3

Mitä opettajan lisämateriaalit sisältävät?

Tämä ohje koskee digikirja 1.0 -version kanssa käytettävää opettajan digiaineistoa, ohjeet digikirja 2.0 käyttöön löydät Kampus -ohjeista.
Digikirja 1.0 on käytössä pääasiassa ammatillisessa opetuksessa. Lisäksi yläkoulun matematiikan Kuutio-sarja ja enemmistö lukion LOPS16 digikirjoista ovat 1.0 formaattia.

Opettajan lisämateriaalit vaihtelevat sarjakohtaisesti. Lisätietoa löydät verkkokaupan tuotekuvauksesta tai sarjasivulta.

Yleisesti materiaaleista löytyy tuntimuistiinpanoehdotukset, joita pystyy muokkaamaan. Opettaja voi myös lisätä materiaaliin omia muistiinpanojaan. Tämän lisäksi monissa kirjoissa on oppilaille jaettavaa materiaalia, kuten tehtävien vastauksia, motivointiapuja tai työkortteja. Näiden lisäksi joistain kirjoista löytyy myös videoita, opetusvinkkejä ja muuta materiaalia opettajille.