3

Opettajan työkalut Kampuksessa

Kampuksessa on työkaluja, jotka auttavat opettajaa toteuttamaan opetustaan kulloisellekin ryhmälle sopivalla tavalla.

Opettajan työkalujen sujuvaa käyttöä varten sinun on ensin luotava aineistosta ryhmä.

Katso ohje»

Tässä ohjeessa kerrotaan:

Sisällön muokkaaminen ja tuominen toisista aineistoista

Voit tuoda sisältöä toisista moduuleista tai muista aineistoista vasemman sivupalkin Muokkaa sisältöä -toiminnon kautta. Valitse painike Tuo sisältöä.


Valitse aineisto, josta haluat tuoda sisältöä, ja sen jälkeen jaksot, jotka haluat ryhmääsi. Napauta Lisää sisältö ryhmääni -painiketta.

Uudet jaksot lisätään viimeisen ryhmässäsi olevan jakson perään. Sen jälkeen voit siirtää jaksot haluamaasi järjestykseen Järjestä jaksoja -toiminnolla. Samassa näkymässä voit myös muokata jaksojen nimiä ja halutessasi piilottaa niitä opiskelijoilta.

Sisällön piilottaminen, lisääminen ja poistaminen

Ryhmän sisältöä on mahdollista piilottaa, lisätä ja poistaa joko Muokkaa sisältöä -toiminnon kautta tai suoraan sisältövirrassa. Piilotukseen, lisäämiseen ja poistamiseen löydät työkalut sisältökortin oikeasta yläkulmasta löytyvästä kolmesta pisteestä avautuvasta valikosta.

Oppimateriaalimme ovat tekijänoikeudella suojattuja, eikä niiden sisältöjä voi muokata. Lisäohjeita opettajan omien tehtävien ja sisältöjen luomiseen löydät seuraavasta kohdasta.

Omien tehtävien ja teoriasisältöjen luominen

Niiden luominen alkaa joko painamalla sisältökorttien väliin ilmestyvää plus-ikonia tai valitsemalla kolmen pisteen takaa avautuvasta valikosta ”Lisää uusi sisältö ennen tätä” tai ”… tämän jälkeen”.

Ruudulle ilmestyy valikko, josta valitaan, halutaanko luoda teoria- vai tehtäväsisältöä.

Valitse Tehtävä, ja pääset luomaan omaa tehtävääsi. Tehtävälle pitää antaa ainakin otsikko. Lisäksi voit kirjoittaa kuvauksen tai tehtävänannon sekä lisätä halutessasi linkin oheismateriaaleihin. Valitse tämän jälkeen vielä, haluatko opiskelijoiden vastaavan tehtävään kirjoittamalla Kampukseen avovastauksen vai luomalla vastauksen muualle ja lataamalla sen tiedostona Kampukseen. On mahdollista valita myös molemmat vaihtoehdot. Opiskelija voi vastata tehtävään myös kaavaeditorilla.

Luo-painikkeesta tehtävä tallentuu ja ilmestyy toivottuun paikkaan sisältövirrassa.

Voit siirtää tehtävän halutessasi toiseen paikkaan. Voit myös muokata tehtävää kolmen pisteen takaa löytyvästä valikosta.

Luomasi tehtävät löytyvät Ohjaamosta kurssin muiden tehtävien joukosta sisältövirran mukaisesta paikasta.

Voit tarkistaa Kampuksen tukemat tiedostotyypit ohjeen viimeisestä kohdasta.

Tehtävänannon luominen Kampuksessa

Löydät Tehtävänannot-toiminnon luomasi ryhmän vasemmasta sivupalkista.

Aloita tehtävänannon luominen klikkaamalla Luo uusi -painiketta. Sen jälkeen pääset asettamaan tehtävänantoon sisältöä, otsikon, aloituspäivän, määräpäivän ja opiskelijat, joille haluat osoittaa tehtävänannon.

Lisää tehtäviä napauttamalla tehtäväkorttien plus-ikonia tai käyttämällä Lisää-painiketta. Tehtäviä saa poistettua tehtävänantopaneliin tallentuneiden teoriakorttien kolmen pisteen takaa.

Voit halutessasi lisätä tehtävänannolle määräpäivän tai kuvauksen. Määräpäivän jälkeen tehtävänanto muuttuu harmaaksi. Opiskelijat voivat tehdä tehtävänannon tehtäviä vielä määräpäivän jälkeen, eli määräpäivä ei lukitse tehtäviä.

Lähetä tehtävänanto opiskelijoille painamalla Lähetä-painiketta.

Tehtävänannon muokkaus

Voit halutessasi tallentaa tehtävänannon luonnostilaan poistumalla tehtävänannosta ilman Lähetä-painikkeen painallusta. Tällöin opiskelijat eivät vielä näe tehtävänantoa. Pääset muokkaamaan tehtävänantoa myöhemmin Muokkaa-painikkeella. Tehtävänantoa voi muokata myös sen jälkeen, kun se on lähetetty opiskelijoille.

Tehtävänannon saat poistettua Poista-painikkeella. Tällöin tehtävänanto poistuu myös opiskelijoilta.

Tehtävänannon kopioiminen ja jakaminen

Julkaistun Tehtävänannon voi kopioida itselleen tai jakaa kopion toiselle opettajalle.​ Kopiointityökalun löydät Tehtävänannon alareunasta Muokkaa-valikosta.

Kopioi-painikkeesta voit kopioida tehtävänannon siihen ryhmään, jossa olet​.  Voit esimerkiksi käyttää samaa tehtävänantoa pohjana, jos haluat muokata siitä erilaisia oppimispolkuja eri opiskelijoille saman ryhmän sisällä tai käyttää samaa tehtävänantoa ja ajastaa useamman eri määräpäivän eri opiskelijoille saman ryhmän sisällä.

Jaa-painikkeesta voit kopioida Tehtävänannon joko itsellesi toiseen Kampus-ryhmään tai jakaa kopion Tehtävänannosta toiselle opettajalle. Vastaanottava opettaja saa Kampuksessa ilmoituksen jaetusta Tehtävänannosta. Ilmoitus jaetusta Tehtävänannosta ilmestyy näytön oikeaan yläkulmaan, Ohjeet-painikkeen ja Asetukset-painikkeen viereen. Ilmoitukset-painikkeesta vastaanottava opettaja voi halutessaan ottaa jaetun Tehtävänannon käyttöön omissa ryhmissään tai hylätä jaetun Tehtävänannon.


​Sekä kopioitu että jaettu Tehtävänanto muodostuu aina luonnostilassa. Kopioitua ja jaettua Tehtävänantoa voi muokata samalla tavalla kuin muitakin Tehtävänantoja.

Tuetut tiedostotyypit

Tekstinkäsittely:

Word: docx, doc (word)
Excel: xlsx, xls
Teksti: txt
Pfd: pdf

Media:

Kuva: png, jpeg, gif, bmp
Powerpoint: pptx, ppt
Video: mp4, quicktime
Ääni: wav

Matemaattiset aineet:

LibreOffice Calc: ods
Logger Pro: cmbl
Geogebra: ggb
Casio ClassPad Manager: vcp
TI-Nspire: tns
Marvin Scetch: mrv