3

Inspiraatiota opetukseen

Apilatien esiopetuksen parissa oppiminen on hauskaa ja innostavaa

Marja-Kristiina Lerkkanen toimii kasvatustieteiden professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut paljon lukutaidon oppimista, ja hän kuuluu myös Apilatien esiopetus -oppimateriaalin tekijäryhmään. Lerkkanen kertoo oppimateriaalin tavoitteista ja ratkaisuista.

Apilatien esiopetuksessa on yksinkertainen, mutta tärkeä tavoite: saada lapset kiinnostumaan sekä kirjainten että lukujen oppimisesta. Samalla voidaan tukea lasten taitoja muillakin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien osa-alueilla. Oppimisen tulisi olla hauskaa ja innostavaa sekä tarjota lapselle myönteisiä kokemuksia.

– Esiopetuksessa on taidoiltaan hyvin erilaisia lapsia. On yhtä aikaa tärkeää ja haastavaa miettiä, miten pystytään tukemaan jokaisen lapsen kehitystä heidän omista lähtökohdistaan eteenpäin, Lerkkanen kuvailee.

– Pyrimme yhdessä toisen sarjan tekijän, Mervi Wäreen kanssa tarjoamaan opettajalle auttavan käden, jotta kaikille lapsille löytyisi kiinnostavaa ja mielekästä tekemistä.

Painotuksina laaja tekstikäsitys ja monilukutaito

– Apilatien esiopetus noudattaa luonnollisesti esiopetuksen opetussuunnitelmaa, Lerkkanen toteaa.

Nykyisen opetussuunnitelman tavoitteena on Lerkkasen mukaan muodostaa jatkumo esiopetuksesta koulutielle. Luku- ja kirjoitustaidon valmiuksien lisäksi esiopetuksessa on tärkeää kehittää lasten matemaattisia valmiuksia.

Lerkkanen kertoo, että tässä oppimateriaalissa painotetaan tekstien moninaisuutta. Laaja tekstikäsitys pitää sisällään myös kuvaa, ääntä, symboleja ja merkkejä. Esiopetuksessa opetellaan myös näiden tekstien tuottamista digitaalisilla välineillä perinteisten lisäksi. Merkittävässä osassa ovat ympäristön ilmiöiden tutkiminen, tulkitseminen ja aistikokemukset.

Apilatien esiopetuksessa on huomioitu myös S2-lapset. Esiopetuksen aikana tuetaan lasten suomen kielen kehitystä ja kartutetaan sanavarastoa. Laajasta sanavarastosta hyötyvät yhtä lailla suomea äidinkielenään puhuvat lapset.

Digikirja elävöittää opetusta

Apilatien esiopetuksen sarjaan kuuluu digikirja, joka toimii sekä tabletilla että tietokoneella. Digikirja elävöittää opetusta kuvilla ja kertomuksilla, kertomuksiin liittyvillä äänimaisemilla sekä monipuolisilla digitehtävillä. Digikirja edistää monilukutaitoa ja esimerkiksi kuvanlukutaito kehittyy sen avulla. Tietokoneella käytettynä digikirja harjoittaa myös lapsen näppäintaitoja.

– Harjoitusvihkolla pärjää hyvin, mutta digikirja tuo opetukseen aivan uuden ulottuvuuden, Lerkkanen innostuu.

Esiopetusryhmässä jokaisella lapsella voi olla oma perinteinen painettu harjoitusvihkonsa, mutta digikirjoja ei välttämättä tarvita kuin muutama lasten yhteiseen käyttöön. Myös opettaja voi käyttää digikirjaa koko ryhmän kanssa yhteisissä tuokioissa esimerkiksi kertomuksien ja äänimaisemien kuunteluun sekä kuvantarkasteluun.

Pedagogiset painotukset

Leikin, draamatoiminnan ja vuorovaikutuksen kautta oppiminen on materiaalissa vahvasti läsnä.

– Apilatien esiopetus korostaa vuorovaikutteisia ja toiminnallisia tapoja oppia niin päiväkodissa kuin kouluympäristössä toimivissa ryhmissä, Lerkkanen selittää.

– Työryhmässä on ollut mukana toiminnallisia vihjeitä tekemässä myös kokenut esiopettaja, Katja Parantainen.

Opettajan opas on todellinen kasvattajan aarreaitta. Oppaan tarkoituksena on tukea ja helpottaa esiopettajan työtä.

– Sieltä löytyvät hyvät ja selkeät käytännön vinkit kaikkiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksiin sekä lisämateriaalina eriyttäviä monisteita, Lerkkanen lopettaa.


Lue lisää Apilatien esiopetuksesta sarjasivuilta »

Koko tuoteperheen löydät verkkokaupastamme »

Avainsanat: Esiopetus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Opevinkit

Apilatien aapisen opevinkit talviolympialaisiin

Inspiraatiota opetukseen

Apilatien aapinen käyttäjien silmin: ”Auttaa saavuttamaan tavoitteet!”

Inspiraatiota opetukseen

Go – englannin opetusmateriaali alkuopetukseen