3

Inspiraatiota opetukseen

Ruotsin oppimateriaali Effekt tarjoaa avun eriyttämiseen lukiossa

Lukion B1-ruotsin Effekt-oppimateriaali pureutuu lukio-opiskelijoiden tasoeroihin, jotta jokaiselle löytyy mielekästä ja motivoivaa tekemistä ruotsin tunnille.

Uusi tuntijako toi ruotsin kielen alakoulun puolelle elokuussa 2016. Tuntijaon mukaan kuudesluokkalaiset opiskelevat kaksi viikkotuntia ruotsia. Kukin opetuksen järjestäjä saa jakaa yläkouluun jäljelle jäävät tunnit omalla tavallaan. Lisäksi paikallisesti on voitu järjestää 1-2 ylimääräistä vuosiviikkotuntia ruotsin opetusta.

Tämän johdosta lukion ruotsin ryhmissä voi olla jatkossa entistä isompia tasoeroja.

– Lukiossa opiskelijaryhmät ovat useimmiten jo valmiiksi hyvin heterogeenisia. Nyt yhtälöön lisätään vielä se, että osa lukioon tulevista opiskelijoissa on saattanut opiskella ruotsia kaksi viikkotuntia enemmän kuin muut. Osa opiskelijoista on taas opiskellut ruotsia viimeksi kahdeksannella luokalla, jolloin joitain perusasioitakin on saattanut unohtua, ruotsin kielen lehtori Olli-Pekka Salo kertoo.

Salo opettaa ruotsin kieltä Jyväskylän normaalikoulussa ja on yksi Sanoma Pron uuden lukion oppimateriaalin Effektin tekijöistä.

Eriyttävä ruotsin oppimateriaali tukena lukio-opinnoissa

Ruotsin uuteen oppimateriaaliin Effektiin on tuotu vaihtelevuutta, jotta eritaustaiset lukio-opiskelijat saavat ruotsin opiskelusta irti mahdollisimman paljon. Kaikki oppimateriaalin tehtävät on merkitty vaativuustasonsa mukaisesti selkeällä tähtijärjestelmällä: yhden, kahden ja kolmen tähden tehtäviin.

– Kun opettaja oppii tuntemaan uusia opiskelijoita ja ryhmänsä tasoeroja, uudesta oppimateriaalista on helppo valita ryhmälle sopivia tekstejä ja tehtäviä, Salo sanoo.

Salo kehottaa hyödyntämään myös Effektin digitaalisia työkaluja eriyttämisessä. Esimerkiksi oppimisympäristö Kampuksen sisältämä Ohjaamo kerää opiskelijoiden tekemistä tehtävistä oppimisdataa, jota seuraamalla opettaja tietää, kuinka aktiivisesti opiskelijat tekevät tehtäviä ja mihin suuntaan yksittäistä opiskelijaa tulisi kannustaa ja ohjata.

Lisäsanastot ja -kielioppiosiot tukevat ylöspäin eriyttämisessä

Effektissä ei ole huomioitu ainoastaan heikkotasoisia opiskelijoita, vaan myös lisähaasteita etsivät opiskelijat. Esimerkiksi kielioppia opiskellessa on mahdollista eriyttää ylöspäin ylimääräisellä kielioppiosiolla, jonka sisältö on huomattavasti yli perustason vaatimusten.

Effektissä myös teemasanastot on annettu kahdella tasolla. Materiaalissa on perussanastoja, joissa käydään läpi tiettyyn teemaan liittyviä sanoja, sekä perussanastoja laajempia bonussanastoja, jotka opiskelija saa auki digimateriaalista klikkaamalla.

Itsenäisen opiskelun helpottamiseksi materiaalissa annetaan opiskelijalle käytännön vinkkejä, studietipseja, miten kieltä voi oppia ja opiskella uusilla tavoilla.

– Osiossa vinkataan erilaisista oppimistekniikoista. Esimerkiksi sanastoja voi oppia aiempaa paremmin, kun ryhmittelee sanoja tai liikkuu samalla kun opiskelee, Salo kertoo.

Natiivien tuottamat tekstit opiskelijan apuna oman kieliprofiilin luomisessa

Vaikka kaikki Effektin tekstit ovat äidinkielenään ruotsia puhuvien tuottamia, oppimateriaalissa on silti runsaasti eritasoisia tekstejä. Tekstien tyyli vaihtelee selkokielisestä luontevaan kaunokirjallisuuteen.

– Tekstien vaatimustasoja merkitään Effektissä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkojen mukaan. Se auttaa opiskelijaa kartoittamaan omaa kieliprofiiliaan uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, Salo sanoo.

Nappaa Olli-Pekka Salon vinkit eriyttämiseen

  • Suosi avoimia tehtäviä. Ne ovat jo valmiiksi eriyttäviä, sillä ne antavat opiskelijalle mahdollisuuden tuottaa kieltä suullisesti tai kirjallisesti omalla kielitaidollaan.
  • Ota käyttöön yksilölliset oppimispolut. Varsinkin uusissa digimateriaaleissa voi ohjata opiskelijoita yksilöllisesti tietyn vaatimustason tehtäviin.
  • Tarjoa mahdollisuus valinnaisuuteen. Anna esimerkiksi teemasanastoa opiskellessa opiskelijoiden valita itse kiinnostavia ja tärkeäksi kokemiaan sanoja tai ilmauksia. Arvioi valintoja niiden laajuuden ja relevanttiuden perusteella.
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Katso video ja tutustu lukion uuteen B1-ruotsin Effekt-sarjaan

Arviointi

Kieliprofiili auttaa kartoittamaan opiskelijan kielitaitoa ja toimii suullisen kielitaidon näyttönä

Effekt