3

Apilatien esiopetus

Apilatien esiopetus on selkeä, innostava ja monipuolinen

Sarjan esittely

Hyppää Apilatien esiopetuksen innostavaan mielikuvitusmaailmaan!

Apilatien esiopetus on selkeä ja monipuolinen materiaali esiopetukseen. Sen innostavassa mielikuvitusmaailmassa seikkailevat sympaattiset hahmot: Aimo ja Reetu-koira sekä Kaneli-kana, Sissi-koira ja salaperäinen Kamu-kameleontti. Tehtävien avulla lapsi voi harjoitella sekä itsenäisesti että ryhmässä esiopetuksen keskeisiä taitoja kielestä ja ongelmanratkaisusta.  Samalla tutustutaan kirjaimiin ja lukumääriin.

Opettajan oppaisiin on koottu esiopettajan työn tueksi kertomukset, harjoitusvihkon aukeamat ja vihjeet oppimiskokonaisuuksien käsittelyyn lapsilähtöisesti toiminnallisuutta korostaen. Pedagogisesti vahvan sarjan tekijäryhmässä on esi- ja alkuopetuksen käytännön osaajia ja asiantuntijoita. 

Apilatien esiopetus -sarjan vahvuudet

  • Jukka Parkkisen innostavat kertomukset ja Heikki Salon hurmaava musiikki tarjoavat elämyksiä, tunnekokemuksia ja oivalluksen hetkiä. 
  • Eskarilaisen harjoitusvihkossa harjoitellaan äidinkielen ja matematiikan keskeisiä taitoja. 
  • Opettajan oppaissa on monipuolisia toiminnallisia vinkkejä oppimiskokonaisuuksien käsittelyyn. 
  • Monisteissa on sekä kunkin lapsen tarpeisiin että yhteiseen toimintaan sopivaa materiaalia. 
  • Digikirja innostaa lapsia ja on myös opettajan työkalu yhteisissä opetustuokioissa. 
  • Sarja on kokeneiden tekijöiden taidonnäyte.

Painetut materiaalit

Apilatien esiopetus -sarjan eskarilaisen painettu materiaali on harjoitusvihko, jonka avulla harjoitellaan esiopetuksen keskeisiä taitoja kielestä ja ongelmanratkaisusta sekä tutustutaan kirjaimiin ja lukumääriin.

Opettajan painettuja materiaaleja ovat opettajan oppaat syksylle ja keväälle. Ne sisältävät kertomukset käsittelyvihjeineen, kielellisten ja matemaattisten taitojen opetusvinkkejä sekä toiminnallisia tehtäviä erilaisten taitojen harjoitteluun. Materiaalissa on myös monisteita, joissa on aineistoja esimerkiksi arviointiin, hienomotoriikkaan, kirjaimiin, lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan ja ympäristökasvatukseen. Painettuihin materiaaleihin kuuluvat myös kuvataulut, jotka sisältävät tarinat ja opetusvinkkejä niiden käsittelyyn. Laulut ja tarinat sisältyvät digikirjaan, mutta ne ovat saatavana myös erillisenä CD:nä.

Digitaaliset materiaalit

Apilatien esiopetus -sarjaan kuuluu digikirja, jota voi käyttää sekä eskarilainen että opettaja. Siitä voi kuunnella opettajan oppaan kertomukset ääneen luettuina, tutkia kertomuksiin liittyviä kuvia ja kuunnella niihin liittyviä äänimaisemia, katsoa videoita sekä kuunnella lauluja ja laulaa äänitteen mukana. Digitehtäviä voi tehdä yksin, pareittain tai koko ryhmän kanssa. Ne innostavat ja tukevat kielellisten ja matemaattisten taitojen kehitystä.

Kiinnostavat artikkelit