3

Opiskelijan Ohjaamo

Opiskelija näkee Kampuksen Ohjaamossa kaikki suorituksensa, jotka hän on tehnyt digikirjassa tai digitehtävissä.

Opiskelija voi katsoa, mitkä tehtävät hän on tehnyt ja miten hyvin hän on niistä suoriutunut. Opiskelija voi muuttaa omaa tavoitetasoaan ja katsoa suorituksiaan eri tavoitteiden valossa. Ohjaamon avulla hän voi tehdä itsearviointeja omasta osaamisestaan. Opiskelija voi näyttää Ohjaamoa myös vanhemmilleen, jolloin hekin saavat tietoa lapsensa suorituksista.