilla on mittava kokemus opetustyöstä, opettajankouluttamisesta ja oppimateriaalien laatimisesta. Kielen oppimisessa hän pitää tärkeänä oppilaan aktivoimista ja opiskeltavien asioiden esittämistä siten, että oppilas pystyy omaksumaan ja ottamaan ne käyttöönsä mahdollisimman vaivattomasti.

Wahlroos kuuluu yläkoulun B1-ruotsin Katapult-sarjan tekijäryhmään. Kysyimme häneltä, miten opettaja saa sarjasta kaiken hyödyn irti.

Ruotsin opiskelu voi koukuttaa

Mitä monipuolisempi ja selkeämpi oppimateriaali on, sitä paremmat edellytykset opettajalla on toteuttaa dynaamisia, monipuolisia ja vaihtelevia tunteja. Siten opettaja saa pidettyä oppilaan kiinnostusta kieleen hereillä, ja tämä saa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Parhaassa tapauksessa syntyy positiivinen ketjureaktio, joka innostaa oppilasta opiskelemaan lisää.

Opettajan opas on luotettava apulainen

Opettajan oppaaseen kannattaa perehtyä ajan kanssa. Se on laadittu nimenomaan opettajan työn keventämiseksi. Huolellisesti suunniteltu opas on kattava ja sisältää kaikki tarvittavat ohjeet sekä valtavasti lisämateriaalia moneen opetustilanteeseen.

Katapultin opettajan opas tarjoaa runsaasti lisämateriaalia eritasoisten oppilaiden tukemiseen. Alaspäin eriyttämisen apuna ovat muun muassa AB-laput, helpotetut pelit ja aukkotehtävät.

Sarjassa ei ole unohdettu nopeasti eteneviä oppijoita. Jokaisessa tekstikokonaisuudessa on ylöspäin eriyttäviä osioita, kuten teemasanasto tehtävineen. Haastetta kaipaaville oppilaille tarkoitetut tehtävät ovat sovellettavissa koko ryhmälle, koska muun muassa apusanojen avulla myös alaspäin eriyttämistä tarvitseva oppilas voi selvitä niistä.

Videoiden ja pelien luova käyttö

Nykyään oppilaat ovat tottuneet siihen, että oppimateriaalissa on videoita ja digitaalisia tehtäviä. Niillä saa opetukseen monipuolisuutta, ja osaa oppilaista ne motivoivat muuta materiaalia paremmin. Ei kuitenkaan pidä unohtaa esimerkiksi hyviä perinteisiä lautapelejä. Olivat tehtävät sähköistä tai ei, kielen on aina oltava pääosassa.

Katapultissa on kolmentyyppisiä videoita: kuvasanastoon liittyviä viritteleviä videoita, kieliopin kertaamiseen tarkoitettuja videoita ja kulttuurivideoita. Katapultin eri aiheisiin liittyvät kulttuuriaukeamien videot ovat hyvä tapa tutustua käsiteltävään teemaan sekä Pohjoismaihin ja niiden kulttuuriin. Videot sopivat koko ryhmälle, ja kuvasanastoon liittyviin videoihin ja kulttuurivideoihin on harjoituskirjassa tehtäviä.

Sarjan peleilläkin voi eriyttää joustavasti. Saman aiheen pelin voi kopioida kahtena eri versiona oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden.

Ruotsin kieli käyttöön

Oppilaat on hyvä tutustuttaa ruotsin kieleen heitä itseään kiinnostavien sisältöjen kautta ja havainnollistaa, miten se on helppo ottaa luontevasti osaksi omaa viestintää.

Katapultin tekstit on laadittu nuorille, ja niiden aiheet liittyvät nuoren omaan kokemuspiiriin. Tekstit ovat ajattomia ja sopivan mittaisia eivätkä kuormita oppilasta liikaa. Sanastoa harjoitellaan monipuolisesti muun muassa fraasien avulla, jolloin oppilaat pääsevät käyttämään kieltä itse.

Ruotsi on ahkeruuslaji

B1-ruotsi on sekä opiskeltavan sanaston että rakenteiden osalta vaikeustasoltaan sellaista, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus parantaa ruotsin kielen taitoaan. Joku oppilas saattaa saavuttaa tavoitteensa pienemmällä työmäärällä kuin toinen. Jokaisella on mahdollisuus päästä omiin tavoitteisiinsa, kun vain jaksaa harjoitella. Sanaston ja rakenteiden riittävä toistaminen on tärkeää, ja siksi Katapult-sarjassa on runsaasti kertaavaa sisältöä, joka auttaa oppilasta ja opettajaa tuntijakomallien eri vaiheissa.

Aina ei mene kuin Strömsössä

Välillä yläkoulussa sattuu ja tapahtuu. Joskus luokassa voi olla ruotsin tunnilla muita huomiota vaativia tilanteita, jolloin kielenopettaminen ei onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajan huoli opetuksen aikatauluista on ymmärrettävä, mutta Katapult-sarjassa on niin sanottua pelivaraa. Kaikkia tarjolla olevia sisältöjä ei tarvitse käyttää, ja sarjan minimiainekseen voi luottaa. Opetussuunnitelman mukainen opetus onnistuu, kun opetuksessa ehtii käsitellä kuvasanaston, perustekstin ja rakenteen. Perusaineksen ulkopuolelle jäävää materiaalia on tarkoitus hyödyntää erityisesti eriyttämisen toteuttamisessa.

Julkaistu 11/2021

Avainsanat: Katapult Yläkoulu Ruotsi
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Katapult

Inspiraatiota opetukseen

Kannustava Katapult motivoi oppilaita ruotsin opiskelussa – eriyttäminen on huomioitu yhteisessä materiaalissa

Inspiraatiota opetukseen

Katapult-tekijä vinkkaa: Näin innostat kuudesluokkalaiset ruotsin kielen pariin